Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hooiaard
Locatie Hooiaard 3, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met halsgevel, vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Beschilderde en verankerde baksteenbouw. Gekoppelde rechthoekige muuropeningen gevat in platte banden (beschilderde zandsteen?) die zoals bij nummer 2 doorlopen over de borstweringen. Twee hoger opgetrokken middentraveeën met spiegels op de borstwering en bekronend driehoekig fronton; ontbrekende siervazen. Volledig gewijzigde begane grond.

Achteraan (Schuddeveestraatje) bakstenen tuitgevel met muurvlechtingen, vier traveeën en drie bouwlagen, getraliede benedenvensters; in geveltop rechthoekig venstertje met korfboogvormig boogveld en gelijkaardige blindnis op de derde bouwlaag.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Hooiaard

Hooiaard (Gent)

maakt deel uit van Omgeving Graslei en Korenlei

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, Korenlei, Korenmarkt,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.