Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Patershol en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8632
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8632

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Patershol en de onmiddellijke aanpalende omgeving is beschermd als stadsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd:
"omwille van de historische betekenis van deze eeuwenoude stadswijk, gelegen naast het historische Gravensteen, aan weerszijden van de (nu overwelfde) Plotersgracht, waarvan het zuidelijk deel tussen de Plotersgracht en de Lieve deel uitmaakte van het 10de-eeuws grafelijk castrum. Hieruit werd in de 13de eeuw de Oudburg aan de Gentenaars verkocht. In de strook gelegen tussen de Lange Steenstraat en de Plotersgracht kwamen zich in de loop van de 13de en 14de eeuw twee kloosters vestigen, namelijk de geschoeide karmelieten in de Vrouwebroersstraat en het refugiehuis van de norbertijnenabdij van Drongen in het Drongenhof. Hun aanwezigheid houdt waarschijnlijk nauw verband met de overgeleverde benaming 'Patershol'.
omwille van het sinds de middeleeuwen nagenoeg onveranderd gebleven stratenpatroon dat nog steeds een bloeiend samenspel vertoont van smallere en bredere straten met onder meer de karakteristieke aanleg in bajonetvorm (Trommelstraat) en kleinere pleintjes, alsmede sporen van het tracé van de Plotersgracht met de nu verdwenen brugjes erover. Talrijke details onderlijnen archeologisch ook de achtergrond van het gebied. Zo wijzen bijvoorbeeld het verspringen van de rooilijn na het vijfde huis op de Kraanlei, achter het eerste huis in de Geldmunt, op de afzonderlijke identiteit van een specifiek grafelijk deel bij het Gravensteen en het oude nederzettingsgebied (Oudburg) van de Ballenstraat tot de Schipgracht.
omwille van de uitzonderlijke architectuurhistorische waarde van een aantal merkwaardige gebouwen (waaronder het oude karmelietenklooster, de kapel van het Drongenhof, het Kinderen Alijnshospitaal, alle reeds beschermd) en talrijke voormalige patriciërswoningen die tot in de 18de eeuw het specifiek karakter van deze notabelenwijk hebben uitgemaakt. Om verscheidene redenen (onder meer ingevolge de industrialisatie van de stad) begint in de 19de eeuw een gestage bevolkingswisseling naar een steeds lager niveau. Deze evolutie heeft uiteraard zijn weerspiegeling gevonden in de bebouwing (onder meer in beluiken). Het geheel vormt echter nog steeds een uniek architecturaal patrimonium.
omwille van het cultuurhistorisch belang van het feit dat rond de Plotersgracht eeuwenlang de ambachtelijke activiteit van de lederbewerking gevestigd is gebleven, hetgeen nog steeds blijkt uit enkele straatnamen (zoals de Leertouwers- of Plotersgracht zelf en de Corduwaniersstraat). De aanwezigheid van nog andere ambachtshuizen zoals het Wijnschroedershuis en Kraankindershuis (gelegen Kleine Vismarkt nummer 2) en de nog herkenbaar te lokaliseren Sint-Elooiskapel van de gilde der smeden (gelegen Geldmunt numer 28) illustreren eveneens de cultuurhistorische waarde van de buurt.
omwille van de volkskundige waarde omdat het Patershol sinds het einde van de 19de eeuw geëvolueerd is tot een beruchte volkswijk. Het echte volksleven en een aantal figuren van het volkstoneel van de Minard worden dan ook traditioneel in het Patershol gesitueerd."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Patershol en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het Patershol en de onmiddellijk aanpalend omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Patershol

Ballenstraat, Corduwaniersstraat, Drongenhof, Geldmunt, Haringsteeg, Hertogstraat, Kaatsspelplein, Kalversteeg, Karmelietenstraat, Kleine Vismarkt, Kraanlei, Lange Steenstraat, Oudburg, Plotersgracht, Rodekoningstraat, Sint-Veerleplein, Sluizeken, Sluizekenkaai, Sluizekenstraat, Trommelstraat, Vrouwebroersstraat, Zeugsteeg, Zuivelbrugstraat, Zwaanstraat (Gent)
Het Patershol is een klein maar dichtbebouwd stadsgebied in de schaduw van het Gravensteen. De wijk wordt gekenmerkt door enkele grote, religieuze ensembles, luxueuze herenhuizen en voornamelijk veel middeleeuwse stadswoningen.

Is de omvattende bescherming van

Achterhuis

Drongenhof 11, Kaatsspelplein (Gent)
Achterhuis van burgerhuis, opgevat als een classicistisch-getint volume met twee bouwlagen, één travee en zadeldak, daterend uit 1784. Bepleisterde lijstgevel met bekronend driehoekig fronton.


Achterhuis

Zwaanstraat (Gent)
Diephuis, achterbouw van woning van Drongenhof nummer 9, van twee bouwlagen en één travee met zadeldak en tuitgevel met gedeeltelijk gewijzigde helling, uit 17de eeuw.


Arbeiderswoning

Ballenstraat (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak met een oude kern.


Arbeiderswoning

Haringsteeg 2 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, met een oude kern, mogelijk uit de 18de eeuw.


Arbeiderswoning

Corduwaniersstraat 59 (Gent)
Arbeidershuisje van twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed, afgedekt met zadeldak, daterend uit de 17de tot de 18de eeuw.


Arbeiderswoning

Karmelietenstraat 3 (Gent)
Arbeiderswoning van het enkelhuistype van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel.


Arbeiderswoningen

Ballenstraat (Gent)
Twee arbeidershuisjes van twee bouwlagen en respectievelijk twee en vier traveeën met zadeldak. Oude kern aangegeven door het algemeen volume, het aandak en de muurankers.


Arbeiderswoningen

Haringsteeg 3-5 (Gent)
18de-eeuwse huisjes, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Lijstgevels met twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen.


Arbeiderswoningen

Zwaanstraat 8-10 (Gent)
Rij kleine enkelhuisjes van twee bouwlagen en twee traveeën, afgedekt met zadeldak, van circa 1800.


Barokpoort

Sint-Veerleplein (Gent)
Zandstenen barokpoortje, vermoedelijk voormalige toegang tot het gesticht voor weesjongens op Bisdomplein, later overgebracht naar het Museum voor Stenen Voorwerpen en circa 1913 hier geplaatst als achterpoortje van een huis aan de Kraanlei. Daterend van de tweede helft van de 17de eeuw.


Beluik met poortgebouw

Plotersgracht 27-35 (Gent)
Vijf huisjes die samen een beluik vormen, ingeplant rondom een binnenplaats, vermoedelijk aangelegd begin twintigste eeuw en gebouwd in een traditionele stijl naar ontwerp van A. Ledoux.


Burgerhuis

Vrouwebroersstraat 11-13 (Gent)
Breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen met plat dak en bepleisterde en geschilderde lijstgevel, vermoedelijk daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Sluizeken 11 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit eerste kwart 20ste eeuw. Lijstgevel van wit geglazuurde baksteen horizontaal geleed door arduinen banden.


Burgerhuis

Drongenhof 2 (Gent)
Burgerhuis, naar verluidt in 1911 door architect Valentin Vaerwyck ontworpen, in opdracht van textielbaron Juliaan Van Damme. Enkelhuis van twee bouwlagen hoog met drie traveeën brede voorgevel, afgedekt met mansardedak. Lijstgevel met totaal asymmetrische en onregelmatige opbouw en verspringende bouwlaaghoogten; gele baksteen met decoratieve verwerking van faiencetegels boven de hardstenen plint.


Burgerhuis

Drongenhof 20 (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bak- en zandstenen voorgevel in traditionele stijl, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw, met aanpassingen uitgevoerd in het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 4 (Gent)
Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen en drie traveeën afgedekt met pseudo-mansardedak, uit de 19de eeuw, met een bepleisterde lijstgevel.


Burgerhuis

Geldmunt 6, 6A-C (Gent)
Middelgroot breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; vermoedelijk 16de-eeuwse kern met aanpassingen uit 18de, 19de en 20ste eeuw. De 19de-eeuwse bepleistering van de lijstgevel werd gereconstrueerd. Aanbouw haaks op achtergevel, van twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 16 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, die vooruitspringt ten opzichte van de rooilijn van de eerste huizen uit de straat en vermoedelijk opgetrokken voor een oudere kern.


Burgerhuis

Geldmunt 28 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak. Bepleisterde lijstgevel, volgens archiefstukken ter vervanging van houten gevel opgetrokken in 1747. De twee middentraveeën zijn hoger opgetrokken en bekroond met een driehoekig fronton. Op de eerste verdieping balkon, ondersteund door consoles met rolwerk en afgesloten door een smeed- en gietijzeren empireleuning.


Burgerhuis

Geldmunt 34, 34A (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, daterend van 1756 volgens archiefstukken. Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel met hoger opgetrokken middenpartij van drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton met oculus.


Burgerhuis

Geldmunt 36 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. De woning werd opgetrokken op de plaats van de voormalige kapel van Sint-Elooi behorend aan de gilde der smeden en die vermoedelijk in 1873 gesloopt werd: het grondplan van het perceel stemt overeen met dat van de kapel met haar driezijdige koorsluiting.


Burgerhuis

Geldmunt 38-40 (Gent)
Empire getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Geldmunt 54 (Gent)
Huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, afgedekt met zadeldak en voorzien van een lijstgevel, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 60 (Gent)
Breedhuis met een lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Hertogstraat 38 (Gent)
Breed rijhuis met drie bouwlagen, vier traveeën en zadeldak, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw. Oudere kern merkbaar aan de muurankers.


Burgerhuis

Hertogstraat 15 (Gent)
Burgerhuis met een bepleisterde en nog verankerde lijstgevel met drie bouwlagen en vier traveeën onder schilddak. Oude kern van het diephuis deels verhoogd en aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Breedhuis met drie en halve bouwlaag, vier traveeën en zadeldak met bepleisterde en geschilderde voorgevel uit 19de eeuw. Achterhuis, uitziend op de Leie. Bakstenen lijstgevel met drie bouwlagen, vier traveeën en een afgewolfd mansardedak.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Huis met een bepleisterde en geschilderde voorgevel van drie bouwlagen, drie traveeën en een zadeldak uit de 19de eeuw. Houten winkelramen en imitatiebanden op de begane grond. Het achterhuis heeft een 18de-eeuwse gevel met in- en uitgezwenkte top, van vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak.


Burgerhuis

Kraanlei 19-23 (Gent)
Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kraanlei 37-39 (Gent)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel boven een arduinen plint, met drie bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kraanlei 43-45, 43A, 45A-C (Gent)
Oorspronkelijk een groot dubbelhuis uit eind 18de eeuw, aangepast en opgesplitst in twee woningen begin 19de eeuw. Volledig bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; zeven traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak.


Burgerhuis

Kraanlei 47-61 (Gent)
Oorspronkelijk een rijhuis met een bepleisterde lijstgevel met zeven traveeën, twee bouwlagen en zadeldak.


Burgerhuis

Kraanlei 71 (Gent)
Enkelhuis met drie bouwlagen, twee traveeën en zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw ter vervanging van een trapgevel. Houten winkelpui.


Burgerhuis

Kraanlei (Gent)
Diephuis met drie bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met schilddak. Bepleisterde en beschilderde empire-getinte lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw ter vervanging van een houten huis met puntgevel.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 4 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, vijf traveeën, afgedekt met zadeldak; op gevelstenen gedateerd 1707. In 1838 gerestaureerd door de eigenaar, de bouwmeester Goetghebuer.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 6 (Gent)
Enkelhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak uit eerste helft 19de eeuw met keldervensters.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 8 (Gent)
Huis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit de 16de eeuw. Volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 58 (Gent)
Dubbelhuis met drie bouwlagen, drie traveeën, onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit 19de eeuw.


Burgerhuis

Oudburg 6-14 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Oudburg 16 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met pseudomansardedakwaarop een centrale dakkapel onder gebogen fronton, uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met houten winkelpui.


Burgerhuis

Oudburg 48-52 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit tweede helft 18de eeuw met aanpassingen uit 19de en 20ste eeuw. Bepleisterde lijstgevel met uitspringend zijtravee gemarkeerd door rondboogpoort gevat in rechthoekige geprofileerde omlijsting.


Burgerhuis

Oudburg 31-35, 35A (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hardstenen plint.


Burgerhuis

Oudburg 54 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak, daterend uit eerste kwart 20ste eeuw. Lijstgevel van wit en groen geglazuurde bakstenen.


Burgerhuis

Oudburg 54 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met hardstenen plint en typische houten 19de-eeuwse winkelpui bekroond met hoofdgestel.


Burgerhuis

Oudburg 47-49, 49A-B (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Sint-Veerleplein 12 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak, uit de 16de eeuw. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top in traditionele bak- en zandsteenbouw.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Diephuis met vier traveeën en drie bouwlagen afgedekt met schilddak, daterend van de eerste helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Plotersgracht 14 (Gent)
Huis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak, volgens archiefstukken te dateren 1789 doch met oudere kern. Gedecapeerde verankerde baksteenbouw boven een gecementeerde plint.


Burgerhuis 't Gauden Hant

Kleine Vismarkt 8 (Gent)
Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Bak- en zandstenen voorgevel met dubbelhuisopstand en in- en uitgezwenkte top. Zijgevel van vier traveeën met bakstenen lijstgevel. Gedeeltelijk gerestaureerd in 1890, waarbij de geveltop volledig gereconstrueerd werd.


Burgerhuis 't Groen Cruys

Kleine Vismarkt 6 (Gent)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak en eertijds gedateerd 1614 op gesculpteerde reliëfs in boogvelden van bovenverdieping. Voorgevel gerestaureerd in 1890, begane grond gewijzigd in de 20ste eeuw. Lijstgevel opgetrokken uit baksteen met gebruik van zandsteen voor de hoekblokken, penanten, speklagen en markerende waterlijsten. Gedeeltelijk bewaarde zijtrapgevel.


Burgerhuis De Lelie

Geldmunt 20 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd 1714 door middel van muurankers op de vleugelstukken van de halsgevel. Halsgevel met invloed van Lodewijk XIV-stijl, gereconstrueerd in 1911 naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Onderbouw van Franse steen, van derde bouwlaag af opgetrokken uit baksteen met natuurstenen elementen.


Burgerhuis De Lelye

Kraanlei 3-11 (Gent)
Gotische trapgevel met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak uit het eerste kwart van de 16de eeuw, volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen.


Burgerhuis gedateerd 1627

Plotersgracht 23 (Gent)
Diephuis met trapgevel van 6 trappen + topstuk, twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, daterend uit het tweede kwart van de 17de eeuw: jaartal ANNO 1627 op gerestaureerde gevelsteen.


Burgerhuis in empirestijl

Drongenhof 11 (Gent)
Groot burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met lijstgevel in empire, daterend uit eerste kwart 19de eeuw.


Burgerhuis in traditionele stijl

Geldmunt 18 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Trapgevelvan bak- en zandsteen in traditionele stijl, heropgebouwd in 1908 naar ontwerp van architect A.R. Janssens.


Burgerhuis in traditionele stijl

Kraanlei 15 (Gent)
Drie bouwlagen hoog enkelhuis met vier traveeën en zadeldak, uit de 17de eeuw. Traditionele trapgevel van baksteen verwerkt met zandsteen.


Burgerhuis met achterhuis

Sluizeken 30, 30A-D (Gent)
Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak met achterpuntgevel, uit de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw. Achterbouw van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, met links aandak, uit de 16de tot 17de eeuw.


Burgerhuis met achterhuis

Sluizeken 31-34 (Gent)
Ruim diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw, met gerestaureerde trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder een naar de nok toe versmallend zadeldak, uit de 17de eeuw.


Burgerhuis met classicistische klokgevel

Kraanlei 17 (Gent)
Classicistische klokgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis met eclectische lijstgevel

Sluizeken 9 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met links een kleine dakkapel met schilddak, volgens archiefstukken van 1902 naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 12 (Gent)
Diephuis met trapgevel, 6 trappen + topstuk, van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, op een gevelsteen gedateerd 1706. Aangebouwde rechter travee die knik vormt in de rooilijn, onder een houten gootlijst. Achterin, aanleunende oudere vleugel met gotische schouw.


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 39-41 (Gent)
Huis met trapgevel van 6 trappen + topstuk en twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 15de eeuw, begin 20ste eeuw volledig gerestaureerd met vernieuwing van materiaal. Overkragende bovenverdieping op acht verhoogde tudorboogjes met zandstenen kraagstenen gedragen door kopjes.


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 37 (Gent)
Recent, vrij hard gereconstrueerd diephuis met trapgevel van 8 trappen + topstuk en twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Burgerhuis met trapgevel

Rodekoningstraat 12 (Gent)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel van 8 trappen + topstuk, met gebruik van zandsteen voor de vensterdorpels en -stijlen.


Burgerhuis met trapgevel

Sint-Veerleplein 13 (Gent)
Huis met trapgevel met 5 trappen + topstuk, twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenbouw waarbij de Balegemse zandsteen bij restauratie vervangen werd door Franse steen.


Burgerhuis met trapgevel

Zeugsteeg 7 (Gent)
Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak en verankerde bakstenen trapgevel, volgens de gevelsteen daterend van 1687.


Burgerhuizen

Oudburg 1-5, Rodekoningstraat 2 (Gent)
Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw, respectievelijk een hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, een rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder plat dak, en een breedhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag afgedekt met zadeldak.


Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 11, 11A-D (Gent)
Lodewijk XVI-burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak met dakkapellen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, vroeger op de gevel gedateerd 1771. De middentravee wordt onderbroken door een driehoekig fronton met ronde oculus en fijn uitgewerkte guirlandes.


Classicistisch burgerhuis

Hertogstraat 17 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, met een bepleisterde classicistische lijstgevel volgens bouwaanvraag van 1787. Achterpuntgevel van bak- en zandsteen wijst op oudere kern uit de 17de eeuw.


Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 16 (Gent)
Lodewijk XVI-burgerhuis van drie traveeën met drie bouwlagen met een bepleisterde lijstgevel en een bekronend driehoekig fronton, onder zadeldak, volgens archiefstukken gedateerd 1778.


Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 21 (Gent)
Classicistisch huis van drie bouwlagen en vier traveeën met schilddak, volgens archiefstukken gedateerd 1785. Bij het burgerhuis hoort een achterhuis, dat als één geheel werd geconcipieerd met het voorhuis van 1785, verbonden door een gang met trappenhuis uit dezelfde bouwfase.


Classicistisch burgerhuis met achterhuis

Geldmunt 14 (Gent)
Ruim enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, daterend van 1786. Ontpleisterde bakstenen voorgevel op een onderbouw van Ledesteen. Achterhuis uitziend op de Ballenstraat, met oorspronkelijk koetshuis met stallingen waarvan rondboogpoort met waaierbovenlicht toegang verleent tot de kleine binnenplaats.


Classicistisch hoekhuis

Rodekoningstraat 9-13 (Gent)
Hoekpand met drie bouwlagen onder schilddak, volgens archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern. Vijf traveeën brede voorgevel met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, horizontaal geleed door een geprofileerde puilijst.


Ensemble stadswoningen

Oudburg 51-55, 51A-C (Gent)
Oorspronkelijk een breedhuis van drie bouwlagen of drie panden met een uniforme gevelordonnantie, zes traveeën, nu opgesplitst in drie woningen van elk twee traveeën, afgedekt met zadeldak uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met twee bewaarde houten, 19de-eeuwse winkelpuien.


Ensemble van burgerhuizen

Oudburg 37-41 (Gent)
Drie rijhuizen van drie bouwlagen met een gevelwand ontworpen als een geheel bestaande uit drie partijen van respectievelijk twee, drie en twee traveeën, afgedekt met zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Houten winkelpui in de middenpartij.


Ensemble van neoclassicistische burgerhuizen

Oudburg 19-23 (Gent)
Drie rijhuizen van drie bouwlagen hoog, met een gevelwand ontworpen als een geheel bestaande uit drie partijen, van respectievelijk twee, drie en twee traveeën breed, afgedekt met een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Typische houten 19de-eeuwse winkelpui in elke zijpartij.


Geheel van stadswoningen

Oudburg 60-68, 60A-B, 68A-B (Gent)
Drie rijhuizen van respectievelijk twee, twee en drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, middelste woning met pseudomansardedak; gehele ensemble dateert uit eerste kwart 19de eeuw.


Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2-4, Kraanlei 2 (Gent)
Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 heropgebouwd. Het Wijnschroedershuis, naar ontwerp van architect David 't Kindt, is opgevat als een herenhuis in rococostijl met brede voorgevel uitziend op de Leie van elf traveeën en twee bouwlagen. Haaks op de achtergevel van het Wijnschroedershuis, bevindt zich het in 1912 gereconstrueerde lokaal van de gilde der Kraankinderen naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens.


Herberg Den Dronckaert

Corduwaniersstraat 59 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een lessenaarsdak; volgens de bouwaanvraag werd de voorgevel aangepast in 1773, later aanpassing in 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde voorgevel met drie traveeën, en een blinde, beschilderde zijgevel.


Herenhuis

Corduwaniersstraat 57, 57A-B (Gent)
Gevel met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen, zeven traveeën en steil zadeldak met twee dakkapellen, met oude kern. Volgens archiefstukken in 1763 verbouwde voorgevel. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met opengewerkt driehoekig fronton boven de drie middentraveeën. Rechts gedeeltelijk bewaarde zijtrapgevel. Bak- en zandstenen achtergevel met L-vormige aanbouw uit de 17de eeuw.


Herenhuis

Plotersgracht 24 (Gent)
Herenhuis van twee bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak en een bepleisterde gevel van 1776. Oorspronkelijke grote korfboogvormige poort in de tweede travee, afgedekt met zandstenen druiplijst met venster, deur en bovenlicht met glas in lood.


Herenhuis

Vrouwebroersstraat 15 (Gent)
Herenhuis met laatclassicistische inslag van zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Herenhuis in empirestijl

Drongenhof 8-16, 8A (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw met aangepaste voorgevel in empirestijl uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige deur in monumentale, hardstenen omlijsting uit de 18de of de 19de eeuw.


Hoekhuis

Kraanlei 25, 25A-B (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een schilddak uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vijf traveeën brede voorgevel van baksteen. Zijgevel met zes traveeën in de Ballenstraat.


Hoekhuis

Kraanlei 6 (Gent)
Hoog hoekhuis met gecementeerde voor- en zijgevel van drieënhalve bouwlaag met afgewolfd zadeldak, uit de 19de eeuw. Bakstenen achtergevel met vier en halve bouwlaag, vijf traveeën en een schuine hoektravee, uitziend op de Leie.


Hoekhuis

Sluizeken 32 (Gent)
Hoekhuis waarvan de rechter zijgevel paalt aan de gedempte Schipgracht en de achterbouw uitziet op de Leie. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien), onderbouw en kern waarschijnlijk opklimmend tot 16de eeuw, voorgevel volgens archiefstukken gewijzigd in 1778. Achterbouw uit 16de eeuw.


Hoekhuis

Ballenstraat, Haringsteeg (Gent)
Drie verdiepingen hoog hoekhuis met respectievelijk vijf en drie traveeën in verankerde voor- en zijgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Hoekhuis

Kaatsspelplein 1, 1A-B (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen hoog met bepleisterde voor- en zijgevel, afgedekt met schilddak, daterend uit 19de eeuw. Drie traveeën brede gevel aan Drongenhof en twee traveeën brede gevel aan het Kaatsspelplein, rechts geflankeerd door een bijkomende gelijkvloerse travee met een steekboogvormig poortje.


Hoekhuis

Geldmunt 24, Haringsteeg 1 (Gent)
Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Blinde zijgevel met brede aanbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.


Hoekhuis

Geldmunt 42-44 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder schilddak, uit midden 19de eeuw doch met oudere kern mogelijk uit de 17de eeuw aangegeven door verankerde zijgevel en achterbouw in de Zeugsteeg. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Hoekhuis

Geldmunt 48, Zeugsteeg 24-32 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met vijf traveeën brede voorgevel, opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw. Gevel opgetrokken voor oude kern, mogelijk uit de 17de eeuw, van twee bouwlagen onder sterk hellend zadeldak met trapgevel aan achterzijde. Zijgevel in Zeugsteeg, van vier traveeën en twee bouwlagen: bakstenen lijstgevel met plint van Doornikse kalksteenblokken. Overgang tot lagere aanbouw van twee traveeën en twee bouwlagen met gebogen gevel gevormd door afschuining met zandstenen hoekblokken.


Hoekhuis

Haringsteeg 4, Hertogstraat 23 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldak, uit het eerste kwart van de 18de eeuw, met aanpassingen uit de 19de eeuw. Baksteen gecombineerd met zandsteen, voorzien van een drie traveeën brede klokgevel aan de voorkant.


Hoekhuis

Kraanlei 35 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis met schilddak. Waarschijnlijk oorspronkelijk twee huizen uit de 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Zijgevel, in de Hertogstraat, met zeven traveeën.


Hoekhuis

Drongenhof 40-50, Lange Steenstraat 60-72 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd dak. Huidig aspect daterend van de eerste helft van de 19de eeuw, maar met oudere kern, mogelijk bouwaanvraag in 1785.


Hoekhuis

Zwaanstraat 2-6 (Gent)
Hoekhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel begrensd door geblokte hoekbanden..


Hoekhuis

Plotersgracht 13-17 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen onder driehoekig fronton, volgens archiefstukken te dateren 1757. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk vier en twee traveeën. Gereconstrueerd in de periode 1980-1990.


Hoekhuis

Vrouwebroersstraat 2-4 (Gent)
Hoekhuis met de Plotersgracht met drie bouwlagen onder schilddak, volgens archiefstukken te dateren 1787. Oorspronkelijk verankerde, bepleisterde en geschilderde lijstgevels met drie traveeën brede voorgevel en zeven traveeën brede zijgevel.


Hoekhuis

Rodekoningstraat 3 (Gent)
Klein hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met afgewolfde bedaking, vermoedelijk uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.


Hoekhuis

Trommelstraat 10 (Gent)
Bakstenen hoekhuis met twee bouwlagen en twee traveeën met afgewolfd dak (pannen); aangepaste ordonnantie uit 19de eeuw maar vermoedelijk oudere kern.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Drie bouwlagen hoog hoekhuis, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Voorgevel van vier traveeën aangepast en bepleisterd in de loop van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 8 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak en oude kern; aangepast en bepleisterd in de 19de eeuw.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen met attiek. Bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel met ronde hoektravee.


Hoekhuis

Haringsteeg 2 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, met kern uit de 16de tot 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en hoekblokken. Afgekante hoek en bewaarde zijpuntgevel afgezet met muurvlechtingen.


Hoekhuis

Kraanlei 33 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd hoekhuis met drie bouwlagen en schilddak. Lijstgevel met drie traveeën uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde zijgevel in de Hertogstraat met vier traveeën.


Hoekhuis

Oudburg 17, 17A (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën.


Hoekhuis

Oudburg 43 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met twee traveeën brede voorgevel, licht uitspringende afgeronde hoektravee, drie traveeën brede zijgevel, afgedekt met twee zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis in traditionele stijl

Corduwaniersstraat 65 (Gent)
Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt met zadeldak. Bak- en zandsteenbouw. Drie traveeën brede trapgevel aan de voorkant. Nagenoeg blinde zijgevel in de Rodekoningstraat.


Hoekhuis in traditionele stijl

Hertogstraat 42 (Gent)
Traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de 16de tot 17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Links ervan bevindt zich een ommuurd hoektuintje. Het complex bevat ook een huisje uitziend op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak.


Hoekhuis in traditionele stijl

Kraanlei 1, Sint-Veerleplein 15 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak, opgetrokken in traditionele stijl in de 17de eeuw. De vijf traveeën brede voorgevel is een trapgevel van bak- en zandsteen. De zijgevel aan de kant van het Sint-Veerleplein is een zes traveeën brede lijstgevel. De achtergevel is uitgewerkt als een trapgevel.


Hoekhuis in traditionele stijl

Kraanlei 27 (Gent)
Traditioneel hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen. De voorgevel is een vier traveeën brede trapgevel. Zijgevel in de Ballenstraat met vier traveeën. De achtergevel is een puntgevel met muurvlechtingen.


Hoekhuis met apotheek

Oudburg 25, Zwaanstraat 1, 1A-B (Gent)
Hoekhuis van drie travee en drie bouwlagen, afgedekt met schilddak, uit tweede helft 19de eeuw. Typisch houten 19de-eeuwse apotheekpui en bewaard apotheekmeubilair. Blinde zijgevel in de Zwaanstraat en aanbouw ernaast met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen.


Hoekhuis met art-nouveaugevel

Sluizeken 8 (Gent)
Beeldbepalend hoekhuis van vier bouwlagen, afgeschuinde hoektravee tussen twee gevels van een en twee traveeën, onder plat dak. Gevel in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1904, vermoedelijk naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis met puntgevel

Zeugsteeg 15 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak; oude kern uit de 17de eeuw. Bepleisterde en geschilderde puntgevel met drie traveeën aan de voorkant.


Hoekhuis met trapgevel

Plotersgracht 30 (Gent)
Hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenbouw met twee bouwlagen en drie traveeën brede voorgevel met trapgevel met 7 trappen en topstuk, opklimmend tot de 16de eeuw. Zijgevel van drie traveeën en voorzien van een gevelniskapel. Twee later aangebouwde traveeën werden naar ontwerp van Monique Stoop uit 1980 vervangen door een nieuwbouwinvulling in postmodernistische stijl.


Hoekhuis met tuitgevel

Plotersgracht 26 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot 16de tot 17de eeuw, grondig aangepast in de 19de eeuw. Gereconstrueerd in de jaren 1980.


Hoekhuis Spijkeboort

Geldmunt 22 (Gent)
Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak. Middelgrote woning met een kern uit het derde kwart van de 15de eeuw, vanouds genaamd Spijkeboort naar het huisteken namelijk de krukas. Voorgevel in rococostijl opgetrokken ter vervanging van houten voorgevel in 1766; bij reconstructie van voorgevel in 1906 vermoedelijk derde bouwlaag toegevoegd.


Huis De Fluitspeler

Kraanlei 81 (Gent)
Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens. Voorgevel van drie traveeën met in- en uitgezwenkte top. Rijk versierde borstweringen met terracotta reliëf in panelen die de allegorieën van de zintuigen voorstellen, en geveltop versierd met terracotta beelden en reliëfpanelen. De zijtrapgevel is blind. Het bijgebouw is een lijstgevel met één travee hoger opgetrokken tot een dakvenster met trapgevelvorm.


Huis De Klok

Kraanlei 75 (Gent)
Huis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak. Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens. De reliëfs in de verdiepte boogvelden symboliseren de drie goddelijke en de vier cardinale deugden met hun attributen.


Huis De Werken Van Barmhartigheid

Kraanlei 79 (Gent)
Barok burgerhuis, oorspronkelijk een herberg, met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw op hardstenen plint. Borstwering versierd met zes taferelen van de werken van barmhartigheid.


Huis In den Bliekenmarkt

Kraanlei 13 (Gent)
Gotische trapgevel in Balegemse zandsteen, met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw, oorspronkelijk vier bouwlagen doch één verdieping verlaagd in de 18de eeuw.


Industriële gebouwen

Oudburg (Gent)
Achter de poort, op de binnenkoer, industriële gebouwen uit tweede helft 19de eeuw: achteraan, uitziend op de Leie, twee zeer hoog gestoken bouwlagen onder zadeldak.


Kapel van refugiehuis van norbertijnenabdij Drongen

Drongenhof 13 (Gent)
Kapel van het voormalig refugiehuis van de norbertijnenabdij van Drongen. Sinds de 14de eeuw zouden de norbertijnen van de abdij van Drongen hier een toevluchtshuis bezeten hebben, in de loop van de 15de eeuw uitgebreid met kapel en klooster. Een nieuwe kapel kwam tot stand in 1607. Sobere, eenbeukige kapel in laat-gotische stijl van zes rechte traveeën met driezijdige koorsluiting, georiënteerd naar het zuiden; uitgewerkt als een bak- en zandsteenbouw.


Kinderen Alijnshospitaal

Kraanlei 65 (Gent)
Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan in de 14de eeuw. Het geheel werd gerestaureerd en uitgebreid door Lieven de Pottelsberghe in de eerste decennia van de 16de eeuw, de huidige kapel dateert van 1543-46. Het oude complex werd volledig hersteld naar plannen van Valentin Vaerwijck en doet sedert 1962 dienst als Museum voor Volkskunde, nu het Huis van Alijn.


Klooster en kerk van de geschoeide karmelieten

Lange Steenstraat 16-18, Trommelstraat 1, Vrouwebroersstraat 6 (Gent)
De Geschoeide Karmelieten of Onze Vrouwenbroeders vestigden zich te Gent in 1272 en kochten in 1287 het refugium en het erf van de abdij van Cambron in de Lange Steenstraat waar ze hun klooster en kerk bouwden. Het geheel doet zich voor als een complex bestaande uit het Oude Pand met kerk en bijgebouwen uit de 14de tot 18de eeuw zijnde een geheel op onregelmatig grondplan. Het Nieuw Pand daarentegen werd in 1720 opgetrokken rondom een rechthoekige binnenplaats.


Laatclassicistisch hoekhuis

Lange Steenstraat 12 (Gent)
Laatclassicistisch hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, gevel van 1795, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Blinde zijgevel van baksteen en aanbouw onder zadeldak, verschillende elementen wijzen op een oudere constructie.


Neoclassicistisch burgerhuis

Oudburg 40, 38A (Gent)
Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de 19de eeuw.


Refugiehuis abdij van Drongen

Lange Steenstraat 54 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak. Onderbouw van Ledesteen. Kern uit de 16de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

Lange Steenstraat 20-50, 20A (Gent)
Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang van de abdij van Drongen. Het lijkt er veeleer op dat de hier betreffende vleugel een overblijfsel is van de voormalige stalgebouwen.


Rij arbeiderswoningen

Corduwaniersstraat 11-17, 29-39 (Gent)
Huizenrij bestaande uit bakstenen lijstgevels met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak. Arbeiderswoningen van het enkelhuistype opgetrokken in tweede helft 19de eeuw.


Rijhuizen

Kalversteeg 9-11 (Gent)
Twee zeer ondiepe rijhuisjes van twee en half bouwlaag en drie traveeën met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, pannen), uit 19de-20ste eeuw.


Rococo burgerhuis

Zeugsteeg 1-3, 1A (Gent)
Burgerhuis met gewijzigde rococogevel met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, volgens bouwaanvraag daterend van 1771.


Stadswoning

Hertogstraat 5 (Gent)
Rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën met zadeldak, uit de 19de eeuw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Hertogstraat, Kraanlei 31 (Gent)
Oude kern uit de 17de eeuw met een beschilderde bakstenen gevel, afgedekt met een pseudo-mansardedak met dakvenster.


Stadswoning

Corduwaniersstraat 8 (Gent)
Oorspronkelijk één breedhuis. Oude kern, mogelijk uit de 18de eeuw, aangepast in 19de eeuw. Beschilderde en bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen, vijf traveeën en geknikt zadeldak.


Stadswoning

Corduwaniersstraat, Kraanlei 75 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw. Bakstenen gebouw. De twee traveeën zijn hoger opgetrokken tot een trapgevel.


Stadswoning

Corduwaniersstraat 63 (Gent)
Lijstgevel met twee bouwlagen en drie traveeën en een plat dak uit de 19de eeuw. Het volume en de aanzet van een trapgevel laten de verankerde constructie in kern opklimmen tot de 17de eeuw tot het eerste kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning

Drongenhof 5 (Gent)
Drie bouwlagen hoog enkelhuis met vier traveeën brede bakstenen lijstgevel uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Drongenhof 7 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gevel gewijzigd in eerste helft 19de eeuw en in hoogte aangepast aan die van de aanpalende woningen.


Stadswoning

Drongenhof 9 (Gent)
Enkelhuis van drie bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke vier traveeën brede en empire-getinte voorgevel, in eerste helft 19de eeuw gewijzigd tot drie traveeën brede lijstgevel.


Stadswoning

Drongenhof 26 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak. Oorspronkelijke oude kern met trapgevel in eerste helft 19de eeuw gewijzigd tot een empire-getinte, bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Drongenhof 38, 38A (Gent)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met bakstenen trapgevel, onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw, doch met grondige aanpassingen uit de 19de tot 20ste eeuw. Achtergevel uitziende op Sluizekenkaai, opgevat als een puntgevel van vier traveeën en twee bouwlagen.


Stadswoning

Drongenhof 40-50 (Gent)
Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, met een oude kern, mogelijk uit de 17de eeuw, aangegeven door overwelfde kelder, algemeen volume, steile dakhelling, muurankers met kram en krul en achtergevel uitgewerkt als een trapgevel.


Stadswoning

Geldmunt 26 (Gent)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen met een bakstenen trapgevel, onder zadeldak, volgens archiefstukken uit 1728.


Stadswoning

Geldmunt 30-32, 30A (Gent)
Rijhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan de eerste drie linker traveeën achterin springen ten opzichte van vier rechter traveeën. De drie linker traveeën werden opgetrokken na demping in 1872 van de Leertouwers- of Plottersgracht die hier de Geldmunt dwarste. De vier rechter traveeën werden voor een oudere kern opgetrokken, aangegeven door zadeldak, aangepast en uitgebreid in de loop van de 19de eeuw.


Stadswoning

Geldmunt 56-58 (Gent)
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën brede trapgevel, afgedekt met zadeldak en opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenbouw.


Stadswoning

Hertogstraat 7 (Gent)
Dubbelhuis met drie bouwlagen, vier traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Kern opklimmend tot de 17de eeuw, gewijzigd tijdens de 19de eeuw. Bepleisterde baksteenbouw.


Stadswoning

Hertogstraat 40 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, uit de 17de tot 18de eeuw. Bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Haakse aanbouw van baksteen uit de 17de eeuw met vier traveeën.


Stadswoning

Hertogstraat 11 (Gent)
Huis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw, met gevelaanpassing uit de 19de tot de 20ste eeuw. Oorspronkelijk bakstenen constructie met vier traveeën, nu lijstgevel waarvan twee hogere middentraveeën uitlopen in een trapgevel.


Stadswoning

Hertogstraat 19 (Gent)
Enkelhuis met drie bouwlagen en drie traveeën, met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gecementeerde plint uit de 18de tot de 19de eeuw.


Stadswoning

Kaatsspelplein 3 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak, met een bakstenen gevel uit 1755. Heropgebouwd in 1991.


Stadswoning

Kaatsspelplein (Gent)
Breedhuis met oorspronkelijk drie thans twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, met vermoedelijk een oude kern, aangepast en gewijzigd in de 20ste eeuw.


Stadswoning

Kraanlei 31 (Gent)
Huis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Kraanlei 73 (Gent)
Drie bouwlagen hoog dubbelhuis met drie traveeën en schilddak, kern vermoedelijk opklimmend tot de 16de tot de 17de eeuw, maar aangepast in de 19de eeuw.


Stadswoning

Lange Steenstraat 2, 2A (Gent)
Enkelhuis met twee bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met zadeldak, uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Lange Steenstraat 54 (Gent)
Rijhuis van twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, met oudere kern uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Karmelietenstraat 1 (Gent)
Dubbelhuis van twee bouwlagen afgedekt met schilddak, vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de19de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën breed, en met geschilderde plint.


Stadswoning

Karmelietenstraat 5-9 (Gent)
Leegstaande, kleine woning in baksteenbouw, afgedekt met zadeldak, gelegen achterin en toegankelijk langs een poortje. Ontoegankelijk, vermoedelijk gebruikt als stapelplaats.


Stadswoning

Karmelietenstraat 5-9 (Gent)
Diephuis van twee bouwlagen hoog met twee traveeën brede puntgevel, afgedekt met zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Gecementeerde, verankerde voorgevel.


Stadswoning

Oudburg 7-9, 9A-C (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel.


Stadswoning

Oudburg 13, 13A-B (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Kalversteeg 1A-C, Oudburg 15 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw met aanpassingen uit de 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 18 (Gent)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevel. Vermoedelijk oudere kern van twee bouwlagen met puntgevel, in de eerste helft van de 19de eeuw voorzien van derde verdieping en lijstgevel.


Stadswoning

Oudburg 42-44 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met hardstenen plint.


Stadswoning

Oudburg 56 (Gent)
Huis van vijf traveeën en drie drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 58 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak. Oude kern, in het eerste kwart van de 19de eeuw gewijzigd tot bepleisterde lijstgevel met huidige ordonnantie. Nok van oorspronkelijk dak en puntgevel nog gedeeltelijk zichtbaar boven huidige gootlijst. Hardstenen plint waarop typische houten 19de-eeuwse winkelpui rust.


Stadswoning

Oudburg 74-88 (Gent)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, vermoedelijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de en de 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 74-88 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak uit eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Plotersgracht 10 (Gent)
Heden breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw doch herhaaldelijk aangepast voornamelijk te zien in de binnenindeling.


Stadswoning

Plotersgracht 18-22 (Gent)
Heden dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën; vermoedelijk een verbouwing van twee huizen van twee en drie traveeën met zadeldak (over twee traveeën) en schilddak (? - over drie traveeën) uit 18de eeuw, doch oudere kern.


Stadswoning

Plotersgracht 25, 25A (Gent)
Breedhuis met lijstgevel, twee bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak, vermoedelijk met oudere kern, heropgebouwd in eerste kwart 20ste eeuw.


Stadswoning

Rodekoningstraat 7 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens archiefstukken daterend van 1780.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 1 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 1B (Gent)
Enkelhuis van één travee en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 21 (Gent)
Bakstenen gebouw met uit twee gedeelten bestaande geschilderde lijstgevel, vermoedelijk met oude kern opklimmend tot 17de eeuw.


Stadswoning

Zeugsteeg 9 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit de 19de eeuw, met oudere kern, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Zeugsteeg 14-22 (Gent)
Breedhuis met twee bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak met 18de-eeuwse gevel met oude kern uit de 17de eeuw.


Stadswoning

Zeugsteeg 24-32 (Gent)
Rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak. Verankerde lijstgevel met oudere kern uit de 17de eeuw, opgetrokken uit bak- en zandsteen op een plint van Doornikse kalksteen.


Stadswoning

Zwaanstraat 8 (Gent)
Enkelhuis van drie bouwlagen en wisselend aantal traveeën met schuinlopend zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk oude kern (17de eeuw?).


Stadswoning

Zwaanstraat (Gent)
Beschilderd bakstenen gebouw van twee bouwlagen en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 18de eeuw.


Stadswoning en achterhuis

Sluizeken 26-27 (Gent)
Diephuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, vermoedelijk uit de 17de eeuw, doch voorgevel uit de 19de eeuw. Achterbouw, breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak met twee zijtrapgevels, mogelijk opklimmend tot 16de eeuw.


Stadswoning en beluik

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Twee bouwlagen hoog rijhuis in bak- en zandsteenbouw met zadeldak uit de 17de eeuw. Middentravee uitlopend op een getrapt dakvenster. Erachter beluik met drie huizen langs linkerzijde en twee berghokjes rechts, daterend van 1893 onder bouwheer weduwe Karel Warrie-Maché.


Stadswoning in traditionele stijl

Corduwaniersstraat 61 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak, daterend uit de 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Trapgevel met drie traveeën aan de voorkant. De zijgevel in de Karmelietenstraat heeft twee bouwlagen en twee traveeën.


Stadswoning met achterhuis

Sluizeken 28, 28A-E (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak uit de 16de tot 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met links aandak met muurvlechtingen, uit de 16de eeuw.


Stadswoning met achterhuis

Sluizeken 29 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 16de eeuw.


Stadswoning met achterhuis

Oudburg 4, 4A-C (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met sterk hellend zadeldak, met getrapte bakstenen zijgevel rechts. Oude kern, mogelijk 17de eeuw, met wijzigingen tot in de 20ste eeuw. Bakstenen achterhuis uitziend op de Leie met tuitgevel afgewerkt met muurvlechtingen; drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog, afgedekt met zadeldak.


Stadswoning met trapgevel

Zeugsteeg 5 (Gent)
Traditionele trapgevel van 7 trappen + topstuk met drie traveeën en twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Trapgeveltje in traditionele stijl met twee bouwlagen, twee traveeën - oorspronkelijk drie - en zadeldak, opklimmend tot de 16de, 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Hertogstraat 13, 13A (Gent)
Stadswoning met een beschilderde bakstenen trapgevel, met vier traveeën en twee bouwlagen en zadeldak, uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Hertogstraat 21 (Gent)
Stadswoning met trapgevel van drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Oudburg 2 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de eeuw. Zandstenen trapgevel met 7 treden en een topstuk werd bepleisterd en beschilderd en voorzien van hardstenen plint in de 19de eeuw. Typische houten winkelpui uit de 19de eeuw over volledige breedte van gelijkvloerse verdieping. Achtergevel met bakstenen tuitgevel uitziend op de Leie.


Stadswoning met tuitgevel

Zeugsteeg 12 (Gent)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit einde 16de eeuw. Bak- en zandstenen tuitgevel afgewerkt met muurvlechtingen.


Stadswoning Spaans huis

Corduwaniersstraat 12 (Gent)
Traditioneel rijhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee zadeldaken, wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw met gebruik van arduin voor de deuromlijsting. Zijgevel uitziend op een binnenplaats, is voorzien van een galerij, mogelijk uit de 16de eeuw, met verdieping. Achterhuis met witgekalkte puntgevel.


Stadswoningen

Kaatsspelplein 7-9 (Gent)
Oorspronkelijk één rijhuis aangebouwd tegen de zijbeuk van de kapel van Drongenhof in het vierde kwart van de 18de eeuw, nu onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis van vier traveeën, twee bouwlagen en lessenaarsdak, met een bakstenen lijstgevel met laat-classicistische, arduinen poortomlijsting.


Stadswoningen

Drongenhof 30-36 (Gent)
Rij van enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw.


Stadswoningen

Haringsteeg 13-15, Hertogstraat 25-27 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en pseudo-mansardedak met zes dakkapellen. Volledig bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw met in de Haringsteeg zes traveeën, een afgesnuite hoektravee met deur en vijf traveeën in de Hertogstraat.


Stadswoningen

Vrouwebroersstraat 3-7 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, ontstaan door het samenvoegen van twee woningen uit de 15de en de 17de eeuw.


Twee burgerhuizen

Kraanlei 67-69 (Gent)
Oorspronkelijk twee trapgeveltjes in de 19de eeuw, voor 1878, aangepast en gewijzigd tot een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, zes traveeën en zadeldak. Oudere kern zichtbaar in de twee achtergevels van baksteen: tuiten puntgevel.


Twee burgerhuizen

Plotersgracht 2-4 (Gent)
Aanvankelijk twee diephuizen van twee bouwlagen en drie traveeën met schilddak, heden twee lijstgevels van drie bouwlagen en bepleisterde voorgevels uit de 19de eeuw in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Twee burgerhuizen

Vrouwebroersstraat 2-4 (Gent)
Heden twee identieke enkelhuizen met drie bouwlagen en één travee onder afgewolfd dak, daterend uit de 19de eeuw, voorheen Plotersgracht 17-19. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels, horizontaal geleed door gekorniste cordons en verticaal geritmeerd door geblokte pilasters.


Twee burgerhuizen

Zuivelbrugstraat 4-6 (Gent)
Twee rijhuizen van zes en vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak, heropgebouwd in de traditionele stijl van 17de eeuw. De twee middentraveeën zijn hoger opgetrokken tot trapgevels.


Twee gekoppelde stadswoningen

Rodekoningstraat 1 (Gent)
Twee huizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met gecementeerde plint en met verwerking van zandstenen voor de vensterdorpels en -stijlen en negblokken.


Twee stadswoningen

Karmelietenstraat 11 (Gent)
Twee huisjes van twee bouwlagen hoog en elk twee traveeën breed, afgedekt met een afgewolfd dak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.


Twee stadswoningen

Drongenhof 19-61 (Gent)
Twee leegstaande woningen van twee bouwlagen met een doorlopende, bepleisterde lijstgevel van respectievelijk zes en tien traveeën, onder zadeldak, daterend uit de negentiende eeuw. Naar verluidt oudere kernen samen met de aanpalende huizen in de Lange Steenstraat, voorheen horend bij het verdwenen refugiehuis der Norbertijnen van Drongen.


Twee stadswoningen

Kaatsspelplein 4-5 (Gent)
Twee enkelhuizen met twee bouwlagen, twee traveeën en zadeldak (pannen). Wijzigingen uit 19de eeuw, doch mogelijk een oudere kern (17de eeuw).


Twee stadswoningen

Oudburg 72, 70A-B, 72A-B (Gent)
Twee breedhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, beide gevels daterend van eerste kwart 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Plotersgracht 6-8 (Gent)
Twee enkelhuizen met drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën onder zadeldak, met vermoedelijk oudere kern uit 18de eeuw.


Winkelhuis met achterhuis

Lange Steenstraat 10 (Gent)
Huis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, daterend uit de 19de eeuw en voorzien van een houten winkelpui. Erachter gelegen 18de-eeuws huis met tuingevel van zes traveeën, met een drie traveeën breed middenrisaliet.


Winkelhuis naar ontwerp van P. Buyck

Oudburg 20-36 (Gent)
Ruim breedhuis opgericht als winkel, van acht traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, naar ontwerp van architect Prosper Buyck. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een onderbouw van hardsteen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.