Personeelswoningen van de Papeteries de Saventhem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Fabrieksstraat
Locatie Fabrieksstraat 150-154, Zaventem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Personeelswoningen van de Papeteries de Saventhem

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze panden werden volgens kadastergegevens opgetrokken in opdracht van de er tegenovergelegen 'Maatschappij naamlooze de papierfabrieken van Saventhem', naar alle waarschijnlijkheid als personeelswoningen; ze werden op het kadaster geregistreerd in 1905 en in gebruik genomen in 1904-1905.

Eenheidsbebouwing, vandaag bestaande uit drie wooneenheden, oorspronkelijk twee, met voortuinen. Het nummer 150 behield een ijzeren toegangshek tussen bakstenen hekpijlers.

Het uit baksteen opgetrokken geheel telt twee bouwlagen en wordt gemarkeerd door een centrale puntgevel geflankeerd door lijstgevels, in totaal zes traveeën; het centrale deel heeft een zadeldak, de nok loodrecht op de straat; de flankerende delen zijn afgedekt door een plat dak. Het geheel vertoont een vrij eenvoudig uitzicht, waar het gebruik van contrasterende gele baksteen voor de muurbanden, de borstweringen en de rollagen van de steekboogvormige muuropeningen het enige decoratieve element vormt; het schrijnwerk werd overal vernieuwd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1905/24.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Fabrieksstraat

Fabrieksstraat (Zaventem)

is gerelateerd aan Papierfabriek Papeteries de Saventhem

Fabrieksstraat 55, 59-63, Lambroekstraat 5, 9-13, 17, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.