erfgoedobject

Langgestrekte vakwerkhoeve Den Vrouwenhof

bouwkundig element
ID
21484
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21484

Juridische gevolgen

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve Den Vrouwenhof is gelegen in de Bouquetstraat. De hoeve heeft een stal-woonhuis-schuur ordonnantie. De traditionele indeling werd aangepast.

Historiek

De hoeve werd in 1907 voor de eerste maal kadastraal geregistreerd als een langgestrekt volume, Den Vrouwenhof geheten. In 1908 werd ten oosten van de hoeve een bakhuis opgetekend. Ten laatste in 1945 is het bakhuis verdwenen en kreeg de hoeve een aanbouwsel tegen de linkerhoek van de voorgevel (waarschijnlijk te associëren met een latrine) en tegen de achtergevel. Tevens verschijnt een aanhorigheid (te associëren met een varkensstal) ten zuidoosten. In 1963 werd de aanbouw tegen de achtergevel niet meer ingetekend. Vervolgens werd in 1983 een nieuwe aanbouw tegen de achtergevel geregistreerd, die mag geassocieerd worden met de huidige veranda. De zuidoostelijk gelegen varkensstal onderging een volumewijziging. Rond 1984 werd een aanhorigheid opgericht in de achtertuin, die kan geassocieerd worden met een 'namaakstalletje'. Sindsdien werd het gebouw onveranderd geregistreerd. De hoeve werd eind jaren 1970 of begin jaren 1980 gerestaureerd door de huidige eigenaars.

Beschrijving

De vrij hoge, langgestrekte hoeve is parallel met de Bouquetstraat gelegen en heeft een aangebouwde stal-woonhuis-aangebouwde schuur ordonnantie. De hoeve telt vier traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen en een aangebouwde travee aan weerszijden onder een lessenaarsdak. Het gebouw is opgetrokken in stijl- en regelwerk op een gepikte plint met een zeer lage, bakstenen stoel. In de voor- en zijgevels werden de witgekalkte lemen vullingen behouden. Oorspronkelijk waren deze lichtblauw gekalkt, waarvan nog sporen bewaard zijn in de rechterzijgevel. Tijdens de restauratie van eind jaren 1970 - begin jaren 1980 werden de oorspronkelijke lemen vullingen in de achtergevel ter versteviging opgemetst en vervolgens witgepleisterd. De voorgevel telt vijf gepikte stijlen, twee regels en een tussenstijlschoor in de eerste en vierde travee van het woonhuis. De muuropeningen in de voorgevel bestaan uit twee beluikte vensters (waarvan één bolkozijn), twee zolderluiken met toegevoegde vensteropeningen, twee deuren waarvan één toegemaakt werd en dienst doet als vensteropening, en een lage schuurpoort die aangepast en iets naar rechts verplaatst werd. Verder werd tijdens de restauratiewerkzaamheden een kleine vensteropening bijgemaakt in de voorgevel van de voormalige koestal. Links tegen de voorgevel staat een uitbouw, die oorspronkelijk als latrine fungeerde. Beide zijgevels dragen een pannen beschieting. Tegen de nieuw opgemetste achtergevel met gewijzigde vensteropeningen werd een veranda aangebouwd.

Interieur

De oorspronkelijke ordonnantie, bestaande uit een aangebouwde stal-woonhuis-aangebouwde schuur, is langs de buitenzijde nog duidelijk afleesbaar maar werd tijdens de restauratiewerken van eind jaren 1970 - begin jaren 1980 inwendig aangepast aan de huidige noden. De oorspronkelijke koestal werd omgevormd tot berg- en keukenruimte, terwijl de schuur als garage ingericht werd. In het woonhuis zelf werden de, oorspronkelijk langs de noordwestzijde gelegen, kleinere vertrekken (waaronder een keuken, slaapkamer en spin) samengevoegd met de twee grote, langs de zuidoostzijde gelegen vertrekken. De centrale haard bevindt zich nog op de oorspronkelijke plaats, maar heeft een vernieuwde onderbouw. De troggewelven in de woonkamer alsook de vloeren werden vernieuwd.

Omgeving

De hoeve, gelegen in woongebied met landelijk karakter, wordt van de straat afgeschermd door een haag en heeft een gekasseide oprit. De historische percelering is bewaard gebleven met een voor- en achtererf, die thans ingenomen worden door een recente tuinaanleg van onder andere sierstruiken (buxus) en bloemenperkjes. Op het voorerf bevindt zich ten zuidoosten van de hoeve een overwoekerd bakstenen varkensstalletje, dat volgens de mutatieschetsen in kern minstens tot 1945 teruggaat en tegenwoordig gebruikt wordt als bergruimte. Schuin voor dit stalletje is een - volgens de huidige eigenaars - authentieke waterput met stenen bovenbouw bewaard. De achtertuin is gedeeltelijk gelegen in agrarisch gebied. Hoewel de hoeve gelegen is tussen recentere verkavelingen, is de ruimere omgeving nog zeer landelijk gebleven met voornamelijk akker- en weilanden.

  • SCHLUSMANS F. 1981: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 6n I (A-Ha). Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt, Gent, 64-65.

Bron     : Beschermingsdossier DL002548, Vakwerkhoeves Diepenbeek (digitaal dossier).
Auteurs :  Goeminne, Nele, Gyselinck, Jozef
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte vakwerkhoeve Den Vrouwenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21484 (Geraadpleegd op )