Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Patershol en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-09-1981 tot heden
ID: 8632   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8632

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Het Patershol en de onmiddellijke aanpalende omgeving is beschermd als stadsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd:
"omwille van de historische betekenis van deze eeuwenoude stadswijk, gelegen naast het historische Gravensteen, aan weerszijden van de (nu overwelfde) Plotersgracht, waarvan het zuidelijk deel tussen de Plotersgracht en de Lieve deel uitmaakte van het 10de-eeuws grafelijk castrum. Hieruit werd in de 13de eeuw de Oudburg aan de Gentenaars verkocht. In de strook gelegen tussen de Lange Steenstraat en de Plotersgracht kwamen zich in de loop van de 13de en 14de eeuw twee kloosters vestigen, namelijk de geschoeide karmelieten in de Vrouwebroersstraat en het refugiehuis van de norbertijnenabdij van Drongen in het Drongenhof. Hun aanwezigheid houdt waarschijnlijk nauw verband met de overgeleverde benaming 'Patershol'.
omwille van het sinds de middeleeuwen nagenoeg onveranderd gebleven stratenpatroon dat nog steeds een bloeiend samenspel vertoont van smallere en bredere straten met onder meer de karakteristieke aanleg in bajonetvorm (Trommelstraat) en kleinere pleintjes, alsmede sporen van het tracé van de Plotersgracht met de nu verdwenen brugjes erover. Talrijke details onderlijnen archeologisch ook de achtergrond van het gebied. Zo wijzen bijvoorbeeld het verspringen van de rooilijn na het vijfde huis op de Kraanlei, achter het eerste huis in de Geldmunt, op de afzonderlijke identiteit van een specifiek grafelijk deel bij het Gravensteen en het oude nederzettingsgebied (Oudburg) van de Ballenstraat tot de Schipgracht.
omwille van de uitzonderlijke architectuurhistorische waarde van een aantal merkwaardige gebouwen (waaronder het oude karmelietenklooster, de kapel van het Drongenhof, het Kinderen Alijnshospitaal, alle reeds beschermd) en talrijke voormalige patriciërswoningen die tot in de 18de eeuw het specifiek karakter van deze notabelenwijk hebben uitgemaakt. Om verscheidene redenen (onder meer ingevolge de industrialisatie van de stad) begint in de 19de eeuw een gestage bevolkingswisseling naar een steeds lager niveau. Deze evolutie heeft uiteraard zijn weerspiegeling gevonden in de bebouwing (onder meer in beluiken). Het geheel vormt echter nog steeds een uniek architecturaal patrimonium.
omwille van het cultuurhistorisch belang van het feit dat rond de Plotersgracht eeuwenlang de ambachtelijke activiteit van de lederbewerking gevestigd is gebleven, hetgeen nog steeds blijkt uit enkele straatnamen (zoals de Leertouwers- of Plotersgracht zelf en de Corduwaniersstraat). De aanwezigheid van nog andere ambachtshuizen zoals het Wijnschroedershuis en Kraankindershuis (gelegen Kleine Vismarkt nummer 2) en de nog herkenbaar te lokaliseren Sint-Elooiskapel van de gilde der smeden (gelegen Geldmunt numer 28) illustreren eveneens de cultuurhistorische waarde van de buurt.
omwille van de volkskundige waarde omdat het Patershol sinds het einde van de 19de eeuw geëvolueerd is tot een beruchte volkswijk. Het echte volksleven en een aantal figuren van het volkstoneel van de Minard worden dan ook traditioneel in het Patershol gesitueerd."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Patershol en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het Patershol en de onmiddellijk aanpalend omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Patershol

Ballenstraat , Corduwaniersstraat , Drongenhof , Geldmunt , Haringsteeg , Hertogstraat , Kaatsspelplein , Kalversteeg , Karmelietenstraat , Kleine Vismarkt , Kraanlei , Lange Steenstraat , Oudburg , Plotersgracht , Rodekoningstraat , Sint-Veerleplein , Sluizeken , Sluizekenkaai , Sluizekenstraat , Trommelstraat , Vrouwebroersstraat , Zeugsteeg , Zuivelbrugstraat , Zwaanstraat (Gent)
Het Patershol is een klein maar dichtbebouwd stadsgebied in de schaduw van het Gravensteen. De wijk wordt gekenmerkt door enkele grote, religieuze ensembles, luxueuze herenhuizen en voornamelijk veel middeleeuwse stadswoningen.


Is de omvattende bescherming van

Achterhuis

Drongenhof 11 (Gent)
Classicistisch-getint huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), daterend uit 1784.


Achterhuis

Zwaanstraat zonder nummer (Gent)
Diephuis (achterbouw van woning van Drongenhof nummer 9), van twee bouwlagen en een travee, met zadeldak (Vlaamse pannen) en tuitgevel (gedeeltelijk gewijzigde helling), uit 17de eeuw.


Arbeiderswoning

Ballenstraat zonder nummer (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen). Bepleisterde lijstgevel met gepikte plint. Getoogde vensters en rechthoekige deur met bovenlicht.


Arbeiderswoning

Corduwaniersstraat 59 (Gent)
Arbeidershuisje van twee bouwlagen hoog en twee traveeën breed, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 17de tot de 18de eeuw.


Arbeiderswoning

Karmelietenstraat 1-3 (Gent)
Arbeiderswoning van het enkelhuistype van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel.


Arbeiderswoningen

Ballenstraat zonder nummer (Gent)
Twee arbeidershuisjes (nok parallel aan de straat) van twee bouwlagen en respectievelijk twee en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern aangegeven door het algemeen volume, het aandak en de muurankers.


Arbeiderswoningen

Haringsteeg 3-5 (Gent)
18de-eeuwse huisjes, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Lijstgevels met twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen (beschilderd en gecementeerd).


Arbeiderswoningen

Zwaanstraat 8-10 (Gent)
Rij van drie kleine enkelhuisjes van twee bouwlagen en twee traveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1800.


Barokpoort

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
Zandstenen barokpoortje, vermoedelijk voormalige toegang tot het gesticht voor weesjongens (zogenaamd Kulders) op Bisdomplein, later overgebracht naar het Museum voor Stenen Voorwerpen en circa 1913 hier geplaatst als achterpoortje van het huis Kraanlei nummer 3-11. Onlangs volledig vernieuwd. Daterend van de tweede helft van de 17de eeuw.


Beluik met poortgebouw

Plotersgracht 27-35, 35B (Gent)
Vijf huisjes die samen een beluik vormen, ingeplant rondom een binnenplaats, vermoedelijk aangelegd begin twintigste eeuw en gebouwd in een traditionele stijl naar ontwerp van A. Ledoux.


Burgerhuis

Sluizeken 11 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (mechanische pannen), uit eerste kwart 20ste eeuw.


Burgerhuis

Drongenhof 2 (Gent)
Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van twee bouwlagen hoog met drie traveeën brede voorgevel, afgedekt met mansardedak (leien).


Burgerhuis

Drongenhof 20 (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandstenen voorgevel in traditionele stijl, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw, met aanpassingen uitgevoerd in het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Drongenhof 26 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijke oude kern met trapgevel in eerste helft 19de eeuw gewijzigd tot een empire-getinte, bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Drongenhof 40-50 (Gent)
Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Oude kern (17de eeuw ?) aangegeven door overwelfde kelder, algemeen volume, steile dakhelling, muurankers met kram en krul en achtergevel (trapgevel).


Burgerhuis

Geldmunt 4 (Gent)
Enkelhuis met bepleisterde lijstgevel van drie bouwlagen en drie traveeën afgedekt met pseudo-mansardedak (zinkplaten), uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 6, 6A-C (Gent)
Middelgroot breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); vermoedelijk 16de-eeuwse kern met aanpassingen uit 18de, 19de en 20ste eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 16 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 28 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak (zinkplaten en Vlaamse pannen); gevel (volgens archiefstukken) ter vervanging van houten gevel opgetrokken in 1747.


Burgerhuis

Geldmunt 30-32, 30A (Gent)
Rijhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan de eerste drie linker traveeën achterin springen ten opzichte van vier rechter traveeën.


Burgerhuis

Geldmunt 34 (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien en Vlaamse pannen), daterend van 1756 (volgens archiefstukken). Verankerde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hoger opgetrokken middenpartij van drie traveeën onder bekronend driehoekig fronton met oculus.


Burgerhuis

Geldmunt 36 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgetrokken op de plaats van de voormalige kapel van Sint-Elooi behorend aan de gilde der smeden en die vermoedelijk in 1873 gesloopt werd.


Burgerhuis

Geldmunt 38-40 (Gent)
Empire getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Geldmunt 54 (Gent)
Huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Geldmunt 60 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gecementeerde plint.


Burgerhuis

Hertogstraat 38 (Gent)
Breed rijhuis met drie bouwlagen, vier traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel (19de eeuw) met gecementeerde plint. Oudere kern merkbaar aan de muurankers.


Burgerhuis

Hertogstraat 15 (Gent)
Bepleisterde en nog verankerde lijstgevel met drie bouwlagen en vier traveeën onder schilddak (pannen). Oude kern van het diephuis deels verhoogd en aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Breedhuis met drie en halve bouwlaag, vier traveeën en zadeldak (pannen). Bepleisterde en beschilderde voorgevel uit 19de eeuw.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Huis met een bepleisterde en beschilderde voorgevel van drie bouwlagen, drie traveeën en een zadeldak (pannen) uit de 19de eeuw. Houten winkelramen en imitatiebanden op de begane grond.


Burgerhuis

Kraanlei 19-23 (Gent)
Breedhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kraanlei 37-39 (Gent)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel boven een arduinen plint; drie bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kraanlei 43-45 (Gent)
Oorspronkelijk een groot dubbelhuis uit eind 18de eeuw, aangepast en opgesplitst in twee woningen begin 19de eeuw. Volledig bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; zeven traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen) met twee recente dakkapellen.


Burgerhuis

Kraanlei 51, 59 (Gent)
Oorspronkelijk een rijhuis. Bepleisterde lijstgevel met zeven traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen).


Burgerhuis

Kraanlei 71 (Gent)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw ter vervanging van een trapgevel. Houten winkelpui.


Burgerhuis

Kraanlei 77 (Gent)
Diephuis met drie bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met schilddak (mechanische pannen). Bepleisterde en beschilderde empire-getinte lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw ter vervanging van een houten huis met puntgevel.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 4 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, vijf traveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen); op gevelstenen gedateerd 1707. In 1838 gerestaureerd door de eigenaar, de bouwmeester Goetghebuer.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 6 (Gent)
Enkelhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak (Vlaamse pannen) uit eerste helft 19de eeuw met keldervensters.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 8 (Gent)
Huis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 16de eeuw. Volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen.


Burgerhuis

Lange Steenstraat 58 (Gent)
Dubbelhuis met drie bouwlagen, drie traveeën, onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit 19de eeuw.


Burgerhuis

Oudburg 6-14 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met totaal gewijzigde eerste twee bouwlagen.


Burgerhuis

Oudburg 16 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met pseudomansardedak (kunstleien) waarop een centrale dakkapel onder gebogen fronton, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Oudburg 52 (Gent)
Nr. 24-26. Breedhuis van vier trav. en drie bouwl. met zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIII B met aanpassingen uit XIX en XX. Bepleisterde lijstgevel met uitspringend zijtrav. gemarkeerd door rondboogpoort gevat in rechth. geprofileerde omlijsting op neuten met vlakke sluitsteen en druiplijst; gestrekte tussendorpel en bovenlicht met ijzeren schild met twee klauwende leeuwen en opschrift


Burgerhuis

Oudburg 31 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met hardstenen plint; gelijkvloerse verdieping met imitatiebanden.


Burgerhuis

Oudburg 54 (Gent)
Nr. 28-30. Enkelhuis van twee trav. en drie bouwl. met platdak, daterend uit XX a. Lijstgevel van wit en groen geglazuurde bakstenen die op een decoratieve manier verwerkt zijn bij vensteromlijstingen en in horizontale banden. Geprofileerde hardstenen plint met getraliede keldervensters. Rondboogdeur en boogvormige vensters op de verhoogde begane grond. Op tweede bouwl. trapezoïdale logg


Burgerhuis

Oudburg 54 (Gent)
Nr. 32. Enkelhuis van twee trav. en drie bouwl., afgedekt met zadeldak (pannen), uit XIX B. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met hardstenen plint en typische houten XIX-winkelpui bekroond met hoofdgestel. Geaccentueerde bel-etage met overdadige versiering: rechth. vensters gevat in een gemeenschappelijke geprofileerde omlijsting met Ionische deelpilasters; flankerende geblokte pil


Burgerhuis

Oudburg 47 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Sint-Veerleplein 12 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de 16de eeuw. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top in traditionele bak- en zandsteenbouw.


Burgerhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen afgedekt met schilddak (pannen), daterend van de eerste helft van de 18de eeuw.


Burgerhuis

Plotersgracht 14 (Gent)
Huis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen) vgl. archiefstukken te dateren 1789 doch met oudere kern.


Burgerhuis 't Gauden Hant

Kleine Vismarkt 8 (Gent)
Smal hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Burgerhuis 't Groen Cruys

Kleine Vismarkt 6 (Gent)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen) en eertijds gedateerd 1614 op thans totaal verweerde, gesculpteerde reliëfs in boogvelden van bovenverdieping. Begane grond gewijzigd in de 20ste eeuw.


Burgerhuis De Lelye

Kraanlei 3-11 (Gent)
Gotische trapgevel (4 trappen + topstuk) met vier traveeën, vier bouwlagen en zadeldak (pannen) uit het eerste kwart van de 16de eeuw.


Burgerhuis gedateerd 1627

Plotersgracht 23 (Gent)
Diephuis met trapgevel (6 trappen + topstuk), twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit het tweede kwart van de 17de eeuw: jaartal ANNO 1627 op gerestaureerde gevelsteen.


Burgerhuis in empirestijl

Drongenhof 11 (Gent)
Groot burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, met empiregetinte lijstgevel daterend uit eerste kwart 19de eeuw.


Burgerhuis in traditionele stijl

Geldmunt 18 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Trapgevel (6 treden + topstuk) van bak- en zandsteen in traditionele stijl, heropgebouwd in 1908 naar ontwerp van architect A.R. Janssens (zie opschrift).


Burgerhuis in traditionele stijl

Kraanlei 15 (Gent)
Drie bouwlagen hoog enkelhuis met vier traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Traditionele trapgevel van baksteen verwerkt met zandsteen.


Burgerhuis met achterhuis

Sluizeken 30 (Gent)
Onderkelderd diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak met achterpuntgevel, uit de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw. Achterbouw van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, met links aandak, uit de 16de tot 17de eeuw.


Burgerhuis met achterhuis

Sluizeken 31-34 (Gent)
Ruim diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen; onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Onlangs gerestaureerde trapgevel. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder een naar de nok toe versmallend zadeldak, uit de 17de eeuw.


Burgerhuis met achterhuis

Geldmunt 14 (Gent)
Ruim enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend van 1786. Achterhuis uitziend op de Ballenstraat: oorspronkelijk koetshuis met stallingen waarvan rondboogpoort met waaierbovenlicht toegang verleent tot de kleine binnenplaats.


Burgerhuis met classicistische klokgevel

Kraanlei 17 (Gent)
Classicistische klokgevel met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Burgerhuis met eclectische lijstgevel

Sluizeken 9 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (mechanische pannen) met links een kleine dakkapel met schilddak (volgens archiefstukken van 1902 naar ontwerp van architect J.G. Semey).


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 12 (Gent)
Diephuis met trapgevel (6 trappen + topstuk) van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), op een gevelsteen gedateerd 1706.


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 39-41 (Gent)
Huis met trapgevel (6 trappen + topstuk), twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de 15de eeuw, begin 20ste eeuw volledig gerestaureerd met vernieuwing van materiaal.


Burgerhuis met trapgevel

Plotersgracht 37, zonder nummer (Gent)
Recent, vrij hard gereconstrueerd diephuis met trapgevel (8 trappen + topstuk), twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Burgerhuis met trapgevel

Rodekoningstraat 12 (Gent)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde en deels bepleisterde bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor de vensterdorpels en -stijlen.


Burgerhuis met trapgevel

Sint-Veerleplein 13 (Gent)
Huis met trapgevel (5 trappen + topstuk), twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (leien), uit de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenbouw waarbij de Balegemse zandsteen bij restauratie vervangen werd door Franse steen.


Burgerhuis met trapgevel

Zeugsteeg 7 (Gent)
Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), volgens de gevelsteen daterend van 1687.


Classicistisch burgerhuis

Hertogstraat 17 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen. Volledig bepleisterde classicistische lijstgevel volgens bouwaanvraag van 1787. Achterpuntgevel van bak- en zandsteen wijst op oudere kern (17de eeuw).


Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 16 (Gent)
Aanvankelijk mooi Lodewijk XVI-herenhuis van drie traveeën met drie bouwlagen met bekronend driehoekig fronton, onder zadeldak (pannen), volgens archiefstukken gedateerd 1778, heden volledig gewijzigd en gecementeerd.


Classicistisch burgerhuis

Plotersgracht 21 (Gent)
Mooi Lodewijk XVI-huis van drie bouwlagen en vier traveeën met schilddak (? pannen) volgens archiefstukken gedateerd 1785.


Classicistisch herenhuis

Plotersgracht 11 (Gent)
Lodewijk XVI-herenhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak (leien, pannen), met dakkapellen, uit de tweede helft van de 18de eeuw, vroeger op de gevel gedateerd 1771.


Classicistisch hoekhuis

Rodekoningstraat 9-13 (Gent)
Hoekpand met de Rode Koningstraat, met drie bouwlagen onder schilddak (?), volgens archiefstukken te dateren 1787, mogelijk oudere kern.


Diephuis

Oudburg 74-88 (Gent)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de en de 20ste eeuw.


Drie burgerhuizen

Oudburg 37-41 (Gent)
Drie rijhuizen van drie bouwlagen met een gevelwand ontworpen als een geheel bestaande uit drie partijen (overeenstemmend met de woningen) van respectievelijk twee, drie en twee traveeën, afgedekt met zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Drie burgerhuizen

Oudburg 60-68, 60A-B (Gent)
Nr. 38, 40, 42-44-46. Drie rijhuizen van resp. twee, twee en drie trav. en drie bouwl., afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), middelste woning met pseudomansardedak (kunstleien); gehele ensemble dateert uit XIX a. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met hardstenen plint. Eenvoudige rechth. vensters gescheiden door brede penanten en met tot kordonlijst verbonden onderdorpels. Kroonl


Drie rijhuizen

Oudburg 19-23 (Gent)
Drie rijhuizen van drie bouwlagen hoog, met een gevelwand ontworpen als een geheel bestaande uit drie partijen, van respectievelijk twee, drie en twee traveeën breed, afgedekt met een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Typische houten 19de-eeuwse winkelpui in elke zijpartij.


Enkelhuis

Oudburg 74-88 (Gent)
Nr. 58. Enkelhuis van drie trav. en drie bouwl., onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit XIX A. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Rechth. vensters met tot kordonlijst verbonden onderdorpels. Hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst. Gedeeltelijk gewijzigde begane grond.


Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2-4, Kraanlei 2 (Gent)
Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 heropgebouwd: terzelfdertijd werden nieuwe kaaimuren aangelegd. Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw werd het gildehuis gesplitst in twee woningen waaronder rechts herberg "de Nantes" die tot begin 20ste eeuw bleef bestaan.


Groot winkelhuis

Oudburg 1 (Gent)
Groot winkelhuis, oorspronkelijk bestaande uit drie woningen uit einde 19de eeuw. Nummer 1: hoekhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen onder platdak.


Herberg Den Dronckaert of Den Admiral

Corduwaniersstraat 59 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een lessenaarsdak; volgens de bouwaanvraag werd de voorgevel aangepast in 1773, later aanpassing in 19de eeuw.


Herenhuis

Corduwaniersstraat 57 (Gent)
Gevel met dubbelhuisopstand van twee bouwlagen, zeven traveeën en steil zadeldak (pannen) met twee dakkapellen. Volgens archiefstukken in 1763 verbouwde voorgevel.


Herenhuis

Drongenhof 8-16 (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw met aangepaste, empire-getinte voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Plotersgracht 24 (Gent)
Oorspronkelijk een huis van twee bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak (pannen) en twee dakkapellen; gevel van 1776. Thans omgebouwd tot twee huizen met verschillend gevelparement.


Herenhuis

Vrouwebroersstraat 17 (Gent)
Herenhuis met laat-classicistische inslag van zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw.


Hoekhuis

Sluizeken 32 (Gent)
Hoekhuis waarvan de rechter zijgevel paalt aan de gedempte Schipgracht en de achterbouw uitziet op de Leie. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien), onderbouw en kern waarschijnlijk opklimmend tot 16de eeuw, voorgevel volgens archiefstukken gewijzigd in 1778. Achterbouw uit 16de eeuw.


Hoekhuis

Ballenstraat 5 (Gent)
Drie verdiepingen hoog hoekhuis met respectievelijk vijf en drie traveeën in verankerde voor- en zijgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Hoekhuis

Kaatsspelplein 1 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen hoog met bepleisterde voor- en zijgevel, afgedekt met schilddak (Vlaamse pannen), daterend uit 19de eeuw.


Hoekhuis

Geldmunt 24, Haringsteeg 1 (Gent)
Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Blinde zijgevel met brede aanbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 18de eeuw(?).


Hoekhuis

Geldmunt 42-44 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen), uit midden 19de eeuw doch met oudere kern (17de eeuw?) aangegeven door verankerde zijgevel en achterbouw in de Zeugsteeg. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Hoekhuis

Geldmunt 48, Zeugsteeg 24-32 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met vijf traveeën brede voorgevel opgetrokken voor oude kern (17de eeuw?), van twee bouwlagen onder sterk hellend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met trapgevel aan achterzijde.


Hoekhuis

Haringsteeg 4, Hertogstraat 23 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 18de eeuw, met aanpassingen uit de 19de eeuw, voorzien van een drie traveeën brede klokgevel aan de voorkant.


Hoekhuis

Kraanlei 35 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis met schilddak (mechanische pannen). Waarschijnlijk oorspronkelijk twee huizen uit de 18de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Drongenhof 40-50, Lange Steenstraat 60-72 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd dak (Vlaamse pannen). Huidig aspect daterend van de eerste helft van de 19de eeuw, maar met oudere kern (mogelijk bouwaanvraag in 1785) aangegeven door de muurankers en de vlakke rechthoekige omlijste vensters.


Hoekhuis

Zwaanstraat 2-6 (Gent)
Hoekhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, onder schilddak (pannen), uit tweede helft 19de eeuw.


Hoekhuis

Plotersgracht 13-17 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen) met dakkapellen en driehoekig fronton, volgens archiefstukken te dateren 1757. Winkelpui uit de 19de eeuw.


Hoekhuis

Vrouwebroersstraat 2-4 (Gent)
Hoekhuis met de Plotersgracht met drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen) volgens archiefstukken te dateren 1787. Oorspronkelijk verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met drie traveeën brede voorgevel en zeven traveeën brede zijgevel.


Hoekhuis

Rodekoningstraat 3 (Gent)
Klein hoekhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met afgewolfde bedaking, vermoedelijk uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.


Hoekhuis

Trommelstraat 10 (Gent)
Bakstenen hoekhuis met twee bouwlagen en twee traveeën met afgewolfd dak (pannen); aangepaste ordonnantie uit 19de eeuw maar vermoedelijk oudere kern.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Drie bouwlagen hoog hoekhuis, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Voorgevel van vier traveeën aangepast en bepleisterd in de loop van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 8 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met schilddak (pannen). Oude kern, aangepast en bepleisterd in de 19de eeuw.


Hoekhuis

Zuivelbrugstraat 1 (Gent)
Hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen met attiek. Bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel met ronde hoektravee.


Hoekhuis

Haringsteeg 2 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), met kern uit de 16de tot 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en hoekblokken.


Hoekhuis

Kraanlei 33 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd hoekhuis met drie bouwlagen en schilddak (Vlaamse pannen). Lijstgevel met drie traveeën uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Hoekhuis

Oudburg 17 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met schilddak (leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën.


Hoekhuis

Oudburg 43 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met twee traveeën brede voorgevel, licht uitspringende afgeronde hoektravee, drie traveeën brede zijgevel, afgedekt met twee zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis in traditionele stijl

Corduwaniersstraat 65 (Gent)
Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandsteenbouw.


Hoekhuis in traditionele stijl

Hertogstraat 42 (Gent)
Traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de 16de tot 17de eeuw. De voorgevel in de Hertogstraat is een trapgevel (6 trappen + topstuk) met twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Dit complex bevat ook een huisje uitziend op de Plotersgracht met één bouwlaag afgedekt met een zadeldak.


Hoekhuis in traditionele stijl

Kraanlei 1, Sint-Veerleplein 15 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak (leipannen), opgetrokken in traditionele stijl in de 17de eeuw.


Hoekhuis in traditionele stijl

Kraanlei 27-29 (Gent)
Traditioneel hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Latere winkelpui.


Hoekhuis met apotheek

Oudburg 25, Zwaanstraat 1, 1A-B (Gent)
Hoekhuis van drie travee en drie bouwlagen, afgedekt met schilddak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 19de eeuw. Typisch houten 19de-eeuwse apotheekpui, met bewaard apotheekmeubilair.


Hoekhuis met art-nouveaugevel

Sluizeken 8 (Gent)
Beeldbepalend hoekhuis van vier bouwlagen, afgeschuinde hoektravee tussen twee gevels van een en twee traveeën, onder platdak. Gevel in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1904, vermoedelijk naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis met de Ballenstraat

Kraanlei 25 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen afgedekt met een schilddak (Vlaamse pannen) uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vijf traveeën brede voorgevel van baksteen.


Hoekhuis met puntgevel

Zeugsteeg 15 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern uit de 17de eeuw. Bepleisterde en beschilderde puntgevel met drie traveeën aan de voorkant.


Hoekhuis met trapgevel

Plotersgracht 30 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en drie traveeën brede voorgevel met trapgevel (7 trappen + topstuk, links opgevuld) onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot de 16de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenbouw.


Hoekhuis met tuitgevel

Plotersgracht 26 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot 16de tot 17de eeuw, grondig aangepast in de 19de tot 20ste eeuw.


Huis De Fluitspeler

Kraanlei 81 (Gent)
Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens.


Huis De Klok

Kraanlei 75 (Gent)
Huis uit de tweede helft van de 17de eeuw. Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met twee bouwlagen, drie traveeën en met zadeldak (pannen). Hersteld in 1915 door Amandus Robert Janssens.


Huis De Lelie

Geldmunt 20 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), gedateerd 1714 door middel van muurankers op de vleugelstukken van de halsgevel.


Huis De Werken Van Barmhartigheid

Kraanlei 79 (Gent)
Barok burgerhuis, met drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.


Huis In den Bliekenmarkt

Kraanlei 13 (Gent)
Gotische trapgevel (4 trappen + topstuk) met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (pannen) uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw, oorspronkelijk vier bouwlagen doch één verdieping verlaagd in de 18de eeuw.


Huis Spijkeboort

Geldmunt 22 (Gent)
Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder mansardedak (leien). Middelgrote woning, vanouds genaamd "Spijkeboort" naar het huisteken namelijk de krukas. Voorgevel in rococostijl opgetrokken ter vervanging van houten voorgevel in 1766 ; bij reconstructie van voorgevel in 1906 vermoedelijk derde bouwlaag toegevoegd.


Industriële gebouwen

Oudburg 62 (Gent)
Nr. 42-46. Achter de poort, op de binnenkoer, industriële gebouwen uit XIX B: achteraan, uitziend op de Leie, twee zeer hoog gestoken bouwl. onder zadeldak; r. deels verbouwd woonhuis.


Kapel van refugiehuis van norbertijnenabdij Drongen

Drongenhof 13-15 (Gent)
Kapel van het voormalig refugiehuis van de norbertijnenabdij van Drongen. Sinds de veertiende eeuw zouden de norbertijnen van de abdij van Drongen hier een toevluchtshuis bezeten hebben, in de loop van de 15de eeuw uitgebreid met kapel en klooster.


Kinderen Alijnshospitaal

Kraanlei 65 (Gent)
Voormalig "Kinderen Alijnshospitaal", nu het Huis van Alijn. Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan bij de verzoening van een jarenlange vete in de 14de eeuw tussen de twee Gentse patriciërsfamilies Rijm en Alijns.


Klooster en kerk van de geschoeide karmelieten

Lange Steenstraat 16-18, Vrouwebroersstraat 6, zonder nummer (Gent)
De Geschoeide Karmelieten of Onze Vrouwenbroeders vestigden zich te Gent in 1272 en kochten in 1287 het refugium en het erf van de abdij van Cambron in de Lange Steenstraat waar ze hun klooster en kerk bouwden.


Laat-classicistisch hoekhuis

Lange Steenstraat 12 (Gent)
Laat-classicistisch hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), gevel van 1795, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis

Oudburg 40 (Gent)
Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw.


Refugiehuis abdij van Drongen

Lange Steenstraat 54 (Gent)
Bepleisterd en beschilderd rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Onderbouw van Ledesteen. Kern uit de 16de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

Kaatsspelplein 8 (Gent)
Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang. Uit een oude gravure van het klooster kan men echter opmaken dat de eigenlijke kloostergang bij de kapel zelf aansloot.


Rij arbeiderswoningen

Corduwaniersstraat 11-31 (Gent)
Huizenrij bestaande uit bakstenen of bepleisterde (nummer 11-15) lijstgevels met twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen). Arbeiderswoningen van het enkelhuistype opgetrokken in tweede helft 19de eeuw.


Rijhuizen

Kalversteeg 9-11 (Gent)
Twee zeer ondiepe rijhuisjes van twee en half bouwlaag en drie traveeën met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, pannen), uit 19de-20ste eeuw.


Rococo burgerhuis

Zeugsteeg 1-3 (Gent)
Gewijzigde rococogevel met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), volgens bouwaanvraag daterend van 1771.


Stadswoning

Hertogstraat 5 (Gent)
Enkel rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Kraanlei 31 (Gent)
Oude kern (17de eeuw) met een beschilderde bakstenen gevel, afgedekt met een pseudo-mansardedak (Vlaamse pannen) met dakvenster.


Stadswoning

Ballenstraat zonder nummer (Gent)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), oude kern onder meer aangegeven door de steile dakhelling en het bakstenen rechter aandak (muurvlechtingen).


Stadswoning

Corduwaniersstraat 8 (Gent)
Oorspronkelijk één breedhuis. Oude kern (18de eeuw?) aangepast in 19de eeuw. Deels beschilderde en bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen, vijf traveeën en geknikt zadeldak (mechanische pannen).


Stadswoning

Kraanlei 75 (Gent)
Breedhuis van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (kunstleien) uit de 17de eeuw. Bakstenen gebouw. De twee traveeën zijn hoger opgetrokken tot een puntgevel.


Stadswoning

Corduwaniersstraat 63 (Gent)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met twee bouwlagen en drie traveeën en een plat dak uit de 19de eeuw. Het volume en de aanzet van een trapgevel laten de verankerde constructie in kern opklimmen tot de 17de eeuw tot het eerste kwart van de 18de eeuw.


Stadswoning

Drongenhof 1-5 (Gent)
Drie bouwlagen hoog, enkelhuis met vier traveeën brede bakstenen lijstgevel uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Drongenhof 7 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Gevel gewijzigd in eerste helft 19de eeuw en in hoogte aangepast aan die van de aanpalende woningen nummers 9 en 11.


Stadswoning

Drongenhof 9 (Gent)
Enkelhuis van drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Oorspronkelijke vier traveeën brede en empire-getinte voorgevel (vormde voorheen een geheel met het huidige nummer 11), in eerste helft 19de eeuw gewijzigd tot drie traveeën brede lijstgevel.


Stadswoning

Drongenhof 38 (Gent)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw, doch met grondige aanpassingen uit de 19de tot 20ste eeuw.


Stadswoning

Geldmunt 26 (Gent)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken uit 1728. Bakstenen trapgevel (7 trappen + topstuk) op gecementeerde plint, begrensd door geblokte hoekbanden.


Stadswoning

Geldmunt 56 (Gent)
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën brede trapgevel (18 treden + topstuk), afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), en opklimmend tot de 17de eeuw. Traditionele bak- en zandsteenbouw.


Stadswoning

Hertogstraat 7 (Gent)
Dubbelhuis met drie bouwlagen, vier traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Kern opklimmend tot de 17de eeuw, gewijzigd tijdens de 19de eeuw. Bepleisterde baksteenbouw.


Stadswoning

Hertogstraat 40 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak, uit de 17de tot 18de eeuw. Bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Haakse aanbouw van baksteen uit de 17de eeuw met vier traveeën.


Stadswoning

Hertogstraat 11 (Gent)
Huis met twee bouwlagen en zadeldak uit de 17de eeuw, met gevelaanpassing uit de 19de tot de 20ste eeuw. Oorspronkelijk bakstenen constructie met vier traveeën, thans gecementeerde lijstgevel waarvan twee hogere middentravee die uitlopen in een trapgevel.


Stadswoning

Hertogstraat 19 (Gent)
Enkelhuis met drie bouwlagen en drie traveeën. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gecementeerde plint uit de 18de tot de 19de eeuw.


Stadswoning

Kaatsspelplein zonder nummer (Gent)
Breedhuis met oorspronkelijk drie thans twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Vermoedelijk oude kern aangeduid door de muurankers en de zijpuntgevel met muurvlechtingen, aangepast en gewijzigd in de 20ste eeuw.


Stadswoning

Kraanlei 6 (Gent)
Hoog hoekhuis met gecementeerde voor- en zijgevel van drie en halve bouwlaag met afgewolfd zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Kraanlei 31 (Gent)
Huis met drie bouwlagen, drie traveeën en zadeldak (pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Kraanlei 73 (Gent)
Drie bouwlagen hoog dubbelhuis met drie traveeën en schilddak (pannen), kern vermoedelijk opklimmend tot de 16de tot de 17de eeuw. Aangepast in de 19de eeuw.


Stadswoning

Lange Steenstraat 2 (Gent)
Enkelhuis met twee bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met zadeldak (pannen), uit eind 18de tot begin 19de eeuw.


Stadswoning

Lange Steenstraat 54 (Gent)
Rijhuis van twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel mogelijk met oudere kern (16de eeuw).


Stadswoning

Karmelietenstraat 1-3 (Gent)
Dubbelhuis van twee bouwlagen afgedekt met schilddak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën breed, en met beschilderde plint.


Stadswoning

Karmelietenstraat 5-9 (Gent)
Leegstaande, kleine woning in baksteenbouw, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), gelegen achter woning nummer 9 en toegankelijk langs een poortje. Ontoegankelijk, vermoedelijk gebruikt als stapelplaats.


Stadswoning

Karmelietenstraat 5-9 (Gent)
Diephuis van twee bouwlagen hoog met twee traveeën brede puntgevel, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Gecementeerde, verankerde voorgevel.


Stadswoning

Oudburg 4 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met sterk hellend zadeldak (Vlaamse pannen), met getrapte bakstenen zijgevel (rechts). Oude kern (17de eeuw?) met wijzigingen tot in de 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 7-9 (Gent)
Nr. 7. Rijhuis van drie trav. en drie en een halve bouwl., uit XIX B. Bepleisterde lijstgevel. Steekboogvensters met geprofileerde omlijstingen en onderdorpels verbonden tot kordons. Kleine rechth. vensters tussen de versierde consoles waarop de kroonlijst rust. Gewijzigde begane grond.


Stadswoning

Oudburg 13 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Oudburg 15 (Gent)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met schilddak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw met aanpassingen uit de 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 18 (Gent)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevel. Vermoedelijk oudere kern van twee bouwlagen met puntgevel, in de eerste helft van de 19de eeuw voorzien van derde verdieping (met twee blinde vensters) en lijstgevel.


Stadswoning

Oudburg 42-44 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met hardstenen plint.


Stadswoning

Oudburg 56 (Gent)
Huis van vijf traveeën en drie drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw doch met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.


Stadswoning

Oudburg 58 (Gent)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern, in het eerste kwart van de 19de eeuw gewijzigd tot bepleisterde lijstgevel met huidige ordonnantie.


Stadswoning

Oudburg 51-55 (Gent)
Nr. 47-49-51. Oorspronkelijk een breedhuis van drie bouwl. of drie met uniforme gevelordonnantie, zes trav., thans opgesplitst in drie woningen van elk twee trav., afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen) uit XIX B. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met twee bewaarde houten XIX-winkelpuien (nr. 47 en nr. 51). Rechth. vensters in geprofileerde omlijstingen met oren, op tweede verd. ve


Stadswoning

Plotersgracht 10 (Gent)
Heden breedhuis van vier traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw doch herhaaldelijk aangepast voornamelijk te zien in de binnenindeling.


Stadswoning

Plotersgracht 18-22 (Gent)
Heden dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën; vermoedelijk een verbouwing van twee huizen van twee en drie traveeën met zadeldak (over twee traveeën) en schilddak (? - over drie traveeën) uit 18de eeuw, doch oudere kern.


Stadswoning

Plotersgracht 25 (Gent)
Breedhuis met lijstgevel, twee bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk met oudere kern, wederopgebouwd in eerste kwart 20ste eeuw (?).


Stadswoning

Rodekoningstraat 7 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, volgens archiefstukken daterend van 1780.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 1 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 19de eeuw.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 1 (Gent)
Enkelhuis van één travee en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 19de eeuw.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 11-15 (Gent)
Breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen met plat dak; bepleisterde en beschilderde lijstgevel vermoedelijk daterend uit vierde kwart 18de eeuw.


Stadswoning

Vrouwebroersstraat 19-21 (Gent)
Bakstenen gebouw met uit twee gedeelten bestaande beschilderde lijstgevel, vermoedelijk met oude kern opklimmend tot 17de eeuw.


Stadswoning

Zeugsteeg 5 (Gent)
Traditionele trapgevel (7 trappen + topstuk) met drie traveeën en twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw.


Stadswoning

Zeugsteeg 9 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen uit 19de eeuw, met oudere kern.


Stadswoning

Zeugsteeg 14-22 (Gent)
Breedhuis met twee bouwlagen, vijf traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). 18de-eeuwse gevel met oude kern (17de eeuw).


Stadswoning

Zeugsteeg 24-32 (Gent)
Rijhuis met twee bouwlagen, drie traveeën en zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde lijstgevel met oudere kern (17de eeuw), opgetrokken uit bak- en zandsteen op een plint van Doornikse kalksteen.


Stadswoning

Zwaanstraat 8 (Gent)
Enkelhuis van drie bouwlagen en wisselend aantal traveeën met schuinlopend zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk oude kern (17de eeuw?).


Stadswoning

Zwaanstraat zonder nummer (Gent)
Beschilderd bakstenen gebouw van twee bouwlagen en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 18de eeuw.


Stadswoning en achterhuis

Sluizeken 26-27 (Gent)
Diephuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen) vermoedelijk uit 17de eeuw, doch voorgevel uit 19de eeuw. Achterbouw, breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen) met twee zijtrapgevels, mogelijk opklimmend tot 16de eeuw.


Stadswoning en beluik

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Twee bouwlagen hoog rijhuis met zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Beluik met drie huizen langs linkerzijde en twee berghokjes rechts (voorheen drie); 1893, bouwheer weduwe Karel Warrie-Maché.


Stadswoning in traditionele stijl

Corduwaniersstraat 61 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen. Trapgevel (5 trappen + topstuk) met drie traveeën aan de voorkant.


Stadswoning met achterhuis

Sluizeken 28 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak uit de 16de tot 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak met links aandak met muurvlechtingen, uit de 16de eeuw.


Stadswoning met achterhuis

Sluizeken 29 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Achterbouw van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 16de eeuw.


Stadswoning met puntgevel

Kaatsspelplein 3 (Gent)
Huis met twee bouwlagen, één travee en zadeldak. Beschilderde bakstenen puntgevel afgewerkt met muurvlechtingen uit 1755.


Stadswoning met trapgevel

Corduwaniersstraat 43-51 (Gent)
Trapgeveltje (7 treden + topstuk) in traditionele stijl met twee bouwlagen, twee traveeën (oorspronkelijk drie) en zadeldak (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de, 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Hertogstraat 13, 13A (Gent)
Beschilderde bakstenen trapgevel (7 treden en ontbrekende trede + topstuk) met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Hertogstraat 21 (Gent)
Huis met trapgevel (7 treden + topstuk) van drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Oudburg 2 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de eeuw. Zandstenen trapgevel (7 treden + topstuk) werd bepleisterd en beschilderd en voorzien van hardstenen plint in de 19de eeuw. Typische houten winkelpui uit de 19de eeuw over volledige breedte van gelijkvloerse verdieping.


Stadswoning met tuitgevel

Zeugsteeg 12 (Gent)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit einde 16de eeuw (?). Bak- en zandstenen tuitgevel afgewerkt met muurvlechtingen.


Stadswoning Spaans huis

Corduwaniersstraat zonder nummer (Gent)
Traditioneel rijhuis van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee zadeldaken (pannen), wellicht opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw. Bak- en zandsteenbouw met gebruik van arduin voor de deuromlijsting.


Stadswoningen

Drongenhof 30-36 (Gent)
Rij van enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), uit eerste helft 19de eeuw.


Stadswoningen

Haringsteeg 13-15, Hertogstraat 25-27 (Gent)
Hoekhuis met twee bouwlagen en pseudo-mansardedak (kunstleien en pannen) met zes dakkapellen. Volledig bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw met in de Haringsteeg zes traveeën, een afgesnuite hoektravee met deur en vijf traveeën in de Hertogstraat.


Twee burgerhuizen

Kraanlei 67-69 (Gent)
Oorspronkelijk twee trapgeveltjes in de 19de eeuw (voor 1878) aangepast en gewijzigd tot een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, zes traveeën en zadeldak (pannen).


Twee burgerhuizen

Plotersgracht 2-4 (Gent)
Aanvankelijk twee diephuizen van twee bouwlagen en drie traveeën met schilddak (pannen), thans twee lijstgevels van drie bouwlagen en bepleisterde voorgevels uit de 19de eeuw in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Twee burgerhuizen

Vrouwebroersstraat 2-4 (Gent)
Heden twee identieke enkelhuizen met drie bouwlagen en één travee onder afgewolfd dak (pannen), daterend uit 19de eeuw.


Twee gekoppelde stadswoningen

Rodekoningstraat 1 (Gent)
Twee huizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met gecementeerde plint en met verwerking van zandstenen voor de vensterdorpels en -stijlen en negblokken.


Twee stadswoningen

Drongenhof 19-61 (Gent)
Twee leegstaande woningen van twee bouwlagen met een doorlopende, bepleisterde lijstgevel van respectievelijk zes en tien traveeën, onder zadeldak, daterend uit de negentiende eeuw. Naar verluidt oudere kernen samen met de aanpalende huizen in de Lange Steenstraat, voorheen horend bij het verdwenen refugiehuis der Norbertijnen van Drongen.


Twee stadswoningen

Kaatsspelplein 1-2 (Gent)
Twee enkelhuizen met twee bouwlagen, twee traveeën en zadeldak (pannen). Wijzigingen uit 19de eeuw, doch mogelijk een oudere kern (17de eeuw).


Twee stadswoningen

Kaatsspelplein 7-9 (Gent)
Oorspronkelijk één rijhuis, thans onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis aangebouwd tegen de zijbeuk van de kapel van Drongenhof in het vierde kwart van de 18de eeuw.


Twee stadswoningen

Oudburg 70-72 (Gent)
Nr. 48-50. Twee breedhuizen van drie trav. en drie bouwl., onder zadeldak (Vlaamse pannen), beide gevels daterend van XIX a. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels, nr. 48 op beschilderde plint met kelderluiken. Gekoppelde rechth. vensters. Bepleistering van nr. 50 onlangs afgekapt zodat de bakstenen gevel met strekken en vlakke sluitstenen boven de vensters zichtbaar geworden zijn. Be


Twee stadswoningen

Plotersgracht 6-8 (Gent)
Twee enkelhuizen met drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën onder zadeldak (?), met vermoedelijk oudere kern uit 18de eeuw.


Twee stadswoningen

Vrouwebroersstraat 3-7 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, ontstaan door samenvoegen van twee woningen uit 15de en 17de eeuw.


Twee stadswoningen

Zuivelbrugstraat 4-6 (Gent)
Twee rijhuizen (nok evenwijdig aan de straat) van zes en vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), wederopgebouwd in de traditionele stijl van 17de eeuw.


Twee stadswoningen uit de 18de eeuw

Karmelietenstraat 11 (Gent)
Twee huisjes van twee bouwlagen hoog en elk twee traveeën breed, afgedekt met een afgewolfd dak, vermoedelijk uit de 18de eeuw.


Winkelhuis

Oudburg 22-38 (Gent)
Ruim breedhuis opgericht als winkel, van acht traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw, naar ontwerp van architect Prosper Buyck (zie opschrift). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een onderbouw van hardsteen.


Winkelhuis met achterhuis

Lange Steenstraat 10 (Gent)
Huis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 19de eeuw. Houten winkelpui. Erachter gelegen 18de-eeuws huis.