Twaalfkamerenbeluik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Twaalfkameren
Locatie Twaalfkameren zonder nummer, 59-65, 71, 71A-H, 73, 73A-C, 75, 75A-B, 77-79, 79A, 81-85, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Twaalfkamerenbeluik

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twaalfkamerenbeluik

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 81 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71G (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71H (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71F (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71E (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 85 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 79 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 83 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 73A (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 79A (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 65 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 63 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 61 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 73 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 73B (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 75A (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 75B (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 77 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 55 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 73C (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71A (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71B (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71C (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 71D (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning en beluiksteeg
gelegen te Twaalfkameren 59, Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning en binnenplaats
gelegen te Twaalfkameren 75, Twaalfkameren zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummers 53-113. Het huidige zogenaamd "Twaalfkamerenbeluik" ("Cité Melchior") kwam in drie bouwfasen tot stand. In 1856 kwam aan het uiteinde, links, van een smalle aan straatzijde overbouwde steeg een tweezijdig bebouwd pleinbeluik (nummers 53-67) tot stand. In 1860 werd eerst genoemde steeg opengebroken door sloping van de bebouwing aan rechterzijde ervan, en door de nieuwe bouw van de huidige nummers 107-113. In 1883 werd de achterzijde van de steeg geopend en het pleinbeluik (nummers 69-105) opgetrokken; nummers 69-71 verbouwing van een oudere constructie van 1875. Het gebouwtje zonder nummer tussen nummer 115 en 107, en deels achter laatst genoemd werd in 1850 opgetrokken als katoenweverij, en deed einde 19de eeuw dienst als timmermanswerkhuis.

Alle woningen bezitten twee bouwlagen, twee traveeën (spiegelbeeldschema in het oorspronkelijke steegbeluik nummers 53-67, en bij nummers 69-71, 73-75 en 87-89, repeterend schema bij de andere woningen), onder zadeldaken (pannen). Verankerde, gewitte gevels met gepikte plint. Rechthoekige of getoogde openingen op hardstenen dorpel. Nummers 53-67 en 107-113 bezitten blinde, uitgespaarde vensternissen boven de deur, de andere slechts een doorlopend blind gevelvlak.

Het beluik wordt thans op een eerder pijnlijke wijze "gerenoveerd" (sic) waarbij reeds waardevolle elementen verdwenen, en de bestaande materialen (bijvoorbeeld door het storend gebruik van machinale baksteen en pvc) en karakterelementen niet gerespecteerd worden.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Twaalfkameren

Twaalfkameren (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.