Burgerhuis in beaux-artsstijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Van Merlenstraat
Locatie Generaal Van Merlenstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in beaux-artsstijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze woning in beaux-artsstijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds 1886 de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Stordiau heeft door zijn talrijke projecten in Zurenborg, al dan niet in samenwerking met deze maatschappij, in belangrijke mate het typische beeld van Zurenborg gevormd. Vooral zijn extravagante eclectische, art-nouveau- en neorenaissancistische ontwerpen zijn bekend. Begin 20ste eeuw keert hij echter enkele jaren terug naar de traditionele smaak, met woningen die refereren aan de 17de- en 18de-eeuwse Franse stijlen. Dit huis is hiervan een voorbeeld. De keuze voor deze sobere stijl is opvallend, zeker omdat de woning in één project wordt gebouwd met de naastgelegen villa in art-nouveaustijl, die omwille van haar vooruitstrevende architectuur als monument binnen het stadsgezicht werd geselecteerd.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen en een mezzanine onder zadeldak. De lijstgevel heeft een geprofileerde houten kroonlijst en een hardstenen plint, maar is verder voorzien van een parement in witte natuursteen. Dit gebruik van een rijk, natuurstenen parement, samen met het fijne smeedijzeren balkon, de plantenslingers met chutes en de ovale vensters in de mezzanine, zijn elementen die typerend zijn voor de beaux-artsstijl. De rechthoekige muuropeningen kregen wat betreft de vensters nieuw schrijnwerk; de authentieke deur is bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1901 # 621.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 48.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Generaal Van Merlenstraat

Generaal Van Merlenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.