erfgoedobject

Twaalfkamerenbeluik

bouwkundig element
ID: 21283   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21283

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nummers 53-113. Het huidige zogenaamd "Twaalfkamerenbeluik" ("Cité Melchior") kwam in drie bouwfasen tot stand. In 1856 kwam aan het uiteinde, links, van een smalle aan straatzijde overbouwde steeg een tweezijdig bebouwd pleinbeluik (nummers 53-67) tot stand. In 1860 werd eerst genoemde steeg opengebroken door sloping van de bebouwing aan rechterzijde ervan, en door de nieuwe bouw van de huidige nummers 107-113. In 1883 werd de achterzijde van de steeg geopend en het pleinbeluik (nummers 69-105) opgetrokken; nummers 69-71 verbouwing van een oudere constructie van 1875. Het gebouwtje zonder nummer tussen nummer 115 en 107, en deels achter laatst genoemd werd in 1850 opgetrokken als katoenweverij, en deed einde 19de eeuw dienst als timmermanswerkhuis.

Alle woningen bezitten twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema in het oorspronkelijke steegbeluik nummers 53-67, en bij nummers 69-71, 73-75 en 87-89, repeterend schema bij de andere woningen), onder zadeldaken (pannen). Verankerde, gewitte gevels met gepikte plint. Rechthoekige of getoogde openingen op hardstenen dorpel. Nummers 53-67 en 107-113 bezitten blinde, uitgespaarde vensternissen boven de deur, de andere slechts een doorlopend blind gevelvlak.

Het beluik wordt thans op een eerder pijnlijke wijze "gerenoveerd" (sic) waarbij reeds waardevolle elementen verdwenen, en de bestaande materialen (bijvoorbeeld door het storend gebruik van machinale baksteen en pvc) en karakterelementen niet gerespecteerd worden.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Twaalfkamerenbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21283 (Geraadpleegd op 06-08-2020)