erfgoedobject

Duits kruis

bouwkundig element
ID
214017
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214017

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Duits kruis
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Hardstenen kruis als enige restant van een Duitse militaire begraafplaats van tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog gelegen ten oosten van en nabij de IJzeren Winninghoeve. Het kruis ligt te midden van de velden op de locatie die op 12 augustus 1914 het centrum van de slag in Halen was.

Dit kruis is het enige dat overblijft van de Duitse begraafplaats "Ehrenfreidhof nr 223 Yzerwinning" met 111 Duitse gesneuvelden opgericht in maart 1915. De begraafplaats was oorspronkelijk omheind met een afsluiting van vierkante houten palen met rijen prikkeldraad en erachter een haag van levensboom. Later werd er een hardstenen kruis op een hoge sokkel opgericht. Vanaf 1938 deed deze locatie dienst als verzamelbegraafplaats en werden alle resterende Duitse graven naar hier overgebracht, in totaal 111 lichamen. Een aantal gesneuvelden was samengebracht in een Kameradengrab. Bij deze gelegenheid werd de inscriptie op de sokkel van het kruis een eerste maal gewijzigd. Er stond van dan af te lezen: "HIER RUHEN 111 DEUTSCHE HELDEN GEFALLEN AM 12 AVG 1914". In het museum "Slag der Zilveren Helmen" is een foto bewaard van de Duitse begraafplaats met het hardstenen kruis omgeven door graven met uniforme kruisen (in de vorm van Duitse IJzeren kruisen), eveneens worden hier nog kruisen vanop deze begraafplaats bewaard. In 1956 werd de begraafplaats ontruimd en overgebracht naar West-Vlaanderen: de geĆÆdentificeerde soldaten naar Vladslo en de onbekende soldaten naar Langemark. Hierna werd de inscriptie op de sokkel voor een tweede maal gewijzigd: het woord RUHEN werd uitgekapt en vervangen door RUHTEN.

Hardstenen sokkel bekroond met kruis en met opschrift: "HIER RUHtEN 111 DEUTSCHE HELDEN GEFALLEN AM 12 AUG 1914" en gesigneerd met "CR Arch".

  • Informatie verkregen van Julien Stroobants, Museum Slag der Zilveren Helmen.
  • VAN DEN BROECK D. 2006: Op stap langs historische slagvelden, 20 lusvormige wandelingen, Dicht bij huis gidsen, Tielt, 77.
  • VAN DEN HOVE P. 2014: Halen, 12 augustus 1914. Een vergeten strijd in een vergeten landschap?, M&L Monumenten, Landschappen en Archeologie 33, 5, 6-27.
  • www.slagderzilverenhelmen.be (laatst geraadpleegd op 8 november 2011).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Hove, Peter, Verwinnen, Katrien
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duits kruis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214017 (Geraadpleegd op 25-06-2021)