Geografisch thema

Mariakerke

ID: 14009   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14009

Beschrijving

Fusiegemeente van 521 hectare met een bevolkingsdichtheid van 9740 inwoners (1976) ten noordwesten van de stad Gent. Ten noorden grenzend aan Evergem, in oostelijke richting aan Wondelgem, ten zuid-zuidoosten aansluitend bij Gent en tenslotte ten westen begrensd door Drongen en Vinderhoute.

De Kale en de Rietgracht vormden eertijds de natuurlijke begrenzingen ten westen, werden circa 1965 gedempt na de aanleg van de Ringvaart, de Lieve verdween bij de ophoging van het industrieterrein. In zuidoostelijke en noordwestelijke richting wordt de gemeente doorkruist door de Brugse Vaart, gedurende eeuwen de belangrijkste verkeersader.

Mariakerke bevatte dertien heerlijkheden. De heerlijkheid Mariakerke was afhankelijk van de kasselrij van de Oudburg te Gent en kerkelijk van de Sint-Pietersabdij. In de vroege middeleeuwen en in de 16de eeuw vermoedelijk onder het geslacht van Raas van Gavere. Bij de afschaffing der heerlijkheden in 1787 was Theresia Maria de Coninck de laatste "vrouwe" van Mariakerke.

Nadat door de Vrede van Antwerpen in 1609 de Schelde voor Scheepvaart uit Vlaanderen werd gesloten, vatte men het plan op tot de aanleg van de Brugse Vaart. De uitgraving, begonnen in 1613, werd voltooid in 1619-22; vanaf 1623 bevaren door de bekende zogenaamde bargies, zij vormde de beste en grootste verkeersader van Gent naar Brugge. De bebouwing was vanaf de 17de eeuw dan ook geconcentreerd aan weerszijden van de vaart. De rechterzijde is echter totaal afgezonderd van de eigenlijke dorpskern met parochiekerk op de linkerzijde. De parallel lopende Rijksweg

Gent-Brugge werd in 1952 verbreed tot een snelle verbindingsbaan met de kust. Een tweede belangrijke ingreep vond plaats in de jaren 1960 met het graven van de Ringvaart, thans de noordelijke begrenzing van de gemeente. Deze vaart moest een betere verbinding verzekeren van de Gentse haven met het waterwegennet van het binnenland meer bepaald de Brugse Vaart. De hangbrug op de grens met Vinderhoute dateert van 1960; onder leiding van prof. D. Vandepitte construeerde men hier de eerste hangbrug in voorgespannen beton. Ten zuiden van de Ringvaart bracht de vestiging van een industrieterrein (textiel) grondige veranderingen mee in het landelijke karakter.

Nog tot 1965 bedroeg de landbouwgrond 50% van de totale oppervlakte, voornamelijk gesitueerd in het noordelijk deel. Dit percentage verminderde drastisch bij de aanleg van het industrieterrein aan de in 1969 geopende Ringvaart.

De bevolkingsdichtheid die sedert de Eerste Wereldoorlog geleidelijk toenam, groeide in de tweede eeuwhelft in versneld tempo: verdubbeling van de bevolking in het laatste eeuwkwart. Thans voornamelijk woongemeente voor forenzen naar Gent. Van de vele lusthoven en kastelen die de gemeente rijk was, bleven er een tiental bewaard, doch veelal met ingekrompen en verkaveld park.

 • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke.
 • DE POTTER F. en BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 4, Gent.
 • Marka, notulenblad van de heemkundige kring Marka van 9910, Mariakerke.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning Daniël Craet
  Verschansingsstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Broekstraat 25-27 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Breebroekstraat 56 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Breebroekstraat 54 (Gent)

 • Omvat
  Bourgoyen-Ossemeersen
  Binnenring-Drongen , Driesdreef , Oranjeboomstraat , Zandloperstraat (Gent)

 • Omvat
  Brugsesteenweg (Mariakerke)
  Brugsesteenweg (Gent)

 • Omvat
  Dorpskern Mariakerke
  Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kast...

 • Omvat
  Durmstraat
  Durmstraat (Gent)

 • Omvat
  Edgard Blancquaertstraat
  Edgard Blancquaertstraat (Gent)

 • Omvat
  Eeklostraat
  Eeklostraat (Gent)

 • Omvat
  Groenestaakstraat
  Groenestaakstraat (Gent)

 • Omvat
  Gérard Willemotlaan
  Gérard Willemotlaan (Gent)

 • Omvat
  Kasteel Van Tieghem de ten Berghe
  Paul van Tieghemlaan 2 (Gent)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning Jan Burssens
  Korte Rijakkerstraat 16 (Gent)

 • Omvat
  Landhuis La Maison Blanche met park
  Henri Storystraat 2-6 (Gent)

 • Omvat
  Marcus van Vaernewijckstraat
  Marcus van Vaernewijckstraat (Gent)

 • Omvat
  Mariakerkeplein
  Mariakerkeplein (Gent)

 • Omvat
  Maurice Claeysplein
  Maurice Claeysplein (Gent)

 • Omvat
  Modelwijk Korte Rijakkerstraat
  Edgard Blancquaertstraat 8-10, 16-18, Korte Rijakkerstraat 9-17, 18-23, 25, 28-36, Rijakker 11-15 (Gent)

 • Omvat
  Modernistische villa
  Damstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Petrus Meirestraat
  Petrus Meirestraat (Gent)

 • Omvat
  Raymond de Hemptinnelaan
  Raymond de Hemptinnelaan (Gent)

 • Omvat
  Rijwoning
  Treurwilgenstraat 9 (Gent)

 • Omvat
  Sint-Corneliusstraat
  Sint-Corneliusstraat (Gent)

 • Omvat
  Trekweg
  Trekweg (Gent)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Guldenroedestraat 40-42 (Gent)

 • Omvat
  Tweegezinswoning naar ontwerp van H. De Witte
  Losweg 29-31 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Mazestraat 3 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  De Campagne 41 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Rijakker 19 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door D. Craet
  Sierheesterlaan 26 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door D. Laethem
  Pinksterbloemstraat 42 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door E. Buyse
  Paul van Tieghemlaan 24 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door F. Schaffrath
  Rijakker 12 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door Gaston Eysselinck
  Verschansingsstraat 16 (Gent)

 • Omvat
  Villa ontworpen door P. Bouchon
  Unescolaan 14 (Gent)

 • Omvat
  Woning Boute
  Oranjerielaan 17 (Gent)

 • Omvat
  Woning Burssens met museum
  Verschansingsstraat 6 (Gent)

 • Omvat
  Woning Cardinael
  Vlasstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Woning De Maeyer
  Guldenroedestraat 13 (Gent)

 • Omvat
  Woning en atelier Blondeel
  Mazestraat 46 (Gent)

 • Omvat
  Woning Goemaere
  De Campagne 28 (Gent)

 • Omvat
  Woning Hublé
  Amand Casier de ter Bekenlaan 35 (Gent)

 • Omvat
  Woning Ingels
  Vijverstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Woning Kerre
  Molenkouter 4 (Gent)

 • Omvat
  Woning Van der Plaetsen
  Melkweide 36 (Gent)

 • Omvat
  Woning Van Massenhove
  Sierheesterlaan 14 (Gent)

 • Omvat
  Woning Veys
  Albrecht Dürerlaan 20 (Gent)

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten
  Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsber...