Eclectische meergezinswoning met magazijn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Pretoriastraat
Locatie Pretoriastraat 58, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectische meergezinswoning met magazijn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1926 diende het echtpaar Hooydonk-Stalens een bouwaanvraag in voor "een woonhuis met een magazijn voor aannemer". Aannemer en bouwmeester C.H. Hooydonk, wonende in de Kasteelpleinstraat 54, tekende vanzelfsprekend zelf de plannen voor zijn eigendom. Hij volgde daarbij de stijl die hij twee jaar eerder gebruikte voor de naastgelegen woning op nummer 60. De indeling van de woning met een aparte keuken op elke verdieping, toont aan dat hij het magazijn wel gebruikte, maar dat hij de verdiepingen verhuurde en niet als eigen woning in gebruik nam.

Het pand telt twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. De lijstgevel kreeg een hardstenen plint, een eenvoudige kroonlijst en een rood bakstenen parement waarin natuurstenen decoratieve elementen zijn aangebracht, onder meer als hoekstenen bij de omlijsting van de vensters en in de muurvelden tussen de bovenvensters. Op de begane grond wordt het dubbele gebruik van het pand vertaald door de rondboogdeur (trap naar appartementen) en de korfbogige poortopening van het magazijn. Op de verdiepingen rechthoekige muuropeningen, per twee gekoppeld in de brede poorttravee. Het schrijnwerk werd vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 961 # 8126.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 112.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pretoriastraat

Pretoriastraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.