Stadswoningen Sint-Barbara

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Burg
Locatie Oude Burg 13, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadswoning Sint-Barbara

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning Sint-Barbara

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sint-Barbara", thans vakbondslokalen van Algemeen Christelijk Werkliedenverbond. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Uit de 16de eeuw, in de loop van de 19de eeuw aanpassen van de muuropeningen, zie sporen Brugse travee, type I. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van nummer 13 en 15 in 1977 naar ontwerp van architecten W. De Simpelaere en F. Sohier (Brugge). Verankerde bakstenen tuitgevel met gebruik van zandsteen voor hoekblokken. Rechthoekige muuropeningen, deur met arduinen bordes en ijzeren leuningen. Verankerde zijgevel gemarkeerd door een dakvenster in tuitgevel en schoorsteenschacht met rookmond afgedekt door pannen.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1381/1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1105/1975.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 265.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 433, p. 22, 58, 157, 686.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Burg

Oude Burg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.