erfgoedobject

Hoeve Pannenhof

bouwkundig element
ID
215064
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215064

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Pannenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve bestaande uit losse bestanddelen
    Deze vaststelling was geldig van tot

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Pannenhof
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Historische hoevesite Pannenhof, reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), met een opperhof-neerhofstructuur. De Ferrariskaart toont een hoevesite op het gehucht ter Panne, bereikbaar via een erfoprit en gelegen binnen een grote boomgaard; ten westen een vierkant omwalde site met één gebouw ten noorden (het opperhof), ten oosten een niet omwald neerhof met twee L-vormig opgestelde volumes (het neerhof). Vanuit het omwalde opperhof is er ten noorden toegang tot een eveneens vierkante tuin. Deze constellatie van omwald opperhof en niet omwald neerhof wordt herhaald op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845), met dezelfde opstelling van gebouwen. De actuele ligging van de site is geprangd tussen haven/kanaal en het industriegebied of ambachtelijke zone van de Dreef Ter Panne. De onmiddellijke omgeving van de hoeve bestaat echter uit landschappelijk open gebied met weiden en enkele bomenrijen.

Opperhof

Het opperhof bewaart grotendeels de omwalling (gevoed door beek) waarrond een aantal knotbomen. Begraasd hoger gelegen erf, afhellend naar de omwalling. Bewaard laag muurtje, mogelijk als restant van mestvaalt.

Ten westen van het erf, boerenhuis met 17de- of 18de-eeuwse kern: volume van twee (brede) opkamertraveeën en twee traveeën, onder doorgetrokken zadeldak (rode Vlaamse pannen). Over de volledige lengte verhoogd met anderhalve bouwlaag (19de-eeuwse ophoging). Witgeschilderde verankerde baksteenbouw boven gepekte plint. Zijgevel en achtergevel zijn ter hoogte van de opkamer voorzien van brede schuin oplopende steunberen. Getoogde muuropeningen onder strek, bewaard 19de-eeuws houtwerk met T-indeling en grote roedeverdeling, bewaarde luiken. Keldervenstertjes in kozijnconstructie met houten diefijzers. Achtergevel met meer gesloten karakter.

Bewaard 19de-eeuws interieur van boerenhuis. Gang met verzorgde houten steektrap met uitgewerkte leuning. 19de-eeuwse houten schouw en muurkasten. (Moer)balken zitten deels boven vals plafond. Trapje naar opkamer in gesinterde baksteen. Eenvoudiger bakstenen trap naar kelder: ruimte met Boomse tegeltjes, overwelfd door brede troggewelven op I-profiel. 19de-eeuwse kapconstructie.

Ten noorden van het erf, laag volume van boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling en schuurtje, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, zie nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van circa 1845. Langgerekt roodbakstenen volume onder zadeldak (Vlaamse pannen). Licht getoogde muuropeningen onder strek. Links, huisgedeelte met vernieuwd houtwerk en luiken. Rechts, stalgedeelte met deurtje en stalraampjes, en schuurpoort. In het verbouwde huisgedeelte, brede bakstenen schouw, mogelijk met oude kern. Bewaarde stalinrichting.

Neerhof

Deels begraasd/deels recent verhard erf. Erfopstelling: ten noorden, imposante dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis, ten zuiden stalling van 1879 (zie jaarsteen) en ten oosten tweede stalling. Merkwaardig gegeven: op dit neerhof is geen boerenhuis aanwezig.

De dwarsschuur is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en heeft een minstens 18de-eeuwse kern. Rode baksteenbouw (wellicht 19de-eeuws) onder zadeldak (golfplaten), de langsgevels waren oorspronkelijk beplankt. Thans is de lange erfgevel – met twee hoge poorten - voorzien van recente platen, de achtergevel is vermoedelijk reeds in de 19de eeuw deels versteend. Het 18de-eeuwse stijl- en regelwerk van de langsgevels en de kapconstructie met pen- en gatverbindingen zijn gaaf bewaard.

De lange stalling ten zuiden van het erf is met een jaarsteen in de rechter zijgevel in 1879 gedateerd. Rode baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). De nok is voorzien van vier rechthoekige bakstenen topstukken. Erfgevel: licht getoogde staldeuren en –venstertjes, boven de deuren in de halve verdieping laadvensters. Rechter zijgevel: staldeur, waarboven rondbogig laadluik. Bewaard roodbeschilderd houtwerk met tweeledige staldeuren.

Stalling ten oosten van het erf: plattegrond als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart, doch het huidige volume is wellicht 19de-eeuws. Rode baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). De erfgevel vertoont een vrij gesloten karakter met enkel licht getoogde stalvenstertjes. Zijgevels met langse doorrit met poort, waarboven laadvenster. Ook de achtergevel heeft eerder gesloten karakter. Binnenin: overwelving door middel van troggewelven op ijzeren I-profielen. Aan de zijde van de langse gevels, lage voederbakken.

  • Archief "Boerderij-onderzoek stad Brugge" (foto's 1978).

Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Pannenhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215064 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.