erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
28512
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28512

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalige hoeve met losstaande schuur en woonhuis, vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. In het landboek van 1684 wordt op die plaats een bron met torentje vermeld zogenaamd "Het Torreken".

Ten noorden, woonhuis van elf traveeën onder zadeldak (pannen). Bakstenen voorgevel op gecementeerde plint, vermoedelijk later opgehoogd. Licht getoogde vensters met vernieuwd houtwerk. Centrale travee hoger opgetrokken in rondbogig laadvenster met puntgevel.

Interieur. Troggewelven tussen ijzeren liggers. Ten westen, dienstgebouw met schuur en stallen onder zadeldak (pannen).

  • BOCKSTAL H.J., Het landt- ende caertboek van Ronse (1684), in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XLIII, 1994, p. 129, 154.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28512 (Geraadpleegd op 07-03-2021)