Café-restaurant Temsica

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Temse
Straat Wilfordkaai
Locatie Wilfordkaai 38, Temse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2012 (geografische inventarisatie: 01-01-2012 - 31-12-2012).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café-restaurant Temsica

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Café-restaurant Temsica, ingeplant op straathoek met Consciencestraat, volgens gevelopschrift gekend als "NV TEMSICA" van 1922.

Gebouwd als verenigingsgebouw van "De Katholieke Burgerskring" in opdracht van de Naamloze Maatschappij Temsica, naar een ontwerp van architect Hendrik Buytaert. Toelating tot bouwen verleend op 12.12.1922. Opgericht op gronden die gewonnen werden na de demping van het molenwater bij de Watermolen tussen 1908 en 1911.

Tot op heden ingericht als café-restaurant en lokalen gebruikt door de christelijke middenstandsorganisaties en verenigingen van Temse. Zeer beeldbepalend eclectisch hoekpand met L-vormige plattegrond. Baksteenbouw van twee bouwlagen en twee zichtgevels van respectievelijk vier en vijf traveeën onder een kunstleien mansardedak. Lagere uitbouw onder plat dak aan de Consciencestraat.

Lijstgevels met omlopende gewitte houten kroonlijsten op klossen, doorbroken door hoger opgaande venstertraveeën eindigend in puntgevels en centraal een gebogen topgevel. Speels gevelontwerp geaccentueerd door veelvuldig gebruik van witgeschilderde brede vensteromlijstingen, hoekblokken en kordons, ter afwisseling van het donkerrode baksteenparament.

Begane grond gemarkeerd door hoge rondbogige vensters met kleinhouten in het bovenlicht; door gevelbreed overdekt terras aan Wilfordkaai deels aan het gezichtsveld onttrokken. Rechthoekige bovenvensters, eveneens met kleine roedeverdeling in het bovenlicht. Grotendeels oorspronkelijk houtwerk.

  • Gemeentearchief Temse, Gebouwenmappen Wilfordkaai.
  • Gemeentearchief Temse, Modern Archief, 874.1 Bouwplannen 1922/57.
  • ANDRIES R., Wandeling door Temse-Centrum 1860-1955, Temse, 2009, p. 75.

Bron: -

Auteurs: Duchêne, Helena

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Temse

Temse (Temse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.