erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
211683
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211683

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dieper gelegen hoeve, bestaande uit hoevegebouwen met 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse aanvullingen, toegankelijk via een erfoprit vanaf de Joos de ter Beerstlaan en vanaf de Koolskampstraat. De erfoprit vanaf de Koolskampstraat geeft tevens toegang tot de woning met adres Koolskampstraat nummer 58.

Langs de Blekerijbeek gelegen hoeve, met twee parallelle volumes afgebeeld in het landboek van Pittem van 1761. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft daarnaast een bakhuis weer. Een mutatieschets uit 1880 laat de bouw van een nieuw volume, de huidige stal aan westzijde van het perceel zien. De hoeve was gedurende de 19de eeuw eigendom van en bewoond door de Pittemse landbouwersfamilie Vanhullebusch. In 1943 wordt naar aanleiding van het doortrekken van de Joos de ter Beerstlaan een mutatieschets opgemaakt, waarbij de landgebouwen van de hoeve op een licht gewijzigd grondplan worden weergegeven. Begraasd erf met doorrit in losse verharding, aan de zijde van de Joost de ter Beerstlaan afgesloten door een ijzeren hek tussen betonpijlers.

Ten noorden van het erf situeert zich een eenlagig woonhuis van zes traveeën onder overkragend zadeldak op klossen, bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde baksteenbouw, met vensters onder een betonlatei, voorzien van schuiframen op klossen. Arduinen dorpels, bewaarde luikduimen. Nieuwe deur binnen een beschilderde bakstenen deuromlijsting met verbrede plint, imposten en kroonlijstje. Noordgevel met gecementeerde en beschilderde plint, gekenmerkt door voornamelijk getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk. Rechts van de deur bevindt zich een getralied keldervenster onder betonlatei en twee opkamervensters. Oostelijke zijgevel voorzien van vlechtingen, een bolkozijn en een aanbouw in betonsteen onder lessenaarsdak. Westelijke zijgevel gekenmerkt door sporen van vlechtingen en toegang tot een kelder onder tongewelf.

Ten zuiden van erf bevindt zich een schuur onder zadeldak in mechanische pannen, met bewaarde houten poort en recente aanbouwen aan noord- en zuidzijde. Restanten van een bakstenen stoep. Asemgaten in de westelijke zijgevel.

Aan westzijde van het erf een bakstenen stal onder zadeldak in Vlaamse pannen, met aansluitend afdak op houten pijlers aan erfzijde. Voornamelijk getoogde muuropeningen in de zuidelijke gevel. Deuropeningen onder houten en betonlatei in de noordelijke gevel met gedichte oculus en voorliggende bakstenen stoep.

Naast beekvallei afgezet door populieren gelegen donkerbakstenen bakhuis onder zadeldak in zwarte Vlaamse pannen, voorzien van getoogde muuropeningen onder strek.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1880/16, 1943/1.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nummer 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 17.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De bakstenen stal met aansluitend afdak op houten pijlers, gelegen ten westen van het erf, werd gesloopt.

  • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto's 2018, Joos de ter Beerstlaan 39, Pittem [online], https://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 13 april 2021).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211683 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.