erfgoedobject

Huis Dist de Cleene Baers

bouwkundig element
ID
29768
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29768

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Gouden-Handrei. Gevelsteen met de afbeelding van een vis en inschrift "dist de cleene baers" verwijzen vermoedelijk naar de huisnaam. Samenstel van twee diephuizen van vijf + negen traveeën onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). 16de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie zijgevel met kaarsnissen. Bijhorende tuinmuur geritmeerd door arcadebogen, onder meer doorbroken door poort van 1858. Verankerde bakstenen tuitgevels, witbeschilderd boven donkere plint met twee beluikte kelderopeningen, rechts met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Rechthoekige muuropeningen. Imposant schouwlichaam uitkragend op korfboog met kraagstenen. Rechter zijgevel: geritmeerd door twee uitkragende schoorsteenschachten aanzettend op consoles en dakvenster met spitsboognis in het verankerd tuitgeveltje; hoge schoorsteenschacht tegen de linker zijgevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 76/1858.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 377-378.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Dist de Cleene Baers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29768 (Geraadpleegd op )