erfgoedobject

Herberg en hoeve De Lange Hage

bouwkundig element
ID
209974
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209974

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige herberg en hoeve zogenaamd "DE LANGE HAGE" (zie houten uithangbord). Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied. De gebouwen zijn als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001).

Historiek. Vormt historisch gezien de laatste bebouwing op Loppems grondgebied, vóór het begin van de onvruchtbare heidevelden. Het toponiem wordt reeds vermeld in 1468, wanneer een delegatie van het Brugse Vrije de Bourgondische hertog Karel de Stoute tegemoet rijdt en ontmoet "up tvelt ter langher haghe". De herberg klimt in ieder geval op tot vóór 1538 en doet dienst als één van de drie locaties waar de vierschaar van de heerlijkheid Den Houtschen bijeenkomt (naast onder meer herberg de "Swarten Hoop". Bebouwing staat afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). In de 17de eeuw bezit de herberg gronden in de omgeving wat een landbouwuitbating verondersteld. In 1742 worden er verbouwingswerken uitgevoerd, naar verluidt zie jaartal uitgesneden in een balk. De bebouwing is opvallend afwezig op de Ferrariskaart (1770-1778), maar wordt wel afgebeeld als "lange haege" op een kopie uit 1796 van een figuratieve kaart uit 1769. In 1780 wordt de herberg beschreven als een "herberghe ende brauwerye, synde een groot ende seer bequam gebouw, staende op de heerewegh van Brugge op Rousselare, sonder octrooy, maer van alle immemoriale tyden voor herberghe gebruyckt geweest". Ondanks deze lovende beschrijving sluit de herberg definitief haar deuren in 1781 en worden de gebouwen enkel nog als hoeve gebruikt. Tussen de opmaak van het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1845) ondergaat de bebouwing geen wijzigingen, op beide kaarten als tweewoonst aangeduid.

Beschrijving. Het woonhuis met links een later aangebouwde stalling ligt iets hoger dan het straatniveau. Witbeschilderde, verankerde baksteenbouw boven een gepekte plint onder zadeldak (Vlaamse pannen). De ordonnantie van de voorgevel (vroegere tweewoonst) is aangepast, eventueel in de tweede helft van de 19de eeuw. In de twee rechtertraveeën sporen van hogere korfboogopeningen. Lichtgetoogde beluikte vensters met kleine roedeverdeling naar oud model, oude luiken.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de watering van Blankenberge, nr. 1023: Kaart van een hofstede, Schominckel genaamd, 1796 (kopie van een kaart uit 1769).
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 122-125.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herberg en hoeve De Lange Hage [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209974 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Zedelgem

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.