Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met classicistische gevel met dubbelhuisopstand van circa 1750. 1855: toevoegen van arduinen kordon vormende lekdrempels en vervangen van ramen met kleine roedeverdeling door 19de-eeuws houtwerk; blijkbaar niet uitgevoerde wijziging van de deuromlijsting Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1976 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge): onder meer reinigen en herstellen van het parement en behoud van 19de-eeuwse inbreng onder meer hergebruik van schrijnwerk, vensterglas en persiennes. Bakstenen witbeschilderde lijstgevel; verhoogde middentravee bekroond door driehoekig fronton met in 1976 toegevoegde siervaas. Licht getoogde vensters in vlakke omlijsting; persiennes op de begane grond. Rondboogdeuromlijsting uit de bouwperiode met arduinen posten op neuten en geprofileerde boogrug en sluitsteen opgenomen in een rechthoek onder gekorniste kroonlijst; bandwerk in de zwikken. Paneeldeur zoals in nummer 4 doch eenvoudige waaier met ijzeren roeden in het bovenlicht.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 3/1855, nr. 44/1855, nr. 1828/1974.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 175 en 202.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 402.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, 1994, p. 50.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.