Kasteel Van Tieghem de ten Berghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Les Muguets
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Paul van Tieghemlaan
Locatie Paul van Tieghemlaan 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasteel Van Tieghem de ten Berghe

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Van Tieghem de ten Berghe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig kasteel "Van Tieghem de ten Berghe", later zogenaamd "Les Muguets", heden dienstencentrum (vroegere gemeentehuis). In de middeleeuwen tot 1787 zetel van de heerlijkheid Schaubroeck. Tot in de 14de eeuw eigendom van de familie Van Vaernewijck, nadien onder meer van de families Triest en Borluut. Op een kaart van 1619 aangeduid als " 't Goet van Coolman". Circa 1700 overgegaan naar Leonard Mathijs van der Noodt en tenslotte in de 19de eeuw in bezit van de familie Van Tieghem de ten Berghe. Erfgenaam Paul Van Tieghem liet in 1889 het kasteel, slechts in 1875 wederopgebouwd, slopen; in 1890 was het nieuwe, huidige kasteel, toen zogenaamd "Les Muguets" voltooid. Door de Van Tieghems bewoond tot 1917 en nadien bezet door het Duitse leger en verhuurd aan verschillende families en instellingen. Na de tweede wereldoorlog verwaarloosd en onbewoond. In 1962 reeds gedeeltelijk onteigend voor de aanleg van de nieuwe brug over de Brugse Vaart. In 1963 aangekocht door de gemeente en in 1967 opening van het nieuwe gemeentehuis in het gerestaureerde kasteel, het park werd grotendeels verkaveld.

Alleenstaand herenhuis in neogotische stijl naar ontwerp van J. Schadde. Ruim gebouw van twee bouwlagen opgetrokken uit rode baksteen met verwerking van arduin. Rechthoekig gebouw met polygonaal hoektorentje op de noord-oostelijke hoek, afgedekt met schilddak (leien) met neogotische dakkapellen. Voor- en achtergevel gemarkeerd door breed, ver vooruitspringend middenrisaliet met fraai opengewerkte puntgevel geïnspireerd op de hooggotische stijl uit de 14de eeuw; portiek met steektrap aan voorgevelzijde. Verdiepte venstertravee met gotische traceringen op de borstweringen en in de koppen. Aflijnende blinde omloop met blinde spitsboogarcade. Hoektoren op de bovenste geleding uitgewerkt met galerij, de spitse torenbekroning is opengewerkt met galmgaten. Bordes met balustrade voor de rechterzijgevel. Op de linker hoekpenant van de voorgevel gesmeed ijzeren arm van lantaarn met gestileerde florale motieven. Interieur in aangepaste neogotische stijl. Op verschillende plaatsen stucversiering en schouwmantels met wapenschild en familieleuze "Me Stella luce".

  • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 183-189.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mariakerke

Mariakerke (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.