Herenhuis Den Roosen Hoedt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herenhuis Den Roosen Hoedt

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Den Roosen Hoedt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Den Roosen Hoedt". Laatclassicistische lijstgevel van 1855 vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) vervangt een trap- en een lijstgevel van een diep- en een breedhuis met twee bouwlagen. Herenhuis van het dubbelhuistype; vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven een grijze plint; vier betraliede kelderopeningen. Belijnende imitatiebanden uitstralend boven rondbogige deur en benedenvensters; hoofdgestel met fries voorzien van schijfmotief en panelen. Rechthoekige bovenvensters met gietijzeren vensterleuning. Bewaard typisch houtwerk van 1855, latere, deels beglaasde deur met waaiervormige ijzeren roede in het bovenlicht en geajoureerd ijzeren raster.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 225/1855.
  • BEERNAERT B., e.a., Van ververs, edellieden en apothekers ... tot de West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij. Zeshonderd jaar wonen, leven en werken aan de Verversdijk en de Hoogstraat, Brugge, 1998, p. 56-63.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 402.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.