Kasseiweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ichtegem
Deelgemeente Ichtegem
Straat Lookhuisstraat
Locatie Lookhuisstraat zonder nummer, Ichtegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ichtegem (geografische inventarisatie: 01-07-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasseiweg

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

Kasseiweg op de noordelijke flank van het "Plateau van Wijnendale". Beschermd als monument bij M.B. van 30/05/2005. Wegdek in halftonronde vorm voor waterafloop. Het gebied maakt deel uit van de "Utfanc", een uitgestrekte 'woestenij' tussen Brugge en Beerst (Diksmuide), geleidelijke ontginning in 12de-13de eeuw, waarbij veldtoponiemen ontstaan. De Lookhuisstraat lijkt een verbinding te zijn tussen de Ichtegemse hoofdstraat (de huidige Engelstraat) en het "Wijnendale veld" (verbinding tussen kernen de "Engel" en "Veld"). In de vroege 14de eeuw inplanting van een groot leenhof het "Groot Loochuus", gelinkt aan een familie van lagere adel. Ook Loochuusdreve en -meersen. Deze heerlijkheid is mogelijk een ontginningsstichting uit de 12de, 13de eeuw. Het tracé is als dusdanig reeds aangeduid op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens in 1601: hier wordt het belang van de verbinding met Wijnendaleveld en -kapel duidelijk, het "Groot Loochuys" is aangeduid als een complex van twee grotere gebouwen. Deze hoeve is op vandaag niet bewaard. De Ferrariskaart is te weinig gedetailleerd, het wegennet in deze hoek van Ichtegem is foutief weergegeven.

Door de teloorgang van het "Goed ter Loochuuse" in de 18de eeuw vermindert het belang van de Lookhuisstraat ten voordele van de Keibergstraat. Het tracé van de huidige weg is aangeduid op een kaart van 1773- 1774 ("Carte fig. de la ferme dite Het groot Loockhuys, het Marollekot, en 't Cleen Loockhuys, ainsi que des terres et de bois. - Prop.: Jr Jacq. De l'Espée - Aut.: Tim. David Huysseune - Cop. 19e siècle d'après l'orig. de 1773- 1774"). Erg opvallend op deze kaart zijn een grotere en kleinere omwalde site die geen bebouwing meer kennen.

Volkskundig verwijst de gekasseide Lookhuisstraat naar de Eernegemse kasseileggers en naar de wielrenners of Flandriens. Samen met de Fonteinstraat is het de enig overgebleven kasseiweg op de grondgebied Ichtegem.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnr. W/01963.
  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED AFDELING WEST-VLAANDEREN, Fotoarchief.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Mestdagh, nr. 575.
  • NAERT U., Het Groot Loockhuis te Ichtegem en de huidige Lookhuisstraat, in Noortover B: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Bekegem, Eernegem, Ichtegem, jg. 5, nr. 1, 1992/93, p. 16-17.

Bron: Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Lookhuisstraat

Lookhuisstraat (Ichtegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.