Herenhuis D'Hont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 17, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis D'Hont

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis D'Hont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds huis zogenaamd "D'Hont". Neoclassicistisch herenhuis van vijf/zes traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder schilddak (nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Lijstgevel van 1856 naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) als verbouwing van twee tuitgevels, zie oude kern. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven een arduinen plint; vier steekboogopeningen twee beluikte en twee getraliede. Steekboogvensters in vlakke omlijsting, lekdrempels, kordon vormend op de verhoogde begane grond en tweede bouwlaag. Getoogde inrijpoort met vleugeldeur. Grosso modo bewaard 19de-eeuws houtwerk en gekrulde ijzeren leuningen. Kroonlijst op modillons met acanthusbladmotief.

Interieur. Kelders van vroegere diephuizen, rechts, drie graatgewelven op gordelbogen, links tongewelf. Typerend enkelhuisplan en ruimtewerking van het herenhuistype: koetsdoorrit geritmeerd door gekoppelde Corinthische pilasters, halfronde beeldnis ter hoogte van de dwarsas leidend naar de vestibule. Links aansluitende vestibule leidend naar de verhoogde benedenverdieping met groot salon met neo-Lodewijk XVI- aankleding met als centraal thema de vier kunsten zie stucwerk, lambrisering, vleugeldeuren. Trap met trappaal in Lodewijk XVI-stijl. Op de bovenverdieping, centrale hal met stucwerk en plafondlijst.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 12 december 1992.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 115/1856.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 382.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.