Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neotraditionele gevelwand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 97718   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97718

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Deze huizenrij in de Sint-Bartholomeusstraat 1 tot 37 vormt een homogeen interbellumensemble bestaande uit burgerhuizen, meergezinswoningen en een feestzaal, opgetrokken in voornamelijk historiserende bouwstijlen, afgewisseld met een aantal gevels in een meer contemporaine art deco of modernistische stijl. De overwegend neotraditionele gevelrij vormt een passend historiserend kader voor de Sint-Bartholomeuskerk en de pastorie, gebouwen die het historische centrum vormen van Merksem.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neotraditionele gevelwand

Sint-Bartholomeusstraat 1-37 (Antwerpen)
Deze huizenrij in de Sint-Bartholomeusstraat 1 tot 37 vormt een homogeen interbellumensemble bestaande uit burgerhuizen, meergezinswoningen en een feestzaal, opgetrokken in voornamelijk historiserende bouwstijlen, afgewisseld met een aantal gevels in een meer contemporaine art deco of modernistische stijl. De overwegend neotraditionele gevelrij vormt een passend historiserend kader voor de Sint-Bartholomeuskerk en de pastorie, gebouwen die het historische centrum vormen van Merksem.


Is de omvattende vaststelling van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Sint-Bartholomeusstraat 5 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in een art-decostijl met neotraditionele referenties, omstreeks 1938 opgetrokken voor aannemer Joannes Matthias Henricus Janssen-Suykerbuyck, die er ook zelf gevestigd was. Het oorspronkelijke bouwdossier is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet met zekerheid gekend is. Zeer waarschijnlijk echter stond de aannemer-bouwheer zelf in voor het ontwerp.


Appartementsgebouw in neotraditionele stijl

Sint-Bartholomeusstraat 3 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in neotraditionele stijl, omstreeks 1937 als opbrengsteigendom opgetrokken voor de weduwe van Omer Josephus Rottiers-De Munck, die zelf aan de Bredabaan 417 in Merksem woonde. Het oorspronkelijke bouwdossier is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is. Volgens de kadastrale bronnen is het in 1946 ten gevolge van oorlogsschade 'geheel hersteld'.


Appartementsgebouw in nieuwe zakelijkheid

Sint-Bartholomeusstraat 27 (Antwerpen)
Meergezinswoning van circa 1930, geïnspireerd door de nieuwe zakelijkheid. Strakke baksteenbouw van twee traveeën en vier bouwlagen.


Appartementsgebouw met klokgevel

Sint-Bartholomeusstraat 1 (Antwerpen)
Meergezinswoning in een op de neobarok geïnspireerde stijl, omstreeks 1938 als opbrengsteigendom opgetrokken voor houtkoopman Denis Dekkers-Vervoort, die zelf aan de Terlindenhofstraat in Merksem woonde. Het pand vormt het sluitstuk van de gevelwand bestaande uit de woningen in de Sint-Bartholomeusstraat van de nummers 1 tot 37.


Art-decoburgerhuis

Sint-Bartholomeusstraat 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, in 1933 opgetrokken (zie jaartalsteen in de top) voor de Merksemse 'meester-maalder' Karel Alfons Foblets-Carrez. Het oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.


Burgerhuis

Sint-Bartholomeusstraat 33 (Antwerpen)
Burgerhuis met zowel art-deco- als neotraditionele stijlelelementen, gebouwd in 1929 voor de in Merksem gevestigde diamantbewerker Emiel Antoon Nieus-Gaillaerd. Het oprichtingsplan is niet bewaard waardoor de ontwerper niet met zekerheid gekend is. Mogelijk is het van de hand van de Merksemse architect Jules De Munter, die in 1932 ook de aanbouw van een pomphuis op de eerste verdieping voor zijn rekening nam.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sint-Bartholomeusstraat 31 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd naar een ontwerp van de Merksemse bouwkundige L. Gorremans uit 1931. Behoudens enkele verbouwingswerken in Antwerpen tijdens de jaren 1930 is over deze architect nagenoeg niets met zekerheid bekend. De opdrachtgever was Em(iel) Baets, die woonde aan de Minister Schollaertstraat 41 in Merksem.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Sint-Bartholomeusstraat 11 (Antwerpen)
Burgerhuis met achterliggende werkplaats in neotraditionele stijl, gebouwd omstreeks 1931 naar een ontwerp van de Merksemse steenkapper, beeldhouwer, bouwkundige en veelzijdig ontwerper Louis Verbaendert (1896-1977). De opdrachtgever was aannemer Charles (Karel) Adriaenssens.


Gebouw posterijen

Sint-Bartholomeusstraat 15-17 (Antwerpen)
Gebouw van de posterijen, kadastraal geregistreerd in 1933 in opdracht van de staat. Het postgebouw maakt deel uit van een eclectische gevelwand.


Huis Den Passer met werkplaats

Sint-Bartholomeusstraat 29 (Antwerpen)
Huis Den Passer is een burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl met achterliggende werkplaats, gebouwd in 1930 voor de in Merksem gevestigde 'paswerker' Alfons-Gabriel Vernimmen. Een paswerker is een technicus gespecialiseerd in draaien en frezen. De gevel is in de top voorzien van een huisnaam- en jaartalsteen.


Meergezinswoning in art-decostijl

Sint-Bartholomeusstraat 21 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-decostijl, in 1933 opgetrokken voor 'handelaar' Constant Floren, die er ook zelf woonde. Het oorspronkelijke bouwdossier is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.


Meergezinswoning in art-decostijl

Sint-Bartholomeusstraat 23 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-decostijl, naar een ontwerp van de Merksemse bouwmeester August Vochten uit 1932. De opdrachtgever was Floren Vochten, die woonde aan de Borrewaterstraat 45 in Merksem.


Meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sint-Bartholomeusstraat 19 (Antwerpen)
Meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1935 naar een ontwerp van de Merksemse architect Hendrick Wittocx. De opdrachtgever was August Bogaerts die woonde aan de Bredabaan in Merksem. De gevel is in de top voorzien van een jaartalsteen, en draagt links boven de toegang de signatuur van de bouwmeester.


Modernistisch appartementsgebouw

Sint-Bartholomeusstraat 9 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in een opmerkelijke combinatie van een gematigde modernisme en een neotraditionele stijl, omstreeks 1938 opgetrokken naar een ontwerp van Carlo Van Grimbergen (zie deels beschadigde gevelinscriptie rechts boven de winkelpui). Opdrachtgever voor het opbrengsteigendom was bakker Ludovicus Heylen-Gillis, die zelf met zijn gezin aan de Kroonstraat in Borgerhout woonde.


Pastorie Sint-Bartholomeusparochie met tuin

Sint-Bartholomeusstraat 1A (Antwerpen)
Classicistische pastorie gebouwd in 1787, zwaar beschadigd door een V-bom op 30 december 1944, in 1948 hersteld naar ontwerp van R. Van Hekken.


Patronaatsgebouw met achterliggende feestzaal

Sint-Bartholomeusstraat 9A (Antwerpen)
Na de inslag van een V-bom heropgebouwd patronaatsgebouw van de parochie Sint-Bartholomeus met achterliggende schouwburg en feestzaal. Schouwburg en feestzaal in art deco opgetrokken in 1948 naar een ontwerp van de Merksemse architecten Roger Henderickx en Jules De Munter. Het neotraditionele patronaatsgebouw aan straatzijde werd gebouwd in 1956 naar ontwerp van Constant Suykerbuy(c)k.