erfgoedobject

Hoeve Dadizeleleengoed

bouwkundig element
ID
23259
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23259
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Dadizeleleengoed
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Dadizeleleengoed" volgens uithangbord, waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw; eigendom van de kerk van Dadizele, zie naam.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Peireleen"; ook op Atlas der Buurtwegen (1843) nu als "Dadizeelleenen"; grosso modo zelfde configuratie. Wederopgebouwd in 1923, naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge), in aansluiting met de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een verhard erf met voormalige putvaalt voor de stalvleugel; toegang tussen twee bakstenen pijlers; boerenhuis (nok parallel aan de straat), stal en dwarsschuur, thans ook met stalfunctie, respectievelijk ten noorden, ten westen en ten oosten; oudere (?) bewaarde cichorei-ast en resten van drenkplaats ten zuiden, overkant straat; aanplanting: aan de straat afgezet door beukenhaag; materialen: verankerde donkerrode baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken, overstekend op houten modillons; bij stalvleugel doorbroken door puntgevels; laadluiken; streekeigen bouwelementen: erfgevel van boerenhuis getypeerd door brede venstertravee uitlopend op puntgevel met muurvlechtingen; rechthoekige vensters onder houten latei in lichte verdiepte steekboognis; indeling: boerenhuis van zes traveeën; vernieuwd houtwerk, sterk aangepaste stal- en schuurvleugel met voormalig drieledig wagenhuis, zie bouwnaden.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 11304.
  • (J.D.D.), Het Dadizeleleen te Rumbeke, Overdruk uit de Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXXV, 1966-1967.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

De hoeve werd volledig gesloopt. Enkel de drinkpoel aan de overzijde van de straat bleef bewaard. De ernaast gelegen cickorei-ast werd tussen 2009 en 2013 ook voor een deel gesloopt waardoor de erfgoedwaarde verdwenen zijn. 

  • Informatie verkregen via mail (29 oktober 2020). 
Datum: 03-11-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Dadizeleleengoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23259 (Geraadpleegd op 19-06-2021)