Huis Dist de Cleene Baers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei, Gouden-Handrei
Locatie Spiegelrei 25, Gouden-Handrei 8, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoningen Dist de Cleene Baers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Gouden-Handrei. Gevelsteen met de afbeelding van een vis en inschrift "dist de cleene baers" verwijzen vermoedelijk naar de huisnaam. Samenstel van twee diephuizen van vijf + negen traveeën onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). 16de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie zijgevel met kaarsnissen. Bijhorende tuinmuur geritmeerd door arcadebogen, onder meer doorbroken door poort van 1858. Verankerde bakstenen tuitgevels, witbeschilderd boven donkere plint met twee beluikte kelderopeningen, rechts met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Rechthoekige muuropeningen. Imposant schouwlichaam uitkragend op korfboog met kraagstenen. Rechter zijgevel: geritmeerd door twee uitkragende schoorsteenschachten aanzettend op consoles en dakvenster met spitsboognis in het verankerd tuitgeveltje; hoge schoorsteenschacht tegen de linker zijgevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 76/1858.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 377-378.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.