Burgerhuis met geel parement

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Velodroomstraat
Locatie Velodroomstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze burgerwoning werd in 1922 ontworpen door de aannemer Gebroeders Claessens in opdracht van J. Daeseleir. Hoewel gerealiseerd rond 1922, grijpt deze woning terug naar een eenvoudige en vaak voorkomende eclectische vormgeving uit de jaren 1910; die een neoklassieke gevelindeling combineerde met veelkleurige materialen en ornamentiek uit de art nouveau. De woning is een voorbeeld van de conventionele architectuurstroming die in Zurenborg vrij gangbaar was tijdens het interbellum, terwijl de meer vooruitstrevende ontwerpen in art deco of modernisme er in de minderheid zijn.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen op hoog souterrain onder plat dak. De gele bakstenen lijstgevel is zeer klassiek, regelmatig opgedeeld door smalle kordonlijsten en met regelmatig in de traveeën geplaatste segmentbogige muuropeningen. Het schrijnwerk van vensters en deur is vervangen, het balkon verdween. De sobere decoratieve banden en de negblokken en sluitstenen in witte natuursteen zijn bewaard en vormen de enige opsmuk van de gevel. De woning is gebouwd op een heel ondiep perceel, waardoor de klassieke enkelhuisindeling, met een enfilade van drie kamers, niet mogelijk was. Naast de gang in de linkertravee, zijn er op elke bouwlaag slechts twee kamers aanwezig, zonder de toevoeging van kamers in een lagere achterliggende aanbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3211.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 230.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velodroomstraat

Velodroomstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.