Godshuis Heilige Drievuldigheid

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 30, Sint-Truiden (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Truiden (actualisaties: 11-09-2007 - 31-10-2007).
  • Adrescontrole Sint-Truiden (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Truiden (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Begijnhof: godshuis Heilige Drievuldigheid

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Heilige Drievuldigheid

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Begijnhof: gevels en daken godshuis Heilige Drievuldigheid
gelegen te Begijnhof 30 (Sint-Truiden)

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1974.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-05-2005.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Sint-Truiden

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Godshuis van de Heilige Drievuldigheid, gelegen aan een thans verdwenen straatje naar de bleekweide lans de Cincindria.

Alleenstaand breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok loodrecht op straat, kunstleien), met huidige, classicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 18de eeuw, doch oudere kern uit de 17de eeuw (dakhelling, zijgevels). Bakstenen gebouw met gesmeed ijzeren muurankers, op een gecementeerde plint. Getoogde vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting met sluitsteen (tweede helft 18de eeuw); twee gelijkaardige deuren in de noordoostelijke gevel. De noordoostelijke gevel behield op de benedenverdieping een reeks ontlastingsbogen van een rollaag en een platte laag, daterend van een vroegere toestand. De vensters der zuidwestgevel zijn gedeeltelijk gedicht. Zijgevels met aandak, vlechtingen, top- en schouderstukken. Het topstuk der zuidoostelijke zijgevel is verdwenen; deze gevel is voorzien van recente muuropeningen, behalve in de geveltop: twee getoogde kalkstenen venstertjes met vlakke sluitsteen, en een ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof (Sint-Truiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.