erfgoedobject

Klooster van de arme klaren-coletinnen

bouwkundig element
ID: 21113   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21113

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Klooster van de arme klaren-coletinnen". Oorspronkelijk klooster gesticht in de Goudstraat in 1442, afgeschaft en vernield onder Jozef II in 1783. Zusters vluchtten naar Poligny maar keren na de godsdienstmoeilijkheden terug, eerst in de abdij van Nieuwen-Bosch en vanaf 1801 in een huis van het Klein Begijnhof. Vanaf 1814 vestigen zij zich op de Begijnendries in een voormalig refugiehuis van de abdij van Geraardsbergen. De huidige kloostergebouwen dateren van 1834. De straatwand, opgetrokken in twee fazen, is van latere datum. De oorspronkelijke kapel van 1857 naar ontwerp van architect Van de Cappelle junior werd in 1971 vervangen door een moderne kapel. De marmeren grafsteen van de Heilige Coleta (gedateerd 1536), in 1842 van de Sint-Baafskathedraal naar de kapel overgebracht, bleef behouden.

Het kloosterpand, ontoegankelijk voor niet-religieuzen, omvat twee gelijklopende vleugels verbonden door een haakse kapelvleugel en een recente bouw.

Bakstenen straatgevel van tien traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (leien), vermoedelijk daterend uit derde kwart 19de eeuw wat de vier rechtertraveeën betreft, de zes linkertraveeën werden slechts in 1922 in dezelfde stijl voor de kapelvleugel gebouwd. Vrij sobere gevelwand geritmeerd door gekoppelde rondboogvenstertjes onder doorlopende baksteenlijst. Twee gelijkaardige deuren geflankeerd door arduinen pilasters en bekroond met rondboognis en booglijst met kruisbeeld. Sobere tuingevel van elf traveeën voorzien van rechthoekige vensters. Kleinere venstertjes op de bovenste verdieping, afgesloten door horizontale luiken.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs : Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster van de arme klaren-coletinnen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21113 (Geraadpleegd op 24-05-2019)