Hoeve Hof Te Wyssant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Rijselsestraat
Locatie Rijselsestraat 136, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof Te Wyssant

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Achterin gelegen historische hoeve, zogenaamd Hof "TE WYSSANT" zie metalen opschrift, volgens jaarsteen minstens opklimmend tot "1711". Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied. De gebouwen zijn als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001).

Historiek. De huidige toegangsdreef loopt op oude kaarten (zie Ferrariskaart, 1770-1778) door tot aan de Zeedijkweg, ter hoogte van nummer 23, en maakt deel uit van een langer tracé, gekend onder de naam "'tmeulenstraetken". Dit straatje verbond de molen langs de Oude Ieperweg en daarvóór nog een oudere molen langs de "torhoutschen bruggewegh" (zie Oude Ieperweg nummer 35) met de molen langs de Molendreef (zie Molendreef nummers 2 en 13). Dit tracé is afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), op de Ferrariskaart (1770-1778) en gedeeltelijk als "meulen straete" op een kaart uit 1802 van de hofstede "Pierlapont". Het tracé staat, inclusief een gedeelte van de huidige Molendreef, ook nog op de Atlas der Buurtwegen (1845) afgebeeld als Sentier n° 14, "Binnewegel. Sentier du chemin dit Rysselschenheerweg à celui dit Diepstraet".

De hoevenaam wordt reeds vermeld in 1460 als "'thof te wyssant". Tot 1630 zijn er geen bijkomende vermeldingen van de hoeve terug te vinden. Circa 1710 wordt de hofstede aangekocht door Lenaert Tomboy, die een nieuw woonhuis laat bouwen, zie jaarsteen "1711". De bebouwing is opvallend afwezig op de Ferrariskaart (1770-1778). Tussen het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas wijzigt de bebouwing niet. Op de Atlas aangeduid als "Ferme Speybrouck".

Beschrijving. Losse bestanddelen gegroepeerd rond een bekiezeld en betegeld erf. Boerenhuis ten westen in witbeschilderde, verankerde baksteen boven een gepekte plint en onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters oorspronkelijk met 18de-eeuws schrijnwerk met kleine roedeverdeling zoals te zien op een foto van circa 1970. Ten noorden van het erf een gaaf bewaarde, beplankte schuur vermoedelijk van voor 1830. De stal ten zuiden van het erf is grondig verbouwd en uitgebreid.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de watering van Blankenberge, nr. 1025: Kaart van een hofstede, Pierlapont genaamd, 1802.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 93-95.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijselsestraat

Rijselsestraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.