Herenhuis met lijstgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 13, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis met lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van zes/acht traveeën en twee en een halve bouwlaag, schilddak (Vlaamse pannen) over de vijf middentraveeën en lager dak over de uiterste. Vermoedelijk oude kern, zie hoog kelderluik met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Huidig uitzicht resultaat van verbouwing in 1858 onder meer samenvoegen met buurpand en toevoegen van de mezzanino. Verankerde bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven grijze plint. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting en met soortgelijke bordestrap. Links rondboogpoort met sluitsteen en imposten. Rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels; 19de-eeuws houtwerk op begane grond beluikt. Aangepaste of latere centrale houten erker op tweede bouwlaag.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 140/1858.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 375.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.