Klooster van de arme klaren-coletinnen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Elisabethplein
Locatie Sint-Elisabethplein 13, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de arme klaren-coletinnen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

"Klooster van de arme klaren-coletinnen". Oorspronkelijk klooster gesticht in de Goudstraat in 1442, afgeschaft en vernield onder Jozef II in 1783. Zusters vluchtten naar Poligny maar keren na de godsdienstmoeilijkheden terug, eerst in de abdij van Nieuwen-Bosch en vanaf 1801 in een huis van het Klein Begijnhof. Vanaf 1814 vestigen zij zich op de Begijnendries in een voormalig refugiehuis van de abdij van Geraardsbergen. De huidige kloostergebouwen dateren van 1834. De straatwand, opgetrokken in twee fazen, is van latere datum. De oorspronkelijke kapel van 1857 naar ontwerp van architect Van de Cappelle junior werd in 1971 vervangen door een moderne kapel. De marmeren grafsteen van de Heilige Coleta (gedateerd 1536), in 1842 van de Sint-Baafskathedraal naar de kapel overgebracht, bleef behouden.

Het kloosterpand, ontoegankelijk voor niet-religieuzen, omvat twee gelijklopende vleugels verbonden door een haakse kapelvleugel en een recente bouw.

Bakstenen straatgevel van tien traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (leien), vermoedelijk daterend uit derde kwart 19de eeuw wat de vier rechtertraveeën betreft, de zes linkertraveeën werden slechts in 1922 in dezelfde stijl voor de kapelvleugel gebouwd. Vrij sobere gevelwand geritmeerd door gekoppelde rondboogvenstertjes onder doorlopende baksteenlijst. Twee gelijkaardige deuren geflankeerd door arduinen pilasters en bekroond met rondboognis en booglijst met kruisbeeld. Sobere tuingevel van elf traveeën voorzien van rechthoekige vensters. Kleinere venstertjes op de bovenste verdieping, afgesloten door horizontale luiken.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Sint-Elisabethplein

Sint-Elisabethplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.