erfgoedobject

Kleuterschool naar ontwerp van R. Delgutte

bouwkundig element
ID
28906
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28906
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige, nu sterk vervallen kleuterschool. Gebouwd in 1936 in opdracht "La société des Oeuvres paroissiales Sint Hermès" naar ontwerp van R. Delgutte. Baksteenbouw onder platte daken met volumespel eigen aan de nieuwe zakelijkheid. Afsluiting van voortuintje en toegangshek in aanverwante decoratieve baksteenstijl. Laag volume van één bouwlaag en markante hogere rechthoekige torenbouw rechts ernaast met typerende bijna gevelhoge vensterpartij met langgestrekte ramen. Typische muurbekroning met bruingeglazuurde stenen. Achtergevel beraapt. Op rechts penant van verticaal volume is een Mariabeeld geplaatst op een hoge gemetselde sokkel met tegelbekleding.

  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1936. 1.3-31.3.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleuterschool naar ontwerp van R. Delgutte [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28906 (Geraadpleegd op )