Classicistisch herenhuis met koetshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Riddersstraat
Locatie Riddersstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch herenhuis met koetshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistisch herenhuis met bijhorend koetshuis; aanvankelijk dubbelhuisopstand uit het vierde kwart van de 18de eeuw ter vervanging van twee diephuizen. 1832: wijzigen van muuropeningen - onder meer middendeur tot venster -, aanpassen van de oorspronkelijk geprofileerde omlijsting en verbouwen van de twee linker traveeën tot poorttravee. Enkelhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddaken (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven gecementeerde plint met zes kelderopeningen. Belijnende arduinen kordon vormende lekdrempels op de tweede bouwlaag. Rechthoekige vensters in vlakke omlijsting. Rondbogige koetspoort met verzorgd houtwerk en waaier onder een houten erker getypeerd door een Venetiaans venster.

Interieur. Slingertrap ingewerkt in overkoepelde ronde koker met centraal bovenlicht; acht pilasters met Ionische kapitelen. Salon in late empirestijl aan de straatzijde met streng symmetrische opbouw, zwartmarmeren schouw versierd met stucwerk op schouwboezem. Plafond met lijstwerk en rozet.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwging Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 27/1832.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 312.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Riddersstraat

Riddersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.