Geografisch thema

Zeedijkweg

ID: 15912   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15912

Beschrijving

Licht bochtige weg vanaf de Heidelbergstraat en met een haakse bocht aansluitend bij de Rijselsestraat. De beboomde straat kruist de Kasteelbeek en de Kerkebeek, met bakstenen boogbrug en balustrades, en de spoorweg Kortrijk-Brugge (aangelegd in 1846).

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente en is vroeger samen met de Rolleweg onderdeel van de "seewegh". De straat ligt vroeger in het verlengde van de Rolleweg zoals te zien op de Atlas der Buurtwegen (1845) (het eerste straatdeel tegenwoordig met westwaarts verlegd tracé) en beschreven als Chemin n° 3, "Kleine Pierlopolstraet. Chemin du cabaret dit Rolleweg au chemin dit Rysselschenheerweg". Aan het kruispunt met de Heidelbergstraat ligt de "Cabaret Rolleweg". Halverwege de weg vertrekt aan oostzijde Chemin n° 14, "Binnenwegel. Sentier du chemin dit Rysselschenheerweg à celui dit Diepstraet".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) gedeeltelijk afgezoomd met bomen.

Van oudsher landelijke straat met verspreide hoevebouw zoals te zien op de Ferrariskaart en de Atlas. De hoeve "Pierlapont" (zie nummer 23-23 A) met opperhof-neerhofstructuur gaat al terug tot de 15de eeuw en met hoevegebouwen zogenaamd *"Klokhof" (zie nummer 20) op de plaats van het opperhof. Hoeve beschermd als monument en omgeving beschermd als dorpsgezicht, bij M.B. van 17/05/1999.

Enkele hoeves gaan terug tot vóór de opmaak van het primitief kadaster (circa 1830), nummer 27 staat op de Atlas aangeduid als "Ferme Vanrykeghem" en nummer 38 zogenaamd "HOF DE MERCKEM" met gerenoveerde gebouwen, opgericht circa 1800 als buitengoed van de familie van Outryve de Merckem. De omliggende gronden worden ontgonnen als "Merckemveld" en gedeeltelijk als "Engelsche hovijnge" aangelegd (zie Pierlapont). Het moerassige veldgebied wordt op het einde van de 18de eeuw drooggelegd via een netwerk van grachten en met bomen beplant. De familie van Outryve de Merckem richt een klein buitengoed (nummer 38) op in hun domein. In 1822 wordt het "Merckemveld" verkaveld en verkocht. De dochter trouwt met Patrice de Coninck en gaat iets zuidelijker een gelijkaardig buitengoed bewonen, dat in de 19de en 20ste eeuw verbouwd wordt tot het kasteel "Baesveld" (zie Baesveld nummer 2).

Ter hoogte van Pierlapont een kleine concentratie van enkele woningen van circa 1900 (nummer 31, nummer 32 met herberg- of winkelfunctie zie afgeschuinde hoek).

Het einde van de straat wordt getypeerd door het kasteelpark van kasteel "Baesveld" (zie Baesveld nummer 2) met bewaarde toegangspijlers van de vroegere kasteeltoegang en pijlerkapel.

Aanwezigheid van een bunker, gebruikt als depot tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001) is te zien dat de straat gedeeltelijk grenst aan de relictzone "Kasteelparken en bosgebied Oostkamp".

 • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/01580, W/01585.
 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 8.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Duitse bunker munitiedepot

 • Omvat
  Duitse bunker Pionierpark

 • Omvat
  Hekpijlers bij Merkemveld

 • Omvat
  Hoeve Het Klokhof

 • Omvat
  Hoeve Kapoenenhof

 • Omvat
  Hoeve Merkemveld

 • Omvat
  Hoeve Rabauwenhof

 • Omvat
  Hof ter Pierlapont

 • Omvat
  Pachtwoning bij Vijverskasteel

 • Omvat
  Pijlerkapel Onze-Lieve-Vrouw

 • Is deel van
  Loppem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zeedijkweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15912 (Geraadpleegd op 26-10-2020)