Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 33, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze eenvoudige, eclectische burgerwoning werd rond 1904 opgetrokken in opdracht van Barfeld naar ontwerp van architect Albert Arnou. Aannemer Hubrecht voerde de werken uit.

Arnou was een van de meest productieve architecten in Zurenborg, waar hij in alle toen populaire bouwstijlen ontwerpen tekende, zowel neoclassicisme, eclecticisme als neo-Vlaamserenaissance. Als aandeelhouder van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen, de bouwmaatschappij die Zurenborg ontwikkelde, heeft hij veel projecten in hun opdracht gerealiseerd, maar heeft hij ook zelf veel geïnvesteerd in de wijk, in woningen bestemd voor verkoop en verhuur. Voor deze woning werkte hij in opdracht van een particulier. Typerend voor zijn oeuvre in Zurenborg, is dat hij zich in hoofdzaak toespitst op vrij bescheiden woningen, van eerder beperkte omvang. Deze woning is hier een voorbeeld van.

De woning werd ontworpen met twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, maar werd begin jaren 1950 met een bouwlaag verhoogd. De eenvoudige woning combineert de opbouw en vormgeving van het neoclassicisme en het materiaalgebruik dat we kennen uit de art nouveau. De lijstgevel kreeg een parement van gele baksteen, met gebruik van zwarte baksteen voor banden en witte natuursteen voor de neoclassicistische omlijstingen van de muuropeningen. Blauwe hardsteen voor de plint met segmentbogig, betralied keldervenster, en voor de doorlopende onderdorpels op de tweede bouwlaag. De verdiepingen worden geaccentueerd door smalle aflijnende pilasters.

De natuurstenen omlijstingen van de rechthoekige muuropeningen geven de gevel karakter. De vlakke omlijsting omvat telkens een met waterlijst afgewerkt rond fronton. Het schrijnwerk van begane grond en eerste verdieping is bewaard: dubbele voordeur met beglaasde panelen die met smeedijzeren tralies zijn versierd. Beneden een guillotinevenster, boven T-vensters met voorzetrolluiken; de rolluikkasten zijn met een typisch lambrekijnmotief versierd. Het schrijnwerk boven dateert van bij de verhoging van de woning, en volgt de indeling van de oudere vensters.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1904 # 735, 957 # 2464.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 254.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.