Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan van Eyckplein
Locatie Jan van Eyckplein 10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met classicistische lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Classicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. Oude kern, zie hoge beluikte kelderopening. Aangepaste classicistische lijstgevel van arduin uit de tweede helft van de 18de eeuw, oorspronkelijk met enkelhuisopstand: in 1879, verplaatsen voordeur van vierde naar derde travee en plaatsen balkon met gietijzeren leuning op consoles; 1885: verhogen van de gevel met attiek van gesinterde baksteen. Licht gemarkeerd, gevelbreed risaliet met eenvoudige kroonlijst en bekroond met driehoekig fronton met ovalen oculus voorzien van een stervormige roedeverdeling; bekronende sfinx van terracotta. Eén beluikte en één betraliede kelderopening. Rechthoekige vensters onder doorgetrokken druiplijst; trapezoïdale sluitsteen; uitgewerkte ijzeren vensterleuningen. Behouden deuromlijsting in de vierde travee.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 26/1879, nr. 73/1885.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 147-148.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jan van Eyckplein

Jan van Eyckplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.