Standbeeld militaire doden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Standbeeld militaire doden

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Gelegen vóór de Sint-Audomaruskerk en het kerkhof, langs de Putstraat. Op het kerkhof is onder meer het graf van Cyriel Verschaeve terug te vinden.

Historische Achtergrond

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Alveringem een 10-tal km ten westen van de frontlijn. De 3de Belgische verdedigingslinie lag langs de Lovaart. Het dorp fungeerde als kantonnement, met onderkomens voor militairen in huizen, schuren en barakken, een hoofdkwartier, verschillende diensten, een infirmerie en begraafplaatsen. Hier kwamen talrijke geallieerde militairen op bezoek, onder meer bij de kapelaan Cyriel Verschaeve, een voorman van de Frontbeweging. Na de Eerste Wereldoorlog was vooral het gemeentehuis zwaar beschadigd. Vandaag is het dan ook één van de weinige voorbeelden van wederopbouwarchitectuur in Alveringem. Het gedenkteken voor de militaire oorlogsdoden van Alveringem werd opgericht in 1923. Het stelt een soldaat voor die naar het IJzerfront wijst.

Kenmerken

Op een vierkante hardstenen basis staat een zeer hoge rechthoekige sokkel met concave zijden, versierd met een pseudo-palmetten fries en een kroonlijst. Bovenop is een beeld uit witte natuursteen van een soldaat in volle uitrusting geplaatst. De linkerhand houdt hij op het geweer en met de rechterhand wijst hij in noordelijke richting. Op de sokkel: op de voorkant "De Gemeente Alveringhem aan hare Gesneuvelde Helden 1914 + 1918"; op de linker-, achter-, en rechterkant de namen (niet alfabetisch). Hoogte 468 cm x breedte 160 cm x diepte 160 cm.

  • DEN BAES J. (eindredactie), "Momenten van Oorlog in Vredestijd. Een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht", V.V.V. s Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Veurne-Ambacht, Koksijde, 2004.
  • JACOBS M., "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", Deel 2. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.

Bron: WOI Relict (957): Standbeeld militaire doden (Alveringem - WOI)

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Alveringem)

is gerelateerd aan Parochiekerk Sint-Audomarus

Dorp 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.