Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Bruul en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9947
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9947

Besluiten

Dekenij Kanunnikenkapittel Sint-Hermes, brouwerij Dekeyser en beuk met aansluitende site
definitieve beschermingsbesluiten: 25-11-1992  ID: 2457

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de gevelrijen van de Hospitaal- en Priestersstraat en de gebouwen van het voormalig kanunnikenhuis Hoge Mote en omgeving, met inbegrip van het stadsplantsoen De Bruul en van de Molenbeek. Binnen dit stadsgezicht zijn verschillende erfgoedelementen beschermd als monument: de frontgebouwen van de Hoge Mote sinds 28 maart 1956, het poortgebouw en de 17de- en 18de-eeuwse delen van de dekenij van het Sint-Hermeskapittel sinds 25 november 1992, de voorgevel, zijgevel en daken van de brouwerij De Keyser en de opgaande beuk aan de Sint-Pietersnieuwstraat eveneens sinds 25 november 1992.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als stadsgezicht als volgt werd gemotiveerd:
"de site gevormd door de gevelrijen van Hospitaal- en Priestersstraat:
- omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde van het oude, middeleeuwse gebogen straattracé met perspectief op de monumentale Sint-Hermeskerk en de nog talrijke getuigen van een typische 19de-eeuwse bebouwing, namelijk met rotscement bezette of bepleisterde lijstgevels en gevels aangekleed in neogotische stijl.
- omwille van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde van de voormalige brouwerij Dekeyser in de Priestersstraat en de nog bewaarde getuigen van de eerste ververij te Ronse, daterend van kort na 1860, bij de achterbouw aan de hoek van Hospitaalstraat met Priestersstraat."
"de aansluitende site gevormd door de beschermde Hoge Mote en het ruim aangelegde stadsplantsoen de 'Bruul' met de nog open gedeelten van de Molenbeek:
- omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waardevolle bebouwing, namelijk Hoge Mote, voormalige Dekenij van het Kapittel van Sint-Hermes met grote beeldbepalende beuk op het voorplan."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000834, Site van de Hospitaalstraat en Priestersstraat, voormalig Kanunnikenhuis en Dekenij van het Kapittel van Sint-Hermes, voormalige brouwerij Dekeyser, beuk aan de 'Bruul', advies KCML (1992).


Waarden

De site gevormd door de gevelrijen van Hospitaal- en Priestersstraat, en de aansluitende site gevormd door de beschermde Hoge Mote en het ruim aangelegde stadsplantsoen de 'Bruul', met de nog open gedeelten van de Molenbeek is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Bruul en omgeving

Bruul, De Biesestraat, Priestersstraat, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)
De omgeving van het oude stadscentrum van Ronse, een site die minstens teruggaat tot de middeleeuwen, wordt afgebakend door de Sint-Pietersnieuwstraat, Bruul, De Biesestraat, Hospitaalstraat en Priestersstraat.

Is de omvattende bescherming van

Architectenwoning Bruneel

Priestersstraat 19 (Ronse)
Burgerhuis met 19de-eeuwse kern, oorspronkelijk één geheel met nummer 21, volgens bouwvergunning van 1889 voorzien van een nieuwe voorgevel in eclectische baksteenarchitectuur vermoedelijk naar ontwerp van de eigenaars-bewoners en architecten F. A. en/of C. Bruneel.


Brouwerij De Keyser

Priestersstraat 13 (Ronse)
Voorbouw in eclectische decoratieve baksteenarchitectuur uit eind 19de-begin 20ste eeuw; achteraan, tegen het hoofdgebouw aanleunende voormalige koeltoren met laat 19de-eeuwse kern.


Bruulpark

Bruul, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)
Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee schutterswippen van Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes. Driehoekig grasperk afgezoomd door dubbele rijen kastanjebomen en een monumentale bruine beuk. Huidige muziekkiosk gebouwd in 1966 naar ontwerp van architect J. De Weerdt. Verschillende monumenten sieren het park, namelijk een oorlogsmonument en het standbeeld Glorieux.


Burgerhuis

Priestersstraat 21 (Ronse)
Voormalig woonhuis van de familie Bruneel, aanvankelijk één geheel met nummer 19. Rijwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw, thans nog vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen).


Dekenij

Priestersstraat 15 (Ronse)
Voormalige dekenij van het kapittel, sinds 1952 Museum van Folkore en Regionale Geschiedenis. Complex met vier vleugels geschikt rondom een vierkante gekasseide binnenplaats, toegankelijk via Bruul, oorspronkelijk via het zuidelijke poortgebouw over de overwelfde Molenbeek aan het einde van het steegje in de Priestersstraat.


Directeurswoning

Priestersstraat 17 (Ronse)
Voormalige directeurswoning van de aanpalende brouwerij, met garage en achterin gelegen bedrijfsgebouwen aan de Molenbeek, van 1905. Enkelhuis van twee traveeën met souterrain en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen).


Gekoppelde burgerhuizen

Priestersstraat 3 (Ronse)
Neoclassicistisch ensemble van twee woningen van respectievelijk vier en vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder doorlopend zadeldak, in kern één ensemble op voorheen U-vormige plattegrond opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, gesplitst en voorzien van een nieuwe voorgevel circa 1865.


Hoge Mote

De Biesestraat 2 (Ronse)
Zogenaamd "Hoge Mote", ook "Kapittelhuis" genoemd, thans onder meer Stedelijk Museum voor de Geschiedenis van de Textiel. Eind 17de eeuw (zie jaartal 1696 op poort) vernieuwd of verbouwd en bewoond door de proost van het kapittel.


Hotel en café Wit Schaap

Hospitaalstraat 12 (Ronse)
Volgens bouwvergunning van 1849, aangepast in 1864, hoekpand van respectievelijk drie, één afgesnuite hoektravee en vijf traveeën met drie bouwlagen onder pannen zadeldak.


Maalderij

Priestersstraat 7 (Ronse)
Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met links getrapt dakvenster, uit de eerste kwart van de 20ste eeuw.


Opgaande bruine beuk in het Bruulpark

Bruul (Ronse)
In het Bruulpark, een groene oase in het historisch centrum van de stad, vlakbij de Hoge Mote, het Museum voor Textiel (MUST), de parochiekerk Sint-Hermes en de Sint-Hermescrypte, staat een monumentale opgaande bruine beuk.


Stadswoning

Priestersstraat 40 (Ronse)
Rijwoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) op de oude verspringende rooilijn, in kern opklimmend tot eerste helft 19de eeuw.