Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Wellingstraat
Locatie Wellingstraat 113, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeidershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pittoresk enkelhuisje van vijf traveeën, één bouwlaag en zadeldak (pannen), vermoedelijk daterend van begin 18de eeuw (?). Lijstgevel, bepleisterd met schijnvoegen. Rechter deel: rechthoekige deur aan weerszijden geflankeerd door venster; hoger opgetrokken in een dakvenster met puntgeveltje; op borstwering oud ingewerkt muurkapelletje met Sint-Antoniusbeeldje. Links twee vensters van een onderkelderde voutekamer.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Linters, Adriaan & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

Recent onderzoek wees uit dat het pand in kern dateert uit de 15de eeuw. Het betreft een laatmiddeleeuws woonhuis van een vrij uitzonderlijk type, namelijk een breedhuis met opkamer boven een gewelfde kelder en een halleruimte. In de 16de-eeuwse oostelijke muur van de opkamer zijn er laatgotische drielobnissen of "maziergaten" aangebracht. De opkamer werd in de 18de eeuw verfraaid met een stucplafond en een Lodewijk XVI-schouw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000795, Wellingstraat 103, advies KCML (1987).

Hermans, Johanna (15-09-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Wellingstraat

Wellingstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.