erfgoedobject

Langgestrekte vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID
21518
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21518

Juridische gevolgen

Beschrijving

De langgestrekte hoeve is gelegen achterin een landelijke zijstraat van de Jeugdstraat en heeft een schuur-stal-woonhuis ordonnantie. De hoeve werd circa 2009 gerestaureerd.

Historiek

De hoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1906 als een langgestrekt volume, gelegen op het Keizersstege Veld. Volgens de kadastrale mutatieschetsen lijkt de hoeve sindsdien geen volumetrische wijzigingen ondergaan te hebben tot op het moment van bescherming. Wel werd de hoeve ten laatste in 1909 opgesplitst in twee percelen, die vervolgens ten laatste in 1931 opnieuw samengebracht werden onder één perceelnummer.

Beschrijving

De vrij hoge, langgestrekte hoeve met schuur-stal-woonhuis ordonnantie is dwars ten opzichte van de Jeugdstraat gelegen en werd op het moment van bescherming (2009) gerenoveerd. De hoeve omvat zes traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Het gebouw is opgetrokken in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen en bakstenen vullingen op een verhoogde en gepikte bakstenen stoel. De voorgevel telt tien gepikte stijlen en een tussenstijlschoor in de eerste en vijfde travee. De muuropeningen hebben het originele houten schrijnwerk behouden en bestaan van links naar rechts uit een aangepaste schuurpoort en staldeur, een deur met bovenlicht, een zolderluik en twee beluikte vensters. De achtergevel telt eveneens tien gepikte stijlen en een tussenstijlschoor in de eerste en vierde travee. De oorspronkelijke muuropeningen zijn behouden en bestaan van links naar rechts uit een groot beluikt venster, twee kleine beluikte vensters en een stalvenster. In de laatste travee bevindt zich een opkamer. De rechterzijgevel is grotendeels versteend en heeft een beschieting van plaatwerk in de topgevel.

Interieur

Het interieur kon niet bezocht worden, maar vanuit de externe gevelordonnantie valt de oorspronkelijke schuur-stal-woonhuis ordonnantie nog af te lezen. Zowel in het schuur-, stal-, als woongedeelte zijn de interne vakwerkwanden en scheidingsmuren doorbroken ten gevolge van de lopende renovatiewerkzaamheden. Afgaande op de nog zichtbare aanzetten van de interne vakwerkwanden en de centrale haardplaats, lijkt het woonhuis eertijds aan de traditionele indeling van een vakwerkhoeve te beantwoorden: laterale gang, twee grote vertrekken (waaronder het meest rechtse met een vloer van cementtegels) met centrale haard langs de zuidoostzijde, en enkele kleinere vertrekken waaronder een opkamer met dubbele toegang langs de noordwestzijde.

Omgeving

De hoeve, die eertijds op het zogenaamde Keizersstege Veld gelegen was, bevindt zich in een landelijke zijstraat van de Jeugdstraat en wordt omgeven door een als dorpsgezicht beschermde, verwilderde tuin. De achtergevel van de hoeve geeft uit op recente verkavelingen langs de Jeugdstraat, de voorgevel en linkerzijgevel keken op het moment van bescherming nog uit op (bebost) weiland. Dit gebied werd sindsdien verkaveld. Het tegenover de hoeve, aan de overzijde van de straat, gelegen perceel wordt ingenomen door een weiland in woon- en woonuitbreidingsgebied.

  • SCHLUSMANS F. 1981: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 6n I (A-Ha). Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt, Gent, 78.

Bron     : Beschermingsdossier DL002548, Vakwerkhoeves Diepenbeek (digitaal dossier)
Auteurs :  Goeminne, Nele, Gyselinck, Jozef
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21518 (Geraadpleegd op )