erfgoedobject

Oorlogsmonument

bouwkundig element
ID
215791
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215791

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het gedenkteken op het Kerkplein werd in augustus 1922 onthuld. De bouwkundigen Mouffart en Ghallen maakten waarschijnlijk het ontwerp, en een zekere Harzimont uit Hasselt was vermoedelijk de uitvoerder.

Eertijds stond het gedenkteken voor het toenmalige gemeentehuis en de Parochiekerk Sint-Quintinus. Het werd een eerste maal verplaatst naar een plek tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis in, om uiteindelijk, bij de heraanleg van het Kerkplein in mei 1998, op de huidige plaats te belanden.

Het gedenkteken van gele natuursteen is opgebouwd uit een sokkel, waarop een obelisk staat, waarvoor in hoogreliëf het beeld van een soldaat is aangebracht. De soldaat in gevechtskledij, met lange mantel, laarzen en helm, is uitgebeeld in een dramatische houding: hij draagt in de rechterhand een vaandel draagt en drukt de linkerhand pathetisch tegen de borst. Hij sterft staande, met de blik schuin omhoog. Achter de strijder bemerkt men een wiel of rad en de loop van een kanon. Boven het beeld prijkt op de obelisk de inscriptie: VOOR GOD/ KONING/ EN/ VADERLAND.

Op de voorzijde van de sokkel is een hardstenen plaat aangebracht met 15 namen van Zonhovense gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog - samen met twee namen van door de Duitsers gefusilleerde en in de gemeente begraven niet-Zonhovenaren. Boven deze plaat leest men op de dekplaat volgend opschrift: AAN/ ONZE HELDEN. Op de linker- en rechterzijde van de dekplaat komen de jaartallen 1914 en 1918 voor; op de linker- en rechterzijde van de sokkel de jaartallen 1940 en 1945.

Het gedenkteken is afgeboord door een vierkante omheining, bestaande uit recent metalen hekwerk tussen vier originele hardstenen paaltjes op de hoeken. Op het linkerpaaltje vooraan staat de inscriptie: HARZIMONT/ HASSELT, waarschijnlijk de naam van de uitvoerder; op het rechterpaaltje vooraan: MOUFFART/ EN GHALLEN/ BOUWKUNDIGEN, waarschijnlijk de namen van de ontwerpers.

  • SWITTEN M., Meegedeelde gegevens, Zonhoven, 2012.
  • MELIS H.C. 1949: Zonhoven, sine loco, 151.
  • RESPEN J. 1982-1983: Oorlogsrelikten als toeristische objekten – Noord-Limburg, onuitgegeven eindverhandeling, deel 2, Hasselt, Hoger Instituut voor Toerisme, Hotelwezen en Voedingsbedrijven, p. 348-350.
  • SWITTEN M. 1971: Zonhoven in oude prentkaarten, Zaltbommel, prentkaart 34 en 38.

Bron     : -
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215791 (Geraadpleegd op )