Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Temse
Straat Wilfordkaai
Locatie Wilfordkaai 30, Temse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2012 (geografische inventarisatie: 01-01-2012 - 31-12-2012).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Verzorgd burgerhuis volgens bewaard bouwplan naar ontwerp van architect Alb. De Smet (Temse) van 1927, gebouwd in opdracht van de heer A. De Smet - De Meulder.

Evenals aanpalende woningen opgetrokken op de vroegere Grote Kaai, een strook grond aan de Schelde die pas vanaf het begin van de 20ste eeuw werd bebouwd na de demping van het molenwater.

Rijhuis met enkelhuisopstand van drie bouwlagen en twee traveeën, gerealiseerd in een eclectische stijl karakteristiek voor de jaren 1920. Eerste verdieping benadrukt door een driehoekige erker op een gestileerde vensterbrede console en bekroond door een ijzeren balustrade voor een verdiept geplaatst vierlicht. Geveleinde gemarkeerd door uitgewerkte medaillons tussen uitgelengde modillons op de gevelhoeken, houten kroonlijst op blokken en tandlijstje.

Bakstenen parament verlevendigd door het gebruik van witgeschilderde vlakken, deur- en vensteromlijstingen, hoofdgestel en kroonlijst.

Hoge hardstenen sokkel met twee getraliede keldervensters waarvan het decoratieve motief hernomen is in het bovenlicht van de voordeur. Schrijnwerk deels vernieuwd naar oud model.

  • Gemeentearchief Temse, Modern Archief, 874.1 Bouwplannen 1927/39.

Bron: -

Auteurs: Duchêne, Helena

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Temse

Temse (Temse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.