erfgoedobject

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

bouwkundig element
ID: 216457   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216457

Juridische gevolgen

Beschrijving

Indrukwekkend oorlogsmonument dat door zijn afgezonderde ligging in het weidse landschap van de omringende kouter van ver zichtbaar is en als het ware de omgeving domineert.

Tijdens de Slag van Imde die plaats vond op 24 augustus 1914 vielen aan Belgische zijde een honderdtal slachtoffers. Ter herdenking aan deze oorlogsdoden werd op initiatief van Juffrouw J. Orianne een gedenkteken opgericht naar ontwerp van de Brusselse architect Joseph Diongre. Juffrouw Orianne was de dochter van de plaatselijke overste van de Rijkswacht en hield zich vooral bezig met liefdadigheidswerk. Het monument werd ingehuldigd op 24 augustus 1920. Voor het bronzen medaillon met afbeelding van Koning Albert I, aangebracht naar aanleiding van de 40ste herdenking in 1954, werd beroep gedaan op beeldhouwer Victor Demanet, voor de algemene realisatie werd de steenhouwersfirma van de gebroeders Praille (Londerzeel) aangesproken.

Het monument is opgevat als een vierkante toren, verjongend naar boven toe en uitgewerkt in bak- en natuursteen. De sokkel is van baksteen afgezet met blauwe hardsteen; hogerop bevindt zich de eigenlijke torenbasis uitgewerkt in blokken van blauwe hardsteen met aan de voorzijde een opschrift in beide landstalen: 'Mortuorum Patria Memor/ Opgericht ter nagedachtenis der alhier gesneuvelde soldaten van/ het 3e Regiment Jagers te Voet/ Belgen zij gaven hun leven voor het vaderland Gedenken wij het!/ Voorbijgangers groet Het zijn helden gevallen om ons van den/ vijand te verlossen Vergeten wij het nooit!', onderaan gevolgd door de vermelding 'Werk van Juff. J. Orianne'. Hogerop is er een bronzen medaillon, gesigneerd Victor Demanet en gevat in een hardstenen omlijsting. Onder het medaillon het opschrift 'Hulde en/ Dankbaarheid/ aan Koning Albert/ en aan onze helden/ 1914-1954'. De plaat in de rechterzijde draagt links onderaan de vermelding 'J. Diongre bouwmeester' en rechts 'Em. Praille aannemer'. Het bovengedeelte van de toren is opengewerkt met op de architraaf vooraan de vermelding 'Aan onze Helden/ Aux Morts', links '24 aout 1914' en rechts '24 oogst 1914', beide met bekronende leeuwenkop in reliƫf.

Het monument is gelegen op een perceel met grind, omgeven door lage bakstenen pijlertjes verbonden met buisleuningen.

  • Gegevens verstrekt door A. Havermans.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216457 (Geraadpleegd op 12-08-2020)