Huis Den Hert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 12, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Woning Den Hert

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Den Hert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Den Hert". Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel met enkelhuisopstand en uitzicht van circa 1655 als verbouwing van 16de-eeuws diephuis met houten gevel. Oude 14de-15de-eeuwse kern, zie interieur en smalle steekbogige zolderluikopeningen in achtergevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1997 naar ontwerp van ir. architect L. Vermeire (Jabbeke) en architect I. Decoster (Varsenare): herstellen of vernieuwen van het metselwerk, kleurstelling op basis van sporen en vernieuwen van het houtwerk naar 19de-eeuws model. Verankerde baksteenroodbeschilderde trapgevel van baksteen (13 treden + topstuk) boven een grijs beschilderde plint. Aangepaste muuropeningen met imitatienegblokken en van aanzet- en sluitstenen voorziene ontlastingsbogen; speklagen ter hoogte van de boven-, tussen- en onderdorpels der voormalige kruiskozijnen. In de geveltop met dito speklagen, bewaarde bolkozijnen, tussen ovale oculi in bepleisterde omlijsting en rondbogig zoldervenster.

Interieur. Centraal doorgetrokken dwarsmuur vanaf de eerste bouwlaag tot aan de nok. Voorts ook aankleding uit het vierde kwart van de 18de eeuw- eerste kwart van de 19de eeuw, zie portiek op het einde van de gang in empirestijl en eenvoudige schouw op de bovenverdieping. Eikenhouten dakconstructie met dubbele schaargebinten en door hanenbalken verbonden keperparen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 19 maart 1998.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 938/1995.
  • BEERNAERT B., e.a., Van ververs, edellieden en apothekers ... tot de West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij. Zeshonderd jaar wonen, leven en werken aan de Verversdijk en de Hoogstraat, Brugge, 1998, p. 1-37.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 403.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.