Brouwerij De Keyser

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Priestersstraat
Locatie Priestersstraat 13, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ronse (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Ronse (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij De Keyser

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Brouwerij De Keyser: gevels en daken
gelegen te Priestersstraat 13 (Ronse)

Deze bescherming is geldig sinds 25-11-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bruul en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-11-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de eerste helft van de 19de eeuw reeds vermelding van een brouwerij in bezit van L. Peutte, in 1849 verkocht aan J. Desclée en ingeplant tussen de Priestersstraat, steeg naar het achterin gelegen voormalige kapittelhuis (confer Poppkaart eveneens in bezit van Desclée, thans museum) en de Molenbeek. Volgens archiefdocumenten vergroting van de brouwerij in 1864-66, 1882, 1892 door inpalming van aanpalende woonhuizen. In 1896 oprichting van de maatschappij "Declée Frs & sr". In 1903 vergroting en verhoging van de brouwerij. In 1904 "Société Desclée & Cie" genoemd en nieuw vennootschap opgericht met M. Desclée, E. De Keyser, Ch. en A. Snoeck, P. D'Hauwer en J. Bocquet. Vanaf 1907 zogenaamd "De Keyser & Cie" en aanpassing van de voorgevel en bouwen van aanhorigheden in 1912, stopgezet in 1959. Aangekocht door de stad in 1989. Renovatie voor sociaal-culturele activiteiten onder leiding van architect L. De Bonte aan de gang.

Voorbouw in eclectische decoratieve baksteenarchitectuur uit eind 19de-begin 20ste eeuw, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met houten dakkapellen en hoger oplopend dakvenster met puntgevelbekroning in rechts poortrisaliet. Oranjerode en witte baksteen verwerkt met arduinen speklagen, waterlijsten, dorpels en dekstenen. Dito plint met keldergaten. Travee-indeling door bakstenen lisenen, onder houten kroonlijst verbonden door boogfriezen; uitgewerkte sierankers op de penanten. Getoogde spaarvelden doorbroken door dito venstertjes, op het gelijkvloers onder waterlijst. Centrale laaddeur met smeedijzeren hijsbalk bovenaan. Rechts risaliet met korfboogpoort onder arduinen waterlijst; bekronende cartouche met brouwerssymbolen. Topgevel met vensters onder boogveld, schouderstukken en verdwenen topbekroning. Aflijnende houten kroonlijst op uitgesneden modillons. Dakkapellen met overstekende dakschilden op houten consoles. Vrijstaande linker zijpuntgevel afgewerkt met uitgesneden houten windveren. Arduinen schamppaal op de hoek. Getoogde deur in rechter travee, kleine vensters en laaddeuren op de bovenverdieping uiterst links. Bovenste laaddeur met gietijzeren balkon en bekronend houten luikapje met nokbekroning en ophaalwiel.

Achteraan, tegen het hoofdgebouw aanleunende voormalige koeltoren met laat 19de-eeuwse kern, volgens bouwplan van 1937 verbouwd en hoger opgetrokken met betonnen ringbalken met gebogen vorm en bekronende verluchtingskap. In de oksel, ronde vlak afgedekte traptoren, opgetrokken uit bak- en natuursteen met traditionalistische kenmerken.

Interieur met per verdieping behouden bakstenen troggewelven, de achtergevel wordt volledig vernieuwd. Infrastructuur reeds lang verdwenen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.
  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting-Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1937. 1.10-31.12.
  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting-Rimtelijke Ordening, Inningsregister van de bouwbelasting, 1910-1914.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Bruul en omgeving

Bruul, De Biesestraat, Priestersstraat, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Priestersstraat

Priestersstraat (Ronse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.