Hof ter Pierlapont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Zeedijkweg
Locatie Zeedijkweg 23, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof ter Pierlapont

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neerhof van de hoeve zogenaamd "HOF TER PIERLAPONT", zie houten uithangsbord. De naam "HOF TER PIERLAPONT" wordt pas op het einde van de 20ste eeuw aan de huidige nummers 23 en 23A gegeven. Heden uitgebaat als kijkboerderij en hoevehotel. Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Historiek. Voor het eerst vermeld als "Pierilpont" in 1435. Er is dan reeds sprake van een hofstede. Van het toponiem zijn talrijke schrijfwijzen terug te vinden: "pierlepoigne" (1511), "pielepomp" (1515), "pier lepompe" (1603), "pierlepont" (1623), "pieter lapon" (1653), "piere lapon" (1703). Er zouden een opperhof en een neerhof geweest zijn. In 17de-eeuwse teksten is er verschillende keren sprake van "het nederhof van Pierlepont". Volgens de literatuur zou het opperhof driehoekig van vorm geweest zijn en bevindt het zich tussen de Kerkebeek en de Zeedijkweg. Op historische kaarten van de "behuysde hofstede genaemd pier le pont" (circa 1800) is dit perceel te zien met bebouwing, die volgens de literatuur wordt afgebroken in het begin van de 19de eeuw. Dit is de historische hoeve Pierlapont. Op een aantal 19de-eeuwse kaarten is ten oosten van het vroegere neerhof een vierkante omwalling afgebeeld, met te midden een gebouwtje, dat op een ongedateerde kaart van de eigendommen van Louis Moulaert aangegeven wordt als "maison". Op de Ferrariskaart (1770-1778) is deze bebouwde omwalling niet terug te vinden. Voor het grondgebied van Loppem is deze kaart echter niet betrouwbaar. Moulaert verkoopt de hoeve in 1819. In 1820 wordt aan de westzijde van de Zeedijkweg, aan de overkant van het neerhof, een nieuwe hoeve opgetrokken (zie nr. 20) ter vervanging van de bouwvallig geworden hoevegebouwen op het opperhof. De omwalling met gebouw is nog te zien op de Atlas der Buurtwegen (1845). De bebouwing op het opperhof is dan reeds verdwenen en de neerhofhoeve wordt op die kaart aangeduid als "Ferme Patyn". Circa 1890 wordt een nieuw woonhuis opgetrokken, met de nok parallel aan de straat. Tot op dat ogenblik bestaat de bebouwing uit een woonhuis met parallel daaraan een landgebouw, beiden dwars op de straat. Vermoedelijk is de afbeelding op verscheidene kaarten van circa 1800 niet correct.

Beschrijving. Woonhuis van circa 1890 evenwijdig aan de straat. Dubbelhuis in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), links een opkamertravee. Aflijnende tandenlijst onder de dakrand. Licht getoogde muuropeningen onder strekken, beluikte vensters met grote roedeverdeling aan voor- en kleine roedeverdeling aan achterzijde. Nieuw schrijnwerk naar oud model. Ovenhuisje rechts van het woonhuis en landgebouwen aangepast in functie van het huidig gebruik.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de watering van Blankenberge, nr. 1025: Kaart van een hofstede Pierlapont genaamd, 1802.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de collectie Karel Mestdagh, nummer 837: Figuratieve kaart van een hoeve en landerijen, geheten Pierlepont, 1790-1825.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de collectie Karel Mestdagh, nummer 846: Plan géometrique de propriétés de Louis Moulaert, voor 1819.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 104-112.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zeedijkweg

Zeedijkweg (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.