erfgoedobject

Neoclassicistisch ensemble, eertijds met primeurwinkel

bouwkundig element
ID
210150
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/210150

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de hoek van de Statiestraat en het Koningin Astridplein is een neoclassicistische groepsbebouwing aanwezig van 1880. De pretentieloze huizenrij in een strakke, neoclassicistisch getinte stijl is één van de weinige gave getuigen van de doorsnee-architectuur uit de belle époque, die de pleinwanden van het Koningin Astridplein tot ver in de 20ste eeuw vervolledigde.

Op 06/02/1880 diende B. Van Aerde een aanvraag in voor de bouw van zes huizen op en aansluitend bij de hoek Statiestraat/Koningin Astridplein (toen nog Van Schoonhovenstraat). De bouwtoelating door het College van Burgemeester en Schepenen dateert van 13/03/1880. Uit de aanvraag blijkt dat het woon- en winkelhuizen waren, opgericht op voorheen onbebouwde percelen; deze waren afkomstig van vroegere militaire gronden, die door de Belgische staat kort tevoren in publieke veiling waren verkocht.

Het gaat om een hoekpand van vier bouwlagen onder zadeldak en vier traveeën in de Statiestraat + een hoektravee + twee traveeën op het plein. Dit pand wordt aan weerszijden geflankeerd door twee panden van drie traveeën. Drie daarvan kregen een identieke opbouw en afwerking van vier bouwlagen en drie traveeën (Statiestraat 43 en Koningin Astridplein 36-37); de woning in de Statiestraat 41 is een bouwlaag lager, aansluitend bij de lagere bebouwing van de Statiestraat. Alle panden werden gebouwd als meergezinswoningen; de drie identieke panden kregen van bij het begin een winkelfunctie, zoals de winkelpui geflankeerd door twee deuren bewijst. Op nummer 36 was tot 2012 een opmerkelijk winkelinterieur bewaard uit de jaren 1960, de zogenaamde Primeurwinkel.

De lijstgevels zijn bepleisterd en witgeschilderd, met kroonlijst op klossen en met tandfries. Kordonlijsten en doorlopende onderdorpels ritmeren de gevels; rechthoekige vensteropeningen in eenvoudige omlijstingen zijn regelmatig in de gevels geplaatst, met een strakke versiering onder de lekdrempels. Het schrijnwerk is overal vervangen.

  • KADASTER ANTWERPEN. Archief van het kadaster, aanwijzende tabellen en mutatieschetsen.
  • STADSARCHIEF ANTWERPEN. Bouwdossiers 1880/262, 1926/25231, 18/14980, 18/16020, 18/17926.
  • Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 3nc. Stad Antwerpen. Turnhout, 1989.

Auteurs: Plomteux, Greet; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Neoclassicistisch ensemble, eertijds met primeurwinkel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/210150 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.