erfgoedobject

Biscuiterie Parein

bouwkundig element
ID
209603
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209603

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Biscuiterie Parein
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Biscuiterie Parein is sinds 1895 gevestigd op het Zuid, op het driehoekige bouwblok tussen de Brussel-, de Ieper- en de Montignystraat. De gebouwen, die momenteel bijna het volledige bouwblok innemen, werden in verschillende fases opgetrokken door architecten H. Smits en zijn zoon Jan (vanaf 1915).

Historiek

De bouwgeschiedenis van het fabriekscomplex is af te lezen op gedenkplaten in de Ieperstraat: in een cartouche staat "1899 BISCUITS PAREIN 1945", op een gedenkplaat staat "1928 2-11-1944 1945". De gevel in de Montignystraat draagt centraal het jaartal "1921". In 1895 ontwerpt architect H. Smits een fabriek met gevel in de Ieperstraat, en een woning, stal en burelen in de Brusselstraat voor de heren L. en E. Parein van de firma Biscuits Parein. Deze gebouwen branden kort daarop af, waarna ze in 1897-1899 worden heropgebouwd door dezelfde architect. Gedurende het eerste decennium van de 20ste eeuw voert H. Smits talrijke uitbreidingen en wijzigingen uit aan de fabriek, werken die vanaf 1915 door architect Jan Smits worden overgenomen. In 1920 ontwerpt Jan Smits nieuwe neorenaissance bureelgebouwen in de Brusselstraat en fabrieksgebouwen in een functionele stijl in de Ieperstraat. In 1921 volgt een grote uitbreiding met een gebouw van zeven brede traveeën in de Montignystraat, zie het jaartal aldaar. In 1928 worden de oude fabrieksgebouwen in de Ieperstraat afgebroken en vervangen door nieuwbouw, opnieuw naar ontwerp van Jan Smits. Wanneer de fabriek op 2 november 1944 door een V-bom wordt getroffen, worden alle gebouwen behalve die van 1921 in de Montignystraat, heropgebouwd door architect Jan Smits vanaf 1945. Het complex werd in 1986-88 gerenoveerd naar ontwerp van architectenbureau Storme-Van Ranst als administratieve zetel van de groep Ippa; anno 2010 zijn de gebouwen verlaten.

Beschrijving

De oudste gebouwen van het complex bevinden zich in de Montignystraat, waar in 1920-1921 huizen en loodsen afgebroken worden voor de bouw van nieuwe fabrieksgebouwen naar ontwerp van Jan Smits. Het gaat om een baksteenbouw van zeven brede traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, met een eenvoudige, gecementeerde lijstgevel, strak geritmeerd door pilasters tussen elke travee en brede rechthoekige vensteropeningen met een ijzeren latei met rozetten. De uiterste traveeën breder zijn dan de andere, de centrale travee is geaccentueerd door een doorbreking van de kroonlijst voor een muurvlak met het jaartal "1921". De eerste bouwlaag is uitgewerkt als sokkel van het gebouw, met hardstenen bossage en getraliede vensteropeningen.

De hoek van de Montigny- en de Ieperstraat, uitgevende op de Troonplaats is geaccentueerd door een torenvormig uitgewerkte inkompartij naar ontwerp van architectenbureau Storme-Van Ranst uit 1886-1988. Zij renoveerden de volledige naoorlogse fabriek tot burelen. Aansluitend bij dit centrale hoekgebouw, twee functioneel uitgewerkte fabrieksgebouwen opgetrokken kort na de Tweede Wereldoorlog door architect Jan Smits, en sindsdien verschillende keren gewijzigd en uitgebreid. In de Montignystraat, een baksteenbouw van twaalf traveeën en vier traveeën met gecementeerde sokkel waarin betraliede vensters; brede rechthoekige vensteropeningen. In de Ieperstraat een baksteenbouw van 14 traveeën en vijf bouwlagen, waarbij elke travee in een verdiept muurveld is gevat. Deze lange gevel, die de zuidkant van de Ieperstraat inneemt is verlevendigd met de eerder vernoemde gedenkplaten.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1895 # 503, 1896 # 1809, 1920 # 9282, 1921 # 11064, 1928 # 29057, 18 # 19475, 18 # 22797, 18 # 68926.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Biscuiterie Parein [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209603 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.