Burgerhuis in beaux-artsstijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Velodroomstraat
Locatie Velodroomstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in beaux-artsstijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1912 ontworpen door architect John Van Beurden voor het echtpaar Courboin-Posenaer, dat op dat moment in de Generaal Van Merlenstraat 47 woonde. Het statige ontwerp vertoont gelijkenissen met de woning die Van Beurden voor zijn schoonbroer kunstenaar Karel-Jan Kerckx realiseerde in de Generaal Capiaumontstraat.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. De lijstgevel is bekleed met een wit bakstenen parement, heeft een plint in blauwe hardsteen en een houten kroonlijst die in een sierlijke spiegelboog gebogen is. Rijkelijk gebruik van witte natuursteen voor muurbanden, decoratie en detaillering van de muuropeningen.

Op de begane grond, rechts de deur, links ervan twee vensters, met een gedeukte bovenrand die verwijst naar de klassieke Franse bouwstijlen (rococo). Nadruk op de tweede bouwlaag met een gevelbrede houten bow-window verdeeld in een vijflicht. De erker is bekroond met een smeedijzeren leuning van het balkon van de bovenverdieping, waarop een korfbogig deurvenster uitkomt, geflankeerd door twee rondboogvensters. In de geveltop een oculus, met aan weerszijden een cartouche waarin het jaartal 1912 is vermeld. De houten kroonlijst steunt op vijf consoles, die op de zijdelingse pilasters verlengd worden door chutes.

De woning kent de klassieke enkelhuisindeling die sinds de 19de eeuw gangbaar is voor de rijwoning in de stad. Rechts de gang met trappenhuis, waarachter de keuken zit. Links een enfilade van salon, eetkamer en veranda, boven de slaapkamers en een badkamer.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3417.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 213.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velodroomstraat

Velodroomstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.