erfgoedobject

Kapel van refugiehuis van norbertijnenabdij Drongen

bouwkundig element
ID: 24620   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24620

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel van het voormalig refugiehuis van de Norbertijnerabdij van Drongen. Sinds de 14de eeuw zouden de Norbertijnen van de abdij van Drongen hier een toevluchtshuis bezeten hebben, in de loop van de 15de eeuw uitgebreid met kapel en klooster; het zogenaamde Drongenhof werd begrensd door de huidige Lange Steenstraat, Drongenhof, het Kaatsspelplein en het voormalig klooster der Geschoeide Karmelieten. Een nieuwe kapel kwam tot stand in 1607. Tot 1789 bleef het Drongenhof fungeren als refugiehuis. Na de opheffing van de abdij van Drongen deed de kapel tot op heden dienst als stapelplaats van particulieren. Van het verdwenen refugiehuis zouden naar verluidt nog restanten te vinden zijn in de woningen die de hoek vormen van Drongenhof en Lange Steenstraat; achter het koor van de kapel, sporen van een kloostergang uit de 17de eeuw, thans verbouwd tot autoboxen.

Sobere, eenbeukige kapel in laat-gotische stijl uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Zes rechte traveeën met driezijdige koorsluiting, georiënteerd naar het zuiden; bak- en zandsteenbouw. Voorpuntgevel (noordoostzijde) voorzien van een breed spitsboogvenster en recente toegang; jaartal 1607 aangegeven door middel van geglazuurde bakstenen. Zijgevel met resten van zandstenen plint, steunberen met dubbele versnijding; verlicht door grotendeels dichtgemetselde spitsboogvensters met sporen van laat-gotisch zandstenen maaswerk. Kwartrond geprofileerde kroonlijst onder zadeldak (leien). Wand versierd met ruitvormige metselaarstekens van geglazuurde baksteen. Koorsluiting eveneens per travee verlicht door spitsboogvenster met laat-gotische tracering. Kapel overkluisd met houten spitstongewelf, geleed door gordelbogen op bewerkte kraagstenen. Gedateerde grafsteen (1615) in eerste travee; interieur voorts van zijn oorspronkelijke versiering ontdaan en in erbarmelijke toestand. Reeks kleine woningen en autoboxen tegen zijgevel (Kaatsspelplein) aangebouwd.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel van refugiehuis van norbertijnenabdij Drongen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24620 (Geraadpleegd op 08-08-2020)