erfgoedobject

Watermolen Abdijmolen

bouwkundig element
ID
27534
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27534

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Watermolen Abdijmolen
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Watermolen Abdijmolen
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Achterin staand vrij hoog rechthoekig bakstenen gebouwtje van twee traveeën diep, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), voorheen horend bij de Sint-Salvatorsabdij en waarschijnlijk te identificeren met een tuinpaviljoen aan het westelijke uiteinde van de dubbele dreef die naast de abdijtuinmuur aangelegd was door abt Laurent de Reyngodt (1709-1730), zie figuratieve kaart van de abdij van Ename van 1730 en dus wellicht opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Volgens E. Beaucarne was in 1895 nog één van de paviljoenen bij de ingang van de abdij bewaard gebleven en omgevormd tot molen. Korenwatermolen zogenaamd "Abdijmolen", opgericht vermoedelijk in de jaren 1870 door brouwer G. Rullens achter zijn sinds circa 1965 verdwenen grote hoeve met stokerij en brouwerij gelegen hoek Abdijstraat. Korenwatermolen ten laatste in 1937 buiten bedrijf. Voorgevel met later (tweede helft 19de eeuw ?) opgemetste punttop, partieel verscholen achter elektriciteitscabine van circa 1925 en achter een recente garage. Deels zichtbaar gedicht centraal steekboogvenster met hardstenen boog- en hoekstenen en afgedekt door dito geprononceerde gebogen druiplijst. Inwendig tussengevoegd niveau met betonnen vloer; op zolderniveau muurwerk dat wijst op een aanvankelijke lijstgevel. Naar verluidt circa 1980 nog zichtbare muurschilderingen tegen wand, mogelijk resten bewaard achter de huidige valse wanden van bovenverdieping(?).

Resten van achter aangebouwd L-vormig bakstenen landelijk bedrijfsgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, vroeger onderdeel van de grote hoeve met brouwerij, stokerij en maalderij van G. Rullens gelegen hoek Abdijstraat. Achterste gedeelte, nu opslagplaats, van zes traveeën met bakstenen troggewelven tussen ijzeren liggers en met in de vier wanden sporen van gedichte kleine rondboogvensters. Vroeger zadeldak verdwenen door storm begin jaren 1990 en vervangen door plat dak.

 • Rijksarchief Gent, Fonds kaarten en plans, nummer 201.
 • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 752.1-26.
 • BEAUCARNE E., Notice historique sur la commune d'Eename, II, Gent, 1895, p. 438.
 • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen, 1962, Tweede Band, Gent, 1963, p. 11-12.
 • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 121.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Watermolen Abdijmolen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27534 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.