Laatclassicistisch huizenblok

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Biskajersplein
Locatie Biskajersplein 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Laatclassicistisch huizenblok

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistisch huizenblok van 1811-1812

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatclassicistisch getint huizenblok, hoek Wijnzakstraat/ Sint-Jansplein, van 1811-1812. Drie panden U-vormig gegroepeerd rondom binnentuin, als verbouwing van vermoedelijk vier middeleeuwse diephuizen (nok loodrecht op de Wijnzakstraat), zie Marcus Gerards (1562); sinds 1996 één studentenresidentie.

Aan Biskajersplein, herenhuis met dubbelhuisopstand van negen + drie traveeën, drie en twee bouwlagen respectievelijk aan voor- en achterzijde, onder mank zadeldak (nok parallel aan het plein, Vlaamse pannen) met dakschild links. Eenvoudige, verankerde bakstenen lijstgevel, beigebeschilderd boven de grijze plint; beluikte kelderopening met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Rechthoekige muuropeningen; arduinen lekdrempels en bordes met ijzeren leuning links. Grosso modo bewaard houtwerk onder meer luiken op begane grond en deur met brede tussendorpel versierd met ovaal medaillon en rozetten. Vier nieuwe dakkapellen. Tuingevel met vijf en vier traveeën respectievelijk beneden en boven. Rondbogige muuropeningen; typerende houten kozijnvensters met radverdeling, gereconstrueerd.

Interieur. Kelders mogelijk uit de 15de eeuw: vijf met tongewelf, één vlak overzolderd en met moerbalk op standvink; deels bewaarde toegangstrappen onder meer vanaf Biskajersplein. Interieur voorts in empirestijl. Begane grond. Rondbogig opengewerkte vestibule met zuiltjes voorzien van lotuskapiteel. Centraal trappenhuis met vloer van roze marmer doorbroken door zwart-wit stermotief onder de fraaie houten engelse trap waarvan trappaal met bronzen vrouwenhoofd, fakkel- en zwaanmotief; uitgewerkte ijzeren spijlen. Salons: bewaarde schouwen en stucplafonds. Bovenverdieping: minder rijk uitgewerkte schouwen in drie kamers.

Aan Wijnzakstraat en Sint-Jansplein, burgerhuizen in aansluitende bouwtrant; respectievelijk zeven traveeën en vier + vier traveeën in aansluitende bouwtrant (nok parallel aan de straat). Achtergevels zijn deels uitgewerkt als een decorvormend sluitstuk van de rechthoekige tuin van de herenwoning aan het Biskajersplein: bepleisterde halfronde schermgevel van twee bouwlagen. Horizontaal belijnde lijstgevel met rondboogarcade waarboven soortgelijke drielichten.

Interieur. Respectievelijk twee en één kelder allen met tongewelf, en doorlopend onder het Sint-Jansplein. Het pand aan de Wijnzakstraat bewaart een neoclassicistische vestibule geritmeerd door Dorische zuilen; vermoedelijk in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw ingevoegde, houten slingertrap met uitgewerkte trappaal.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, oktober 1990.
  • Dienst openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2017/1995.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 27.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biskajersplein

Biskajersplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.