erfgoedobject

Gebouw posterijen

bouwkundig element
ID: 216762   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216762

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gebouw posterijen
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neotraditionele gevelwand
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Gebouw van de posterijen, kadastraal geregistreerd in 1933 in opdracht van de staat. Het postgebouw maakt deel uit van een eclectische gevelwand (nummers 3-37) en is gelegen tegenover een open plein waar de parochiekerk en het districtshuis van Merksem gesitueerd zijn.

Volgens een bouwaanvraag van 2003 werd het postgebouw gerenoveerd en aangepast tot een meergezinswoning met tien leefeenheden in opdracht van De Ideale Woning en naar ontwerp van architectenbureau B-architecten. Hierbij werd de straatgevel behouden, maar gingen de inwendige indeling en het interieur volledig verloren.

Symmetrisch breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak. Lijstgevel onder een sterk uitkragende houten kroonlijst op uitgelengde klossen. Middenrisaliet uitgewerkt tot een topgevel tussen overhoekse pilasters met invloeden van de neo-Vlaamserenaissance-stijl en met in de top een gevelsteen met uitbeelding van een posthoorn. Polychroom parement van rode baksteen in kruisverband, verlevendigd met decoratieve metselverbanden in de borstweringen en boogvelden, en een rijk gebruik van blauwe hardsteen als kordons, horizontale banden, lateien, lekdorpels, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen. De hoge hardstenen plint behoudt rechts restanten van de voormalige postbus en wordt geopend door keldergaten. De gevel wordt op de bovenverdiepingen geritmeerd door per twee gekoppelde en door lisenen gescheiden rechthoekige vensters, met zware hardstenen tussendorpels en dito bovenlichten. De vensters van het middenrisaliet zijn bijkomend gevat in een uitkragend gevelvlak, met vermelding ‘posterijen’ in een hardstenen gevelsteen op de eerste verdieping. De bovenvensters bewaren hun houten schrijnwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten. Heden opengewerkte gelijkvloerse verdieping met getraliede, rechthoekige vensteropeningen met bovenlichten, aan weerszijden geflankeerd door een bewaarde hardstenen deuromlijsting.

In een achterbouw bevonden zich de lokettenzaal en de dienstvertrekken voor de post. Bij de herbestemming werd deze bebouwing gesloopt en vervangen door een nieuwe achterbouw met voorliggende tuin.

 • Kadasterarchief Antwerpen, mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XL (Merksem), 1933/127.
 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 103 # 556.
 • www.b-architecten.be/projects_nl.php?projectId=92">B-Achitecten, DIW Post Merksem (geraadpleegd op 24 november 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise, Verhelst, Julie
Datum  : 2015


Relaties

 • Is deel van
  Neotraditionele gevelwand
  Sint-Bartholomeusstraat 1-37 (Antwerpen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gebouw posterijen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216762 (Geraadpleegd op 20-10-2019)